Kodulehed Valitud koduleht:IDU0230_2017 - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017) Logi sisse
Üldist
Pealehe teated
Aine tutvustus
Registreerumine
Kõik teated
Vastuvõtuajad

Teadmiste kontroll
Otsing
Materjalid
Aine korraldus
Iseseisva töö projekti tegemine
Tarkvara saamine ja kasutamine
Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine
Tulemused
Tudeng
Oma andmed
Ülesanded
Personaalsed teated
Abi
Korduvad küsimused
Helpdesk
Mitmesugust
Olulised viidad
Korduda võivad küsimused:
Helpdesk

                          kokku: 29
[1].2. >>  1.Erki Eessaar:Millist tarkvara läheb õppeaines vaja? Milline tarkvara tuleks installeerida enda isiklikku tööarvutisse?
2.Erki Eessaar:Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?
3.Erki Eessaar:Kas iseseisva töö tegemisel on võimalik seda automaatselt kontrollida ja saada seega töö kohta jooksvalt tagasisidet?
4.Erki Eessaar:Kas ja kuidas pääseb väljastpoolt ülikooli õppeserveris olevale PostgreSQL andmebaasisüsteemile?
5.Anonüümne:Kas üliõpilased on kohustatud käima nendele tunniplaaniga määratud aegadel harjutustunnis või on võimalik käia ka teiste rühmade harjutustundides?
6.Anonüümne:Kas oleks mõistlik hoida andmebaasis asukoha andmeid aadressi ja riigi kombinatsiooni asemel koordinatidena? Kui jah, siis mis oleks sobivaim andmetüüp selleks(nii Oracles kui Postgresis)?
7.Anonüümne:Kas andmete andmebaasi tasemel valideerimine (eelnevalt defineeritud reeglitele vastavuse kontrollimine) on hea mõte või mitte.?
8.Anonüümne:Mul ei õnnestu vaadata loengute lindistusi, sest saan videote vaatamisel veateate.

ERROR:Unable to process language file located at: language/ru.xml
The file is either missing or corrupt.

9.Anonüümne:Kui soovin kontrollida, et nimi tohib sisaldada vaid tähti ja tühikuid, siis kas sobib selline regulaaravaldise muster: '^([a-zA-Z]|[[:space:]])+$' ?
10.Anonüümne:Kust saada head ja põhjalikku infot Oracle andmebaasisüsteemi kohta?
11.Anonüümne:Kust saada infot andmebaasi testimiskeskne arendamise kohta?
12.Anonüümne:Kas võin kasutada Rational Rose CASE vahendis # märke?
13.Anonüümne:Kuidas esitada õppejõule ülevaatamiseks projekti rakenduse osa?
14.Anonüümne:Kas "Andmebaasid II" projekti tegemisel tuleb tagada kooskõla "Andmebaasid I" projekti mudelitega?
15.Anonüümne:Millised on PostgreSQLi eelised võrreldes MySQLiga (miks me ei kasuta MySQLi)?