Kodulehed Valitud koduleht:IDU0230_2017 - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017) Logi sisse
Üldist
Materjalid
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Korduda võivad küsimused:
Helpdesk

                          kokku: 33
[1].2..3. >>  1.Anonüümne:Millist räsifunktsiooni tuleks kasutada andmebaasis hoitavate paroolide räsimiseks (avateksti peitmiseks)?
2.Erki Eessaar:Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?
3.Erki Eessaar:Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?
4.Erki Eessaar:Kas iseseisva töö tegemisel on võimalik seda automaatselt kontrollida ja saada seega töö kohta jooksvalt tagasisidet?
5.Erki Eessaar:Kas ja kuidas pääseb väljastpoolt ülikooli õppeserveris olevale PostgreSQL andmebaasisüsteemile?
6.Anonüümne:Kas üliõpilased on kohustatud käima nendele tunniplaaniga määratud aegadel harjutustunnis või on võimalik käia ka teiste rühmade harjutustundides?
7.Erki Eessaar:Kuidas PostgreSQLis tehtud iseseisva töö andmebaasi kiiresti iseseisvalt kontrollida?
8.Erki Eessaar:Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?
9.Erki Eessaar:Milline on vääritu käitumine antud aine kontekstis?
10.Anonüümne:Kas oleks mõistlik hoida andmebaasis asukoha andmeid aadressi ja riigi kombinatsiooni asemel koordinatidena? Kui jah, siis mis oleks sobivaim andmetüüp selleks(nii Oracles kui Postgresis)?
11.Anonüümne:Kas andmete andmebaasi tasemel valideerimine (eelnevalt defineeritud reeglitele vastavuse kontrollimine) on hea mõte või mitte.?
12.Anonüümne:Mul ei õnnestu vaadata loengute lindistusi, sest saan videote vaatamisel veateate.

ERROR:Unable to process language file located at: language/ru.xml
The file is either missing or corrupt.

13.Anonüümne:Kui soovin kontrollida, et nimi tohib sisaldada vaid tähti ja tühikuid, siis kas sobib selline regulaaravaldise muster: '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' ?
14.Anonüümne:Kust saada head ja põhjalikku infot Oracle andmebaasisüsteemi kohta?
15.Anonüümne:Kust saada infot andmebaasi testimiskeskne arendamise kohta?