Kodulehed Valitud koduleht:IDN5120 - Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel (IDN5120, sügis 2010-2017) Logi sisse
Üldist
Materjalid
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Viited teemade kaupa:
Viidad
ANP
Aus jagamine / fair division
Ekspertide ruumi uurimine
Erki Eessaare artiklid
Forman
järjestamised (ranking)
Jõulud alife
Lisamaterjalid
märksõna otsingud
Risttundlikkuse analüüs (tradeoff analysis)
Seljakotiülesanne
SWOT / BOCR analüüs
Tarkvara
Vanad õpikeskkonnad
Videod (2004.a.)
Web-HIPRE

ANP
Superdecisions manual for ANP (Word)
http://beta.superdecisions.com/tutorial-1-building-ahp-models/manual-for-building-anp-decision-models/

Sisukord
Aus jagamine / fair division
Andre Veski, A&A, Kuidas maaomandit õiglaselt konsolideerida?
http://deepthought.ttu.ee/aa/modules.php?name=News&file=article&sid=431

Andre Veski magistritöö maadejagamise teemal
https://docs.google.com/leaf?id=0B-UnEKyYeafBZTI2MGUxY2YtYmZkZi00NjhmLWI3ZWMtYjdmOWRlMmRiYmE0&hl=en_GB&authkey=CJjqzc8H

Fair Outcomes: Adjusted Winner
http://www.fairoutcomes.com/fd.html

Francis Su ausa jagamise applet
http://www.math.hmc.edu/~su/fairdivision/

Sisukord
Ekspertide ruumi uurimine
Kemeny-Snelli mediaan, järjekorrelatsioon
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mcda.313/pdf

Miinustehnika
http://www.e-ope.ee/repositoorium?@=5z24

Vana viide
http://slashdot.org/articles/05/05/23/1120200.shtml?tid=129&tid=149&tid=1

Sisukord
Erki Eessaare artiklid
A Decision Support Method for Evaluating Database Designs
http://www.comsis.org/archive.php?show=ppr282-1009

Sisukord
Forman
DBO raamat
http://professorforman.com/DecisionByObjectives/default.html

Tudengite töid
http://www.mdm.gwu.edu/ProfForman/GraduateStudentModelsCategorized/default.html

Sisukord
järjestamised (ranking)
Deriving Consensus Rankings from Benchmarking Experiments
http://epub.wu.ac.at/1300/1/document.pdf

Eik Aab. Uus vaade monotoonsetest süsteemidest
http://deepzone0.ttu.ee/aa/modules.php?name=News&file=article&sid=223

Leo Võhandu, graafide korrastamisest
http://deepzone0.ttu.ee/aa/modules.php?name=News&file=article&sid=175

Miinustehnika
http://www.e-ope.ee/repositoorium?@=5z24

Rank Aggregation Methods for the Web. Cynthia Dwork, Ravi Kumar, Moni Naor, D. Sivakumar
http://www10.org/cdrom/papers/577/

Sisukord
Jõulud alife
Jõulupiltide tuunimine Jotis Conway Game of Life algoritmiga
http://staff.ttu.ee/~tarmov/joulud/

Talvepilt + Conway game of life
https://picasaweb.google.com/tarmove/WinterAlife

Sisukord
Lisamaterjalid
AHP + SWOT või BOCR analüüs
http://www.google.ee/search?q=AHP+%28SWOT+OR+BOCR%29

ajakiri Arvutustehnika ja Andmetöötlus. Magistrirubriik
http://deepzone0.ttu.ee/aa/modules.php?name=Magistrirubriik

An Integrated Approach of AHP-GP and Visualization for Software Architecture Optimization
http://www.ijser.org/paper/An_Integrated_Approach_of_AHP-GP_and_Visualization_for_Software_Architecture_Optimization.html

ANP supermaatriks
http://superdecisions.com/Tutorial2003.doc

Concept Formation in Exploratory Data Analysis : Case Studies of Linguistic and Banking Data. Mõistete moodustamine uurivas andmeanalüüsis : keele- ja pangandusandmete juhtumianalüüsid
http://digi.lib.ttu.ee/i/?156

DecisionLens
https://decisionlens.com/

Formal Concepts in the Theory of Monotone Systems. Formaalsed mõisted monotoonsete süsteemide teooria käsitluses
http://digi.lib.ttu.ee/i/?457

Formani DBO raamat
http://professorforman.com/DecisionByObjectives/default.html

Pattern Discovery Using Seriation and Matrix Reordering : A Unified View, Extensions and an Application to Inventory Management. Mustrite avastamine kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises
http://digi.lib.ttu.ee/i/?232

Stable marriage problem and college admission
http://digi.lib.ttu.ee/i/?37

Sisukord
märksõna otsingud
AHP "business process modeling" service simulation
http://scholar.google.com/scholar?q=AHP+%22business+process+modeling%22+service+simulation

AHP tundlikkuse ristanalüüs
http://www.google.ee/search?q=AHP+Saaty+%22sensitivity+analysis%22+tradeoff+constraints

Mänguteooria põhimõisted; näidisülesanded, demod
http://gametheory.net/

Tundlikkuse ristanalüüs, tradeoff analysis
http://www.mit.edu/~mmcgeach/docs/mmcgeach-thesis053107.pdf

Sisukord
Risttundlikkuse analüüs (tradeoff analysis)
Tradeoff and Sensitivity Analysis in Software Architecture Evaluation Using Analytic Hierarchy Process (2005)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.59.9340

Sisukord
Seljakotiülesanne
RosettaCode: koodilahendused erinevates keeltes
http://rosettacode.org/wiki/Knapsack_problem/0-1

Sisukord
SWOT / BOCR analüüs
Analysis of the e-Government stage model evaluation using SWOT-AHP method
http://dspace.uel.ac.uk/jspui/bitstream/10552/1314/1/E-government%20model%20evaluation.pdf

ANP BOCR
http://sdbeta.superdecisions.com/sd_resources/v28_man04.pdf

Google otsing: AHP software architecture scenarios SWOT
http://www.google.ee/search?q=AHP+software+architecture+scenarios+SWOT

THE BOCR AND BUSINESS RULES MOTIVATION MODEL
http://www.isahp.org/2005Proceedings/Papers/FeglarT_Levy_FeglarT_FeglarTjr_BOCR_andBusinessRules.pdf

Sisukord
Tarkvara
AHP R package
https://cran.r-project.org/web/packages/ahp/index.html
https://ipub.com/ahp-0-2-4-on-cran/
ANP Solver
http://kkir.simor.ntua.gr/anpsolver.html

ANP, Superdecisions
http://superdecisions.com/

BPMSG
https://bpmsg.com/

FuzzyDecision
http://www.fuzzydecision.com/en/Product/Info/5/

PriEsT Priority Estimation Tool
https://en.wikipedia.org/wiki/PriEsT
https://sourceforge.net/projects/priority/
R pakett 'prefmode' paariseelistuste analüüsiks
http://cran.r-project.org/web/packages/prefmod/index.html

TransparentChoice / MakeItRational
https://www.transparentchoice.com/ahp-software
AHP hierarhiline mudel, nagu Web-HIPRE. Lisaks näib et saab anda kas otse kaalusid või koostada kriteeriumi suhtes subjektiivse hindamise skaala (tööta valiku näide). On ka grupiotsustus.
Web-HIPRE Java applet AHP mudelite koostamiseks
http://www.hipre.hut.fi/

Sisukord
Vanad õpikeskkonnad
WebCT
https://webct.e-uni.ee/webct/logon/14391547002

Sisukord
Videod (2004.a.)
Saaty skaala, Saaty võrdlusmaatriks (vastab umbes 2010.a. 5.nädala sisule)
http://media.ttu.ee/IDN5120/Loeng3.wmv

Sisukord
Web-HIPRE
Web-HIPRE
http://www.hipre.hut.fi/

Sisukord