Kodulehed Valitud koduleht:IDU0220_2017 - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2017) Logi sisse
Üldist
Pealehe teated
Aine tutvustus
Registreerumine
Kõik teated
Vastuvõtuajad

Teadmiste kontroll
Otsing
Materjalid
Aine korraldus
SQL
Iseseisva töö projekti tegemine
Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine
Tarkvara saamine ja kasutamine
Tulemused
Tudeng
Oma andmed
Ülesanded
Personaalsed teated
Abi
Korduvad küsimused
Helpdesk
Mitmesugust
Olulised viidad
TähtaegKirjeldus
10.02.2017 Iseseisva töö teema registreerimine 
27.02.2017-03.03.2017 Esimene vabatahtlik lisapunktide test 
03.04.2017-07.04.2017 Teine vabatahtlik lisapunktide test 
08.04.2017 Pannakse paika lävend, mille ületamisel saab SQL kontrolltöö automaatselt hindeks 5 
13.03.2017-13.04.2017 SQLi harjutamine harjutustundides 
18.04.2017 Tähtaeg andmaks teada oma mitteosalemisest 12nda nädala kontrolltööl. See annab võimaluse kasutada A4 abimaterjalide lehte 16nda nädala järeltööl. 
17.04.2017-21.04.2017 SQL kontrolltöö 
23.04.2017 Iseseisva töö esitamine 
17.05.2017-19.05.2017 SQL kontrolltöö esimene järeltöö 
19.05.2017 Kui saate iseseisva töö ees arvestuse deklareerimise semestril ning hiljemalt sellel kuupäeval, siis annab see eksamiks 10 lisapunkti. 
29.05.2017 SQL kontrolltöö teine järeltöö 
10.06.2017 Põhieksamisessiooni eksamilehtede kinnitamine ja mitteilmunud üliõpilaste mitteilmunuks märkimine. Peale seda saavad nad hakata registreeruma lisaeksamile. 
12.06.2017 SQL kontrolltöö kolmas järeltöö 
13.06.2017 Kõige viimane päev, kui 2016/2017 õppeaasta kevadsemestril saab näidata iseseisvat tööd 
24.04.2017-13.06.2017 Iseseisvate tööde ülevaatamise periood 
14.06.2017 Lisaeksamisessiooni lisaeksam 
Andmebaasid I Andmebaasid I (IDU0220)

Eesmärk: Anda teadmisi relatsiooniliste- ja SQL-andmebaaside põhimõtetest ning teadmisi ja oskuseid andmebaasikeelest SQL ning tehingutöötluse SQL-andmebaaside projekteerimisest.

Õpiväljundid:

 • 1. Teab relatsioonilist andmemudelit.
 • 2. Teab andmebaasikeele SQL kasutusvõimalusi ja puudusi.
 • 3. Teab tehingutöötluseks mõeldud SQL-andmebaaside kontseptuaalse, loogilise ja füüsilise projekteerimise meetodeid.
 • 4. Teab algtasemel andmebaasisüsteemide ülesehtitust ja funktsionaalsust.
 • 5. Oskab tükeldada andmekeskset tehingutöötlusele orienteeritud infosüsteemi allsüsteemideks.
 • 6. Oskab projekteerida tehingutöötlusele orienteeritud SQL-andmebaasi ning koostada süsteemi prototüüpi, kasutades selleks UML keelt, CASE vahendit ja vabalt valitud andmebaasisüsteemi/rakenduse loomise vahendit.
 • 7. Oskab kasutada SQL andmebaasikeelt päringute ja andmemuudatuste läbiviimiseks andmebaasis ning andmebaasi struktuuri (tabelite) ja käitumise (tabelitega seotud deklaratiivsete kitsenduste) loomiseks.

Hindamiskriteeriumid:

 • Õpiväljundite 2, 7 kontrollimine - Kontrolltöö; eksamieeldus (hindest 60%).
  • Harjutustundides 2, 6-11 toimub SQL ülesannete lahendamine, mis annab lisapunkte SQL kontrolltööle. Kõik punktide arvuga teatud lävendi ületanud üliõpilased saavad kontrolltöö hindeks automaatselt 5. Lävend sõltub kursuse tasemest ja määratakse kindlaks 11ndal õppenädalal.
 • Õpiväljundite 3, 5, 6 kontrollimine - Iseseisev töö - andmebaasi projekteerimine ja prototüüpimine; eksamieeldus.
  • Hinnet mõjutab see juhul kui saate iseseisva töö eest arvestuse deklareerimise semestril, kuid enne semestri eksamisessiooni algust - siis saate eksamile juurde 10 punkti.
 • Kõikide õpiväljundite kontrollimine - Teoreetiliste ja praktiliste küsimustega kirjalik (veebipõhine) test e eksam (hindest 40%).
  • Viiendal õppenädalal harjutustunnis toimuv lisapunktide test võimaldab eksamile juurde saada kuni 10 punkti.
  • Kümnendal õppenädalal harjutustunnis toimuv lisapunktide test võimaldab eksamile juurde saada kuni 10 punkti.

Märkused: Eksami küsimustele vastamise eest saadav võimalik maksimaalne punktisumma on 100. Eksamile on võimalik kaasa võtta kuni 30 lisapunkti. Lisapunktid lähevad arvesse ainult saamise semestril.

Lävendi ületamiseks on vajalik saada iseseisva töö eest arvestus ning nii kontrolltöö kui ka eksami eest vähemalt hinne 1.

Teemad: Andmebaas. Andmebaasisüsteem. Andmemudelid. Relatsiooniline andmemudel. Relatsioonialgebra. SQL andmebaasikeel ja selle abil loodavad andmebaasiobjektid. Tehingutöötluseks mõeldud SQL-andmebaasi projekteerimise võimalik metoodika. Strateegiline analüüs. Detailanalüüs. Olemi-suhte diagrammid ja nende loomine UMLi abil. Andmete modelleerimise mustrid. Normaliseerimine. Denormaliseerimine. Transaktsioonilise SQL-andmebaasi loogiline ja füüsiline disain. CASE vahendi kasutamine SQL-andmebaasi projekteerimiseks. Harjutustundides kasutatakse töölaua andmebaasisüsteemi MS Access.

Siit võite vaadata teemade mõistekaarte

Märkus: Selle õppeaine edukaks läbimiseks ei ole mitte mingit kohustust ega vajadust ühtegi järgnevatest allikatest lehitseda ega lugeda. Õppeaine edukaks sooritamiseks on piisav, kui õppida sellel kodulehel olevate materjalide alusel.

Siiski pakun välja kursuse põhiteemade kaupa ühe võimaliku kombinatsiooni raamatutest, mida sügavama huvi korral lugeda:

 • SQL: Head First SQL või SQL Queries for Mere Mortals.

  Siit saab downloads saki alt "SQL Queries for Mere Mortals" raamatu jaoks näidistabelitega andmebaasid, mis sisaldavad ka Queridena ära salvestatud ülesannete lahendusi.

  Suur tänu üliõpilasele, kes "SQL Queries for Mere Mortals" raamatut soovitas. Ta kirjutas: "Tekst on konkreetne, seletused tõhusad. Õpikut pole koormatud lisainfot sisaldavate artiklitega nagu mõnedel ingliskeelsetel õpikutel standardiks (nõnda on lihtsam tekstile keskenduda). Iga SQL süntaksiga tegeleva peatüki lõppu paigutatud ülesanded aitavad materjali kinnistada. Parima tulemuse jaoks võiks tudeng ka Sample Statements sektsioonides püstitatud ülesandeid lahendada üritada (enne ülesannete juurde asumist). Pärast Access'is SQL Server Compatible Syntax'i kasutuselevõttu võivad mõned näidisandmebaasides valmis kirjutatud päringud vajada ümber kirjutamist, kuid see vast pole mitte kellegi jaoks üle jõu."

  Minult on küsitud Head First sarja ja Head First SQL raamatu kohta. Oskan öelda, et see raamat on kirjutatud omapärase stiilis ning huumorit kasutades. Leian, et seda saab SQLiga esmatutvuse tegemiseks väga edukalt kasutada. Näiteks lk 44 on hea kirjeldus NULLi olemusest.

  Samas on raamatus ka ebatäpseid väiteid. Näiteks väide "A database is a container that holds tables and other SQL structures related to those tables" jätab lugejale vale mulje, et tabelid on ainsad võimalikud andmebaaside ehitusplokid. Tegelikult see nii ei ole ja on palju erinevaid andmemudeleid, mis pakuvad kasutamiseks erinevaid andmebaaside ehitusplokke. Õigem oleks öelda "A SQL database is a container that holds tables and other SQL structures related to those tables".

 • Relatsiooniline mudel: Database in Depth või An Introduction to Relational Database Theory
 • Tehingutöötluse SQL-andmebaaside kavandamine: Andmebaaside projekteerimine ja SQL Antipatterns (Kellele meeldib raamatut peos hoida, see leiab antimustrite raamatu ka TTÜ raamatukogust.).

Lisaks, kui tahate meelde tuletada käesoleva aine eelduseid, siis lugege raamatut UMLi kontsentraat. 3. redaktsioon. Objektmodelleerimise standardkeele UML2.0 lühijuhend.

Eraldi tõstan esile ja soovitan raamatut Building the agile database : how to build a successful application using agile without sacrificing data management. Kui seda andmebaaside kursuste ajal või järel loete, siis peaksid paljud seal kirjeldatavad põhimõtted Teile andmebaaside ainetest tuttavad olema. Loodan, et selle raamatu lugemine annab Teile kinnitust ja julgustust, et nende jälgimine on mõistlik, võimalik ja kasulik ka tänapäeva moodsa agiilse (paindliku) süsteemiarenduse käigus.

Raamatus palju käsitlemist leidev loogiline andmemudel on sisuliselt sama kui andmebaaside ainetes käsitletud detailne kontseptuaalne andmemudel.

Rõhutan, et see on ainult üks, kuid sugugi mitte ainus võimalik kombinatsioon. Häid raamatuid on hulgaliselt ja paljud nendest on ka Teile kättesaadavad.

Õppejõud: dotsent Erki Eessaar
e-meil: Erki.Eessaar(ät)ttu.ee