Kodulehed Valitud koduleht:IDU0230_2017 - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017) Logi sisse
Üldist
Pealehe teated
Aine tutvustus
Registreerumine
Kõik teated
Vastuvõtuajad

Teadmiste kontroll
Otsing
Materjalid
Aine korraldus
Iseseisva töö projekti tegemine
Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine
Tulemused
Tarkvara saamine ja kasutamine
Tudeng
Oma andmed
Ülesanded
Personaalsed teated
Abi
Korduvad küsimused
Helpdesk
Mitmesugust
Olulised viidad
Helpdesk
HELPDESK - teemad:
Andmebaasi kavandamine
Andmebaasisüsteemid (Üldine)
CASE vahendid
Infosüsteemid ja nende arendus (Üldine)
Iseseisva töö projekt
Õppetöö
Oracle
PostgreSQL
Rakenduse tegemine

saada küsimus                          
Anonüümne: Miks peavad ka veebi/rakenduste programmeerija ning neile korralduste andjad andmebaase hästi tundma?
Vastus:Väga eluline näide (seostub teemaga 6 - transaktsioonid ja lukustamine).
| lisa kommentaar | ära näita |
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare
kokku: 81.Anonüümne:Millist räsifunktsiooni tuleks kasutada andmebaasis hoitavate paroolide räsimiseks (avateksti peitmiseks)?
2.Anonüümne:Kas oleks mõistlik hoida andmebaasis asukoha andmeid aadressi ja riigi kombinatsiooni asemel koordinatidena? Kui jah, siis mis oleks sobivaim andmetüüp selleks(nii Oracles kui Postgresis)?
3.Anonüümne:Kas andmete andmebaasi tasemel valideerimine (eelnevalt defineeritud reeglitele vastavuse kontrollimine) on hea mõte või mitte.?
4.Anonüümne:Kui soovin kontrollida, et nimi tohib sisaldada vaid tähti ja tühikuid, siis kas sobib selline regulaaravaldise muster: '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' ?
5.Anonüümne:Kust saada infot andmebaasi testimiskeskne arendamise kohta?
6.Anonüümne:Kas uuendatavate vaadete puhul on ikka vaja WITH CHECK OPTION kitsendust kasutada? Näiteks, kui juhataja rollis kasutaja näeb vaate kaudu kinnitamata tellimusi, siis saaks ta käivitada lause:

7.Anonüümne:Miks peavad ka veebi/rakenduste programmeerija ning neile korralduste andjad andmebaase hästi tundma?
8.Anonüümne:Kas võin eeldada, et Eesti isikukood on unikaalne identifikaator?