Kodulehed Valitud koduleht:IDU5570 - Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel (IDU0191) Logi sisse
Üldist
Pealehe teated
Aine tutvustus
Registreerumine
Kõik teated
Vastuvõtuajad

Teadmiste kontroll
Otsing
Materjalid
Loengud
Harjutused
Praktika_2005
2008
2006 Praktika
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2015_Sügis
2017_Sügis
Tudeng
Oma andmed
Ülesanded
Personaalsed teated
Abi
Korduvad küsimused
Helpdesk
Mitmesugust
Olulised viidad
Teated:
Mart Roost: Ettekannete graafik
10.12.2015 Tänane ettekanne lükkub nädala võrra edasi. Seega tänane loeng tõenäoliselt toimub ilma ettekakanneteta. Järgmiseks-viimaseks loenguks on oodata mitut ettekannet.


Mart Roost: Ettekannete graafiku esimene versioon olemas
7.11.2015 Lisasin selle aasta dokumentide kataloogi ettekannete graafiku hetkeseisu. Iga graafikus olev töö (ja ettekanne) peab saama kaks retsensiooni (lugege dokumenti nimega RETSENSEERIMINE, samuti hindamise teemat 9-nda loengu konspekti lõpust). Kes teevad tööd ja ettekannet mitmekesi, võivad ka retsensioone teha mitmekesi (sama meeskonnana). Palun saatke mulle meili teel (mart.roost@ttu.ee) info, millist kahte tööd soovite retsenseerida, et ma saaksin graafikut retsensentide nimedega täiendada.


Mart Roost: Ainetööd retsenseerimiseks ja hindamiseks
26.12.2013 .... leiate kataloogist 2013S/Ainetood. Nii tööde autorid kui ka hindajad-retsensendid - kontrollige kas õige fail on üleval ja kättesaadav.


Mart Roost:
22.11.2013 Lisasin hiljuti Dokumentide kataloogi kaks tudengitööd üleeelmisest aastast. Kes soovib oma töö ehitada otseselt teise tudengi töö 'peale', tohib seda teha ülalt-alla või kombineeritud lähenemist kasutades nii, et oma töö on eraldi plugin-is ja kasutatud tööde plugin-id jäävad muutmata.


Mart Roost: Ettekannete graafik
13.12.2013 Lisasin 2013S Dokumentide alla ettekannete graafiku järjekordse variandi. IGA TUDENG PEAB VALIMA RETSENSEERIMISEKS ÜHE TUDENGI TÖÖ (SEALHULGAS ETTEKANDE). Kui mõne töö retsenseerimiseks on rohkem kui kaks soovijat, siis loeb soovide (e-mailide) saabumise järjekord.


Mart Roost: Ettekanded järgmise (13. detsembri) loengu ajal !
13.12.2013 loengus algusega kell 12:30 teevad ettekanded: Aleksandr Varkki ja Anna Fedina; Kristjan Olde ja Lauri Linros; Helen Raamat, Margus Kukk. Ettekannete teemasid vaadake ettekannete graafiku tabelist. Teise tudengi töö ja ettekande retsenseerimine on üks eksamieeldustest kaaluga 20% lõpphindest.


Mart Roost: Eksami korraldusest
Ametlikud eksamipäevad on 10.jaanuaril ja 17,jaanuaril (algus kell 10 ruumis ICT632). Spetsiaalselt kaugõppijatele lisaks eksaiaeg laupäeval 11.jaanuaril algusega kell 10 ruumis ICT632. Saab meili teel (mart.roost@ttu.ee)kokku leppida ka muid aegu. Ka ametlikel eksamipäevadel soovitan kokku leppida täpsema kellaaja. Eksamieeldused (ettekanne kaastudengitele, ainetöö ja retsensioon) peab olema õigeaegselt tehtud ja kokkulepitud viisil/formaadis/tähtajaks esitatud (mis on aine lühikonspekti lõpus hindamise teema all kirjas). Eksami sisust saate lugeda ainekeskkonnas 2013. aasta loengute kavade/konspektide dokumendi lõpus (hindamine). Eksamiks valmistumisel lugege kõigepealt teemade nimekirja (25 teemat eraldi doc failina), leidke nende teemade kokkuvõtted loengukonspektis (docx fail) ja seejärel tutvuge sellest konspektist viidatud slaidide jt materjalidega. Kiirete küsimuste lahendamiseks annan oma mob.tel.numbri 5532980.


Mart Roost: 2. oktoobriks esitada teema ja kava
2. oktoobri harjutustunniks (hiljemalt) peab iga tudeng olema esitanud õppejõule (email: mart.roost@ttu.ee): 1 - oma iseseisva töö teema (nimetuse koos sisu lühikurjeldusega); 2 - põhilähenemisviisi (kas: ülalt-alla, alt-üles või 'kombineeritud' lähenemine (vt. täpsemalt loengukonspekti kärgi); 3 - oma protsessi tüübi (kose mudel, iteratiivne, agiilne, muu; tarkvaraprotsess versus 'mitte-tarlvaraprotsess'?); 4 - planeeritava ettekande kuupäeva (üldjuhul reedese loengu ajal) 5. oma tegevuskava (põhiverstapostid, kus ettekanne on eelviimane verstapost) eksamieelduse täitmisesel. KUIDAS OMA TEEMANI JÕUDA? MÕNED SOOVITUSED: üldjoontes peaksite teadma oma tegevusprofiili (põhitegevusi, teenuseid) arendusteenuste pakkujana, kelle jaoks te semestri praktikatöö raames koostate oma protsessimudeli ning publitseerite protsessi veebisaidi. Abistavad küsimused: Millised RUPi (või Open UP) (või isegi RUPis ja Open UPs puuduvad) distsipliinid, rollid ja tegevused on teile kõige südamelähedasemad ja/või arusaadavamad? Sõnastage oma põhilise arendusteenuse nimetus. Millised (toetavad) distsipliinid, rollid ja tegevused on selle põhiteenusega seotud? Mis on see oskus/omadus, mille poolest sooviksite tööturul eriti hästi silma paista?! Kujundage oma teenusteprofiil nii, et see oskus/omadus oleks võimalikult hästi esile toodud ning toetatud.