Kodulehed Valitud koduleht:IDU0230_2017 - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017) Logi sisse
Üldist
Pealehe teated
Aine tutvustus
Registreerumine
Kõik teated
Vastuvõtuajad

Teadmiste kontroll
Otsing
Materjalid
Aine korraldus
Iseseisva töö projekti tegemine
Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine
Tulemused
Tarkvara saamine ja kasutamine
Tudeng
Oma andmed
Ülesanded
Personaalsed teated
Abi
Korduvad küsimused
Helpdesk
Mitmesugust
Olulised viidad
Helpdesk
HELPDESK - teemad:
Andmebaasi kavandamine
Andmebaasisüsteemid (Üldine)
CASE vahendid
Infosüsteemid ja nende arendus (Üldine)
Iseseisva töö projekt
Õppetöö
Oracle
PostgreSQL
Rakenduse tegemine

saada küsimus                          
Anonüümne: Millised on PostgreSQLi ja Oracle eelised võrreldes üksteisega?
Vastus:Vastus peegeldab õppejõu isiklikku seisukohta, puudutab eeskätt andmebaaside programmeerimist ning välja toodud nimekirjad pole ammendavad.

PostgreSQL eeliseid võrreldes Oraclega.

 • Avatud lähtekood.
 • Litsentsitasuta.
 • Lisaks lähtekoodi avalikkusele on ka andmebaasisüsteemi endasse sisse ehitatud mitmed vahendid süsteemi funktsionaalsuse suurendamiseks - näiteks võimaldab PostgreSQL võtta kasutusele uusi protseduurseid keeli (PL)
  Näide: Skype – PL/Proxy, Slaidid 6, 11–29
 • Tõeliselt serialiseeritavad transaktsioonid, mis muudab oluliselt lihtsamaks andmete reeglitele vastavuse kontrollimise.
 • Minu arvates parem vastavus SQL standardile. Oracles ei saa kasutada nt INFORMATION_SCHEMA skeemi; domeene; BOOLEAN, BIGINT, INTEGER, SMALLINT, DECIMAL andmetüüpe tabelite veergude tüübina; ON UPDATE CASCADE välisvõtme kompenseerivat tegevust.
 • EXCLUSION kitsendused koos vahemiku tüüpidega (mida saab ise juurde defineerida) võimaldavad väga lihtsalt jõustada reegleid, et vahemiku tüüpi väärtused ei tohi kattuda (nt kaks broneeringut samasse tuppa ei tohi ei osaliselt ega täielikult kattuda).
 • Serveris saab olla andmebaaside klaster suure hulga andmebaasidega, selle asemel, et nagu Oracles jännata alates Oracle versioonist 12.1 võimaliku andmebaasile alamandmebaaside defineerimisega.
 • Väliste andmete pakendajate, väliste serverite ja väliste tabelite funktsionaalsus võimaldab PostgreSQLi andmebaasi abil üles ehitada andmete integreerimise keskkonna. Saan teha nii, et PostgreSQL andmebaasis on tabelid, mis on tegelikult lingitud mingitest teistest andmebaasidest ja mille kaudu saan nendes nii andmeid lugeda kui ka muuta.
 • Võimalus koondada andmekirjelduskeele lauseid ühte transaktsiooni, mis lubab teha andmebaasi skeemimuudatusi ühe loogilise tervikuna (kõik laused kas täidetakse, või jäetakse kõik täitmata). Oracles on selleks suurte piirangutega CREATE SCHEMA lause.

Oracle eeliseid võrreldes PostgreSQLiga.

 • Application Express andmetega juhitav veebirakenduste kiirprogrammeerimise vahend. AGA, sellist süsteemi on võimalik realiseerida ka PostgreSQLi põhjal ning seda tõestab selle magistritöö tulemus.
 • Rohkem sisseehitatud andmete turvalisuse tagamise vahendeid. AGA, PostgreSQL 9.5 lisandus reapõhiste juurdepääsupiirangute võimalus, st PostgreSQL tõmbab Oraclele selles küsimuses järgi.
 • Hetktõmmiste puhul on võimalik nende osaline värskendamine ning võimalik kohe andmebaasisüsteemis ära kirjeldada nende värskendamise sagedus (ei pea hakkama Cron plaanurit kasutama).
 • Väiksemad piirangud vaadetele, mille kaudu saab vaikimisi andmeid muuta.
 • Suuremad võimalused mõjutada tabelis olevate andmete salvestamist andmebaasi sisemisel tasemel (sh võimalus koondada tabeleid klastrisse ja sektsioonidesse). Selles bakalaureusetöös on mitmete nende Oracle võimaluste kasutamise mõju katsetatud.
 • Baastabeli veeru tüüpi saab muuta ka siis, kui andmebaasis on loodud vaade, mis viitab sellele veerule. See omakorda lihtsustab andmebaasi evolutsiooni. PostgreSQLis sellisel juhul baastabeli veeru tüüpi muuta ei saa - eelnevalt tuleb vaated kustutada, siis muuta tüüpi ja siis luua vaated uuesti.

Veel üks võrdlus.

Konkreetne näide, kuidas suur infosüsteem vahetas Oracle PostgreSQLi vastu. Siin on lühike tekstiline ülevaade.

| lisa kommentaar | ära näita |
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare
kokku: 81.Anonüümne:PostgreSQL ja Oracle pakuvad funktsioone, mis realiseerivad foneetilisi algoritme. Milleks neid vaja on? Mis nendest kasu on?
2.Anonüümne:Milliseid raamatuid soovitate erinevate andmemudelite kohta (andmemudel kui andmebaasikeele aluseks olev üldiste andmebaasi ehitusplokkide, kitsenduse tüüpide, andmetüüpide ja operatsioonide kirj
3.Anonüümne:Kas päringute tegemine vaadete põhjal võib mõjutada päringute täitmise kiirust võrreldes päringute tegemisega otse baastabelite põhjal?
4.Anonüümne:NoSQL süsteemid, sh MongoDB on "uus lahe tehnoloogia". Mida ma võiksin nende kohta teada?
5.Anonüümne:Kas ja millal eelistada NoSQL andmebaasi SQL-andmebaasi loomisele?
6.Anonüümne:Millised on PostgreSQLi ja Oracle eelised võrreldes üksteisega?
7.Erki Eessaar:Kuidas kasutatakse andmebaasisüsteeme suurtes, hajutatud süsteemides nagu näiteks Facebook?
8.Erki Eessaar:Kuidas valida üldiselt andmebaasirakenduse jaoks andmebaasisüsteemi?