Kodulehed Valitud koduleht:IDU0230_2017 - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017) Logi sisse
Üldist
Materjalid
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Helpdesk
HELPDESK - teemad:
Andmebaasi kavandamine
Andmebaasisüsteemid (Üldine)
CASE vahendid
Infosüsteemid ja nende arendus (Üldine)
Iseseisva töö projekt
Õppetöö
Oracle
PostgreSQL
Rakenduse tegemine

saada küsimus                          
Anonüümne: Kas üliõpilased on kohustatud käima nendele tunniplaaniga määratud aegadel harjutustunnis või on võimalik käia ka teiste rühmade harjutustundides?
Vastus:Ei ole kohustatud. Põhimõtteliselt on võimalik käia teisel ajal, sest sisu poolest harjutustunnid ei erine. Praktiline võimalus sõltub sellest, kas soovitud ajal on klassis vabu kohti. Seda on enne semestri algust raske prognoosida, sest pole teada, kui aktiivseks ühe või teise aja külastus kujuneb. Kui vabu kohti on, siis minu poolt takistust ei ole.

Elu näitab et lõpptulemusena on mõnel ajal käijaid hästi palju ja õppejõul jagub sedavõrra osalistele vähem aega mõnel teisel ajal (eriti reedeti) on aga klass väga hõre ja samavõrra on õppejõul igale osaleja jaoks rohkem aega.

| lisa kommentaar | ära näita |
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare
kokku: 111.Erki Eessaar:Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?
2.Erki Eessaar:Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?
3.Anonüümne:Kas üliõpilased on kohustatud käima nendele tunniplaaniga määratud aegadel harjutustunnis või on võimalik käia ka teiste rühmade harjutustundides?
4.Erki Eessaar:Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?
5.Erki Eessaar:Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?
6.Anonüümne:Mul ei õnnestu vaadata loengute lindistusi, sest saan videote vaatamisel veateate.

ERROR:Unable to process language file located at: language/ru.xml
The file is either missing or corrupt.

7.Anonüümne:Kuidas esitada õppejõule ülevaatamiseks projekti rakenduse osa?
8.Anonüümne:Kui esitan projekti ja see on nii kehva, et pean seda parandama, siis kuidas tuleb parandus esitada?
9.Erki Eessaar:Kuidas ennast kodulehele registreerida?
10.Erki Eessaar:Teen projekti PostgreSQLis/Oracles. Kas mul on siis vaja harjutustundides tutvuda teise andmebaasisüsteemiga (Oracle/PostgreSQL) ja selle kasutamiseks vajalik tarkvara enda sülearvutisse installeeri
11.Erki Eessaar:Kas erinevatel nädalatel võib käia erinevates harjutustundides?