Kodulehed Valitud koduleht:IDU0230_2017 - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017) Logi sisse
Üldist
Materjalid
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Helpdesk
HELPDESK - teemad:
Andmebaasi kavandamine
Andmebaasisüsteemid (Üldine)
CASE vahendid
Infosüsteemid ja nende arendus (Üldine)
Iseseisva töö projekt
Õppetöö
Oracle
PostgreSQL
Rakenduse tegemine

saada küsimus                          
Erki Eessaar: Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?
Vastus:PostgreSQL andmebaasiga töötamiseks võib kasutada tasuta pakutavat programmi pgAdmin. Sobivad nii põlvkonnad 3 kui ka 4. Juhin tähelepanu, et hetkel pole põlvkonnas 4 realiseeritud graafilist päringute koostamise liidest (sarnane MS Accessi Query Designerile). See on olemas põlvkonnas 3 ja sellest võib olla abi vaadete alampäringute koostamisel, kui soovitakse mitme tabeli ühendamist nõudev vaate alampäring ilma koodi kirjutamata valmis saada. Soovi korral võib installeerida mõlemad. Kui serveris on PostgreSQL 10, siis PgAdmin 3 abil sisenemisel saab veateateid ja hoiatusi, kuid lõpuks võimaldab tarkvara siiski serveris olevate andmebaasidega töötada.

Oracle andmebaasiga töötamiseks soovitan kasutada Oracle poolt pakutavat programmi Oracle SQL Developer (ülikooli serveriga ühenduse loomisel SID= orcl). Tarkvara on tasuta, kuid selle allalaadimiseks tuleb ennast registreerida.

apex.ttu.ee serveriga SSH ühenduse loomiseks võib kasutada programmi PuTTY või Bitvise SSH Client. Samuti võib mitte-kommerts otstarbel kasutada SSH Secure Shell klienti versiooni 3.2, kuid see on juba üsna vana ja ebaturvaline. Selles lõigus nimetatud programmidest piisab ühest!

apex.ttu.ee serverisse failide ülekandmiseks ja sealt failide allalaadimiseks võib kasutada programmi WinSCP. Tegelikult sisaldavad ka Bitvise ja SSH Secure Shell programmid sellist funktsionaalsust ja siis poleks WinSCPd vajagi.

Lähtekoodiga (sh SQL lausetega) töötamiseks sobib hästi tekstiredaktor SciTe või Notepad++.

Valikuline

PostgreSQL andmebaasisüsteemi kasutava kahekihilise klient-server süsteemi loomiseks läheb vaja PostgreSQL ODBC draivereid. Valige palun versioon psqlodbc_09_05_0400. Hilisemate versioonide korral tekib tõrge selle kasutamisel koos MS Accessiga (juhendis kirjeldatud andmeühenduse spetsifikatsioon PostgreSQL_yhendus ei toimi nii nagu vaja - kui hakkate tabeleid linkima saate veateate, mitte ei avata akent, kus täita lüngad). Kui olete juba installeerinud mõne hilisema versiooni, siis see tuleb kõigepealt arvutist maha võtta ja siis installeerida draiveri vanem versioon. Milline draiver täpsemalt valida ja kuidas andmeühendust seadistada lugege palun teatele lisatud failist.

PHP rakenduste genereerimiseks võib (EI PEA) kasutada SQL Maestro koodigeneraatorit PostgreSQL jaoks või SQL Maestro koodigeneraatorit Oracle jaoks.

Kui PostgreSQLiga suhtlemiseks pakutud vahenditest väheks jääb, siis siit leiab veel alternatiive.

| lisa kommentaar | ära näita |


vaata ka :
ODBC_IDU0230_2017_ver2.pdf[113.96 KB]
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare
kokku: 111.Erki Eessaar:Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?
2.Erki Eessaar:Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?
3.Anonüümne:Kas üliõpilased on kohustatud käima nendele tunniplaaniga määratud aegadel harjutustunnis või on võimalik käia ka teiste rühmade harjutustundides?
4.Erki Eessaar:Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?
5.Erki Eessaar:Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?
6.Anonüümne:Mul ei õnnestu vaadata loengute lindistusi, sest saan videote vaatamisel veateate.

ERROR:Unable to process language file located at: language/ru.xml
The file is either missing or corrupt.

7.Anonüümne:Kuidas esitada õppejõule ülevaatamiseks projekti rakenduse osa?
8.Anonüümne:Kui esitan projekti ja see on nii kehva, et pean seda parandama, siis kuidas tuleb parandus esitada?
9.Erki Eessaar:Kuidas ennast kodulehele registreerida?
10.Erki Eessaar:Teen projekti PostgreSQLis/Oracles. Kas mul on siis vaja harjutustundides tutvuda teise andmebaasisüsteemiga (Oracle/PostgreSQL) ja selle kasutamiseks vajalik tarkvara enda sülearvutisse installeeri
11.Erki Eessaar:Kas erinevatel nädalatel võib käia erinevates harjutustundides?