Kodulehed Valitud koduleht:IDU0220_2017 - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2017) Logi sisse
Üldist
Pealehe teated
Aine tutvustus
Registreerumine
Kõik teated
Vastuvõtuajad

Teadmiste kontroll
Otsing
Materjalid
Aine korraldus
Iseseisva töö projekti tegemine
SQL
Tarkvara saamine ja kasutamine
Teooria testideks (vahetestid, eksam) valmistumine
Tulemused
Tudeng
Oma andmed
Ülesanded
Personaalsed teated
Abi
Korduvad küsimused
Helpdesk
Mitmesugust
Olulised viidad
Viited teemade kaupa:
Viidad
Animatsioonid
Animatsioonid B-puu indeksite kohta
http://viktor.ld.ttu.ee/animatsioonid/animation_b_tree/

Animatsioonid vaadete ja hetktõmmiste kohta Oracle andmebaasisüsteemi näitel
http://viktor.ld.ttu.ee/animatsioonid/oracle_views/

Byte-sized graphic guide to data storage
http://www.bbc.com/future/story/20130621-byte-sized-guide-to-data-storage
Tegemist pole küll animatsiooniga, kuid see annab mõjusa visuaalse ülevaate andmemahtudest.
Klassid, atribuudid, tüübid, võimsustikud
http://viktor.ld.ttu.ee/animatsioonid/animation_uml/

Relatsiooniliste andmebaaside põhimõisted
http://viktor.ld.ttu.ee/animatsioonid/db_animatsioonid/

Andmebaaside kursused teistes ülikoolides
Andmebaaside kursus Massachusetsi Tehnikaülikoolis (2010)
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-830-database-systems-fall-2010/

Andmebaaside kursus Warwicki ülikoolis (2013)
http://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/
Seda kursust vedas relatsiooniliste andmebaaside ekspert Hugh Darwen. Ta on Kolmanda Manifesti üks autoritest. Ka see kursus keskendus relatsioonilisele mudelile.
CS145 Introduction to Databases (2002)
http://InfoLab.Stanford.EDU/~ullman/dscb/gslides.html
Stanfordi ülikooli sissejuhatav andmebaaside kursus. Erinevatel aastatel viivad seda läbi erinevad inimesed. Igaühel on teemale oma vaatenurk ning omad õppematerjalid ja metoodika.
CS145 Introduction to Databases (2013)
http://infolab.stanford.edu/~widom/cs145/
Stanfordi ülikooli sissejuhatav andmebaaside kursus. Erinevatel aastatel viivad seda läbi erinevad inimesed. Igaühel on teemale oma vaatenurk ning omad õppematerjalid ja metoodika.
CS145 Introduction to Databases (2016)
http://web.stanford.edu/class/cs145/
Stanfordi ülikooli sissejuhatav andmebaaside kursus. Erinevatel aastatel viivad seda läbi erinevad inimesed. Igaühel on teemale oma vaatenurk ning omad õppematerjalid ja metoodika.
Andmebaasi mustrid
Andmemudelite kataloog
http://www.databaseanswers.org/data_models/index.htm
Andmete modelleerimise mustrid, mille saab võtta aluseks konkreetse andmete modelleerimisega seotud ülesande lahendamisel.
Look-up Tables in SQL
https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/look-up-tables-in-sql-/
Selles artiklis kirjeldatakse disaini "One True look-up Table", mida ma nimetaksin antimustriks. Selle kohaselt pannakse kõik klassifikaatorite väärtused ühte tabelisse. Nõustun autoriga, et see pole hea disain. Lugege kindlasti ka kommentaaride osa - sealt leiate vastuväiteid.
Relatsioonilise andmebaasi mustrid
https://ask.slashdot.org/story/00/07/17/0451244/relational-database-patterns
Arutelu Slashdot portaalis
schema.org
https://schema.org/docs/schemas.html
Kasulik lehekülg (andmebaasi) kontseptuaalsele modelleerijale ja selle õppijale. Tuuakse välja ettevõtete/äri põhimõisteid ning ka mõningaid valdkonnaspetsiifilisi mõisteid ning iga sellise kohta loetletakse suures koguses "atribuute" (koos sõnalise definitsiooniga, näiteandmetega, tarkvarasüsteemides esitamiseks mõeldud kodeeringute näidetega). Kontseptuaalses mudelis tuleks neid esitada atribuutide/seosetüüpide/olemitüüpidena.
SQLi antimustrid - halvad lahendused korduvatele SQLi andmebaasi disaini probleemidele
http://www.slideshare.net/billkarwin/sql-antipatterns-strike-back

Vertabelo Blog Learn how to design and use database models
http://www.vertabelo.com/blog
Ajaveeb, milles tuuakse välja mitmete erinevate eluvaldkondade (liising, kogumine, spordikool, tenniseturniirid, e-oksjon jne) andmebaaside andmemudelid. Tegemist on SQL-andmebaaside loogilise disaini mudelitega (seal kirjeldatakse võtmed ja välisvõtmed, kuid ei arvestata konkreetse andmebaasisüsteemi võimaluste ning piirangutega). Esitatud mudelites on nii diagrammid kui tabelite kirjeldused. Nendest mudelitest saab kerge vaevaga tuletada kontseptuaalse andmemudeli.

Igal mudelil on tabelid jaotatud erinevate ainevaldkondade vahel (erineva taustavärviga kastid). Need kastid vastavad üldjoontes registritele. Sageli märkade kastide nimedes AND märki, mis tähendab, et ühte valdkonda on kokku võetud mitmele erinevale põhimõistele vastavad tabelid. See on otstarbe lahususe põhimõtte eiramine. Parem oleks, kui igale põhimõistele vastaks eraldi register.


Andmebaaside projekteerimine
Anchor Modeling
http://www.anchormodeling.com/
Meetod, keel ja töövahend andmebaaside projekteerimiseks.

Selle põhjal loodud andmebaasid on hästi kohandatud ajalooliste andmete hoidmiseks, andmebaasi struktuuris täienduste tegemiseks ning puuduvate andmetega toimetulemiseks.

Kasutatav töövahend on veebipõhine ja võimaldab genereerida andmebaasi loomise lauseid.


Andmebaaside hügieeni olulisusest
http://www.dbta.com/Columns/Database-Elaborations/Understanding-the-Basics-of-Database-Hygiene-109011.aspx
Nii nagu on oluline puhas rakenduse kood (clean code) on oluline ka puhas andmebaasi disain, puhas andmebaasikeele lausete kood, puhtad andmebaasi disaini mudelid.
Andmebaaside programmeerimise teemaline ajaveeb
http://database-programmer.blogspot.com/2007/12/database-skills-complete-contents.html

Andmemudelite kvaliteedi parandamise tehnikad
http://stevehoberman.com/2014/12/techniques-in-reviewing-a-data-model/
Steve Hoberman on andmete modelleerimise ekspert. Selles ajaveebi postituses toob ta välja tehnikaid, mida tema või teised andmete modelleerijad kasutavad andmemudelite ülevaatamisel ning nende kvaliteedi tõstmisel.
Argumentatsioon, miks jõustada kitsendusi andmebaasi tasemel
http://tdan.com/agile-data-design-august-2013/17031
Agile Data Design – August 2013
Ärireeglite kirjeldamine
http://www.brcommunity.com/
Ärireeglid on süsteemi projekteerimise oluliseks sisendiks, nendest peab juhinduma loodava süsteemi töö ning paljusid ärireegleid on võimalik kontrollida andmebaasi tasemel.
A View Review
http://www.craigsmullins.com/bp10.htm
Ülevaade selle kohta, milleks kasutada vaateid.
Business Logic in the Database
https://pyrseas.wordpress.com/2012/01/02/business-logic-in-the-database/
Ajaveebi postitus ning pikk arutelu selle üle, kas (ja milliseid) kitsendusi on mõistlik jõustada andmebaasi tasemel ning milliseid kitsendusi peaksid jõustama rakendused.
Common Information Model (CIM) Standards
http://www.dmtf.org/standards/cim
Standardiseeritud CIM Schema kirjeldab klassidiagrammide abil andmeid, mida tuleks koguda ja vahendada süsteemis, mis peab arvestust ettevõtte käsutuses olevate IT varade kohta.
Vajalikud mudelid saab alla laadida pdf või Visio failidena.
Contiguous Time Periods
https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/contiguous-time-periods/
Kolm disaini kuidas hoida SQL-andmebaasi tabelites infot ajaperioodide kohta. Lisaks tehnilist infot selliste tabelite realiseerimise kohta MS SQL Server andmebaasisüsteemis. Autoriks on tuntud SQLi ekspert Joe Celko.
Database Debunkings
http://www.dbdebunk.com/
Põhjendatud kriitika olemasolevate andmebaasisüsteemide ja andmebaaside projekteerimise käsitluste aadressil.
Database Design Resource
http://www.databasedesign-resource.com/
Hea lehekülg kuhu on koondatud mitmesugust infot andmebaaside kavandamise kohta.
Developing Low-Maintenance Databases
https://www.simple-talk.com/sql/database-administration/developing-low-maintenance-databases/
Kuidas luua hästi hooldatavaid ja edasiarendatavaid andmebaase? Loo andmebaasi avalik liides; jõusta kitsendusi andmebaasi tasemel; võtmete valimisel ürita teha valikuid, et võtit poleks vaja peagi muuta (väga tülikas, eriti kuna sellele viitavad välisvõtmed); logi veateateid; väldi tupikuid.
Hinnangud suurte organisatsioonide töödeldavate ja salvestatavate andmete mahule
https://followthedata.wordpress.com/2014/06/24/data-size-estimates/

InformationWeek, Software
http://www.informationweek.com/software.asp
Ajakiri, kus on ka palju artikleid andmebaaside viimaste arengusuundade kohta.
IT eBooks. Free Download IT eBooks
http://it-ebooks.info
Keskkond, kus on muljetavaldav hulk e-raamatuid, sealhulgas raamatud relatsioonilise mudeli, SQL ja andmebaaside disaini kohta.
Kasutusjuhtude kontsentreeritud kokkuvõte
http://alistair.cockburn.us/Use+case+fundamentals/v/slim
Andmebaas peab võimaldama täita kõik süsteemile esitatavad funktsionaalsed nõuded. Selleks, et saaksime andmebaasi kavandama hakata tuleb need nõudmised formuleerida. Üks meetod selleks on kasutada kasutusjuhtude modelleerimist. Alistair Cockburn on kasutusjuhtude ekspert ning autoriteet. Sellel lehele on kontsentreeritud kokkuvõte kasutusjuhtude mudelite kohta.
Kolmanda Manifesti parafraseering
http://www.andl.org/2015/04/a-paraphrase-of-the-third-manifesto/
Loengutes räägitakse relatsioonilisest mudelist ja tehakse seda Kolmanda Manifesti põhjal. Siin on manifesti dokument "suupärasemaks" kirjutatud ja akadeemilist kuivust vähendatud.
Kolmas Manifest
http://www.thethirdmanifesto.com/
Terviklik käsitlus selle kohta, millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb luua relatsioonilised andmebaasisüsteemid.
Kuidas tellida tarkvaraprojekti?
http://www.targotennisberg.com/tarkvara/2013/01/22/kuidas-tellida-tarkvaraprojekti/
Kogenud praktiku sissevaade sellesse, kuidas "päris maailmas" "asjad käivad".
Looking at VIEWs, Close Up
https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/looking-at-views-close-up/
SQL spetsialisti Joe Celko artikkel vaadete kohta.
Majandustarkvara kataloog
http://www.rmp.ee/tarkvara/
Infosüsteemi looja on valiku ees, kas osta olemasolev tarkvarasüsteem ja kohandada seda konkreetse organisatsiooni vajadustega või projekteerida ja ehitada täiesti uus tarkvara. Isegi kui otsustatakse uue tarkvara loomise kasuks, on kasulik uurida olemasolevat tarkvara, et saada teada nende eelised ja puudused.
Microsoft Data Platform Developer Center
https://msdn.microsoft.com/library/mt763826.aspx
Microsofti andmeplatvorm andmekesksete süsteemide loomiseks.
Miks on oluline jõustada kitsendusi andmebaasi tasemel?
http://www.thatjeffsmith.com/archive/2011/06/response-normalization-myths-that-really-make-me-crazy/
Sisaldab muuhulgas viidet näitele, kuidas kitsendused aitavad parandada päingute jõudlust.
Miks programmeerijatele ei meeldi relatsioonilised andmebaasid?
http://typicalprogrammer.com/programmers-vs-rdbms/

NoSQL and Technical Debt
http://www.fredtrotter.com/2017/03/02/nosql-and-technical-debt/
Ajaveebi postitus, mis selgitab, miks NoSQL süsteemide ilmumine pole muutnud väärtusetuks SQLi ning andmebaaside projekteerimise õppimist. Nende oskuste puudumine on arendajatel võlg, mis tuleb hiljem intressidega tagasi maksta. NoSQL oma "skeemitute" andmetega loob tegelikult tehnilist võlga.
Revision-Zero. Talking about computer science
http://www.revision-zero.org/
Ajaveeb, kus on mitmeid olulisi andmebaaside teemalisi sissekandeid (jaotis Databases).
(Some) ORM Haters Do Get It
http://www.revision-zero.org/orm-haters-do-get-it
Object-Relational Mappers vahendite probleemid.
Temporal Data and the Relational Model
http://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/TTM/TemporalData.Warwick.pdf
Ülevaade raamatust "Temporal Data and the Relational Model". Autorid C.J. Date, Hugh Darwen, and Nikos A. Lorentzos. See raamat pakub käsitluse, kuidas hoida relatsioonilises andmebaasis ajaga seotud andmeid.
The Seven Information Smells of Domain Modelling
http://www.infoq.com/articles/seven-modelling-smells
Viited andmemudelites sageli esinevatele võimalikele vigadele.
Thoughts on what to put in the database
http://ledgersmbdev.blogspot.com/2012/01/thoughts-on-what-to-put-in-database.html
Mõtteid selle kohta kuidas jaotada koodi andmebaasi ja rakenduse vahel.
TIOBE Programming Community Index
http://www.tiobe.com/tiobe-index//
Programmeerimiskeelte populaarsuse indeks
Üldmõistete definitsioone
http://stevehoberman.com/2014/12/define-a-thing/
Steven Hobermani ja teiste andmemodelleerijate definitsioonid üldmõistetele nagu Osapool, Dokument, Klassifikatsioon, Seos jne.
Viis tüüpilist SQL-andmebaasi disaini viga
https://www.simple-talk.com/sql/database-administration/five-simple--database-design-errors-you-should-avoid/
Tark õpib teiste vigadest!
CASE vahendid Computer Aided System Engineering
Andmete modelleerimine ja SQL koodi genereerimine Enterprise Architect abil
http://www.marcusnordquist.com/?p=112

Argo UML
http://argouml.tigris.org/

Artikkel, kus nimetatakse mõningaid andmete modelleerimiseks mõeldud CASE vahendeid ja iseloomustatakse neid
http://www.databasejournal.com/features/oracle/article.php/3525621/Making-the-Case-for-CASE-Tools.htm

Clay Mark II - Eclipse plugin
https://marketplace.eclipse.org/content/clay-mark-ii
Kommertsvahend, mis on mõeldud andmete modelleerimiseks ning SQL koodi genereerimiseks
DBDesigner
http://fabforce.eu/dbdesigner4/
Andmete modelleerimiseks mõeldud CASE vahend. Võimaldab ka SQL lausete genereerimist ja mudeli ning andmebaasi sünkroniseerimist. Seda levitatakse GPL (General Public Licence) litsentsi alusel ja saab tasuta alla laadida.
DB-MAIN - andmete modelleerimiseks mõeldud CASE vahend
http://www.rever.eu/en/content/db-main-homepage?q=en
See on CASE vahend, mida õppejõud soovitab kasutada tasuta alternatiivina Rational Rose Data Modelerile.
DeZign for databases
http://www.datanamic.com/
Kommertsvahend andmemudelite loomiseks ja selle põhjal andmebaasi skripti genereerimiseks.
DIA
https://wiki.gnome.org/action/show/Apps/Dia?action=show&redirect=Dia
Diagrammide joonistamise programm, mida levitatakse GPL (General Public Licence) litsentsi alusel ja saab tasuta alla laadida.
ERWin Data Modeler
http://erwin.com/products/
Väga tuntud andmete modelleerimiseks mõeldud kommertssüsteem.
GNU Ferret (formerly known as GerWin)
http://savannah.gnu.org/p/ferret
Andmemudeli joonistamiseks mõeldud programm, mida levitatakse GPL (General Public Licence) litsentsi alusel ja saab tasuta alla laadida.
Poseidon for UML
http://www.gentleware.com/
CASE vahend objekt-orienteeritud disaini läbiviimiseks. ArgoUMLi edasiarendus.
Schemester
http://www.brothersoft.com/schemester-298079.html

StarUML 5.0 (vanem projekt)
http://staruml.sourceforge.net/v1/

Staruml 5.0 (vanem projekt) lisamoodul SQL andmebaaside tehniliseks kavandamiseks ja PostgreSQL jaoks koodi genereerimiseks
http://staff.ttu.ee/~eessaar/SQL_profile/

StarUML (uuem projekt)
http://staruml.sourceforge.net/en/

StarUML (uuem projekt) lisamoodulid
http://staruml.io/extensions
Olemas nii lisamoodulid olemi-suhte diagrammide loomiseks kui ka olemi-suhte diagrammidel esitatud info alusel PostgreSQL andmekirjelduskeele lausete genereerimiseks
UMLet
http://www.umlet.com/
Võimaldab joonistada põhilisi UML diagramme. Akendes erinevate elementide omaduste muutmise asemel tuleb diagrammi kirjeldada tekstiliste käskude jadana (skriptina) ja selle alusel joonistatakse diagramm automaatselt valmis.
CASE vahendid (veebipõhised) Computer Aided System Engineering
Cacoo
https://cacoo.com/
Veebipõhine modelleerimisvahend, sobib kasutamiseks andmebaaside õppeainetes mudelite loomiseks.
Creately
http://creately.com/
Veebipõhine modelleerimisvahend, sobib kasutamiseks andmebaaside õppeainetes mudelite loomiseks.
Gliffy. Veebipõhine diagrammide joonistamise vahend.
http://www.gliffy.com/

UMLetino
http://www.umlet.com/umletino/
Võimaldab joonistada põhilisi UML diagramme. Akendes erinevate elementide omaduste muutmise asemel tuleb diagrammi kirjeldada tekstiliste käskude jadana (skriptina) ja selle alusel joonistatakse diagramm automaatselt valmis.
WWW SQL Designer
http://ondras.zarovi.cz/sql/demo/
Veebipõhine SQL-andmebaasi disaini modelleerimise ja koodi genereerimise vahend.
UML
Dear Dr. Use Case: Is the Clock an Actor ?
http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/RationalEdge/jun02/DrUseCaseJun02.pdf
Automaatselt käivituvate protsesside modelleerimine kasutusjuhtude mudelis.
Eestikeelne raamat "UMLi kontsentraat"
http://www.apollo.ee/umli-kontsentraat.html

Entity Relationship Modeling with UML
http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/2500/2785/2785_uml.pdf

Kontseptuaalse modelleerimise ajalugu
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=185

The Diagrams of UML 2.0
http://www.agilemodeling.com/essays/umlDiagrams.htm
Näiteid erinevate UML 2.0 diagrammide kohta.
Tool Mentor: Designing and Modeling Databases Using Rational Rose Data Modeler
http://sce.uhcl.edu/helm/rationalunifiedprocess/toolment/rose/tm_dtmod.htm

UML Tutorial
http://www.sparxsystems.com/uml-tutorial.html
Sparx systems
SQL andmebaasikeel
SQL Bible
http://etutorials.org/SQL/sql+bible/SQL+Bible/
SQL-keele kirjeldus SQL:1999 põhjal
C.J. Date loeng SQLi kohta
http://shop.oreilly.com/product/0636920002710.do
Tasuta video, kus C.J. Date räägib, kuidas kasutada SQLi nii, et see tekitaks võimalikult vähe peavalu ja halle juukseid.
Vastus on, et selleks tuleb SQLi kasutada relatsiooniliselt.
See video on esimene osa pikemast loengust.
Hoffman, J., Introduction to Structured Query Language
http://www.dbbm.fiocruz.br/class/Lecture/d17/sql/jhoffman/sqltut.html
Väga põhjalik ülevaade SQL keelest.
Lisaks sisaldab hulgaliselt viiteid teistele allikatele.
Interaktiivne SQLi raamat (inglise keeles)
http://www.sql-tutorial.ru/en
S.I. Moiseenko. SQL Problems and Solutions
Interaktiivne SQLi raamat (vene keeles)
http://www.sql-tutorial.ru/ru
S.I. Moiseenko. SQL Problems and Solutions
Interaktiivne SQL õpik
http://sqlzoo.net/wiki/Main_Page

Interaktiivne SQL õpik
http://www.sqlcourse.com/
Võimalus on läbi veebi teha kohe ka SQL päringuid.
Jet SQL
http://www.devguru.com/content/technologies/jetsql/home.html
MS Accessis kasutusel oleva SQL dialekti, Jet SQL kirjeldus.
Microsoft Access (2013) SQL reference
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn123881(v=office.15).aspx

Mimer SQL-2003 Validator
http://developer.mimer.com/validator/parser200x/index.tml
Kontrolli, kas koostatud SQL lause vastab SQL:2003 standardile.
Plus2net SQL tutorial
http://www.plus2net.com/sql_tutorial/site_map.php

SQL disainimustrid
http://nocoug.org/download/2006-11/sql_patterns.ppt

SQL eksperdi Joe Celko antud vastuseid sisaldav ajaveeb
http://joecelkothesqlapprentice.blogspot.com/

SQLi harjutamise keskkond
http://www.sql-ex.ru/

SQLi teemaline ajaveeb
https://vadimtropashko.wordpress.com/
Ajaveebi autori Vadim Tropashko sulest on ilmunud raamat SQLi disainimustrite kohta "SQL Design Patterns: Expert Guide to SQL Programming"
SQL koodi vormindamine (1. osa)
https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/formatting-sql-code-part-the-first/
Ajalooline pilguheit, kuidas on jõutud tänapäevase lähtekoodi kirjutamiseni ning selle koodi vormindamise reegliteni. Artikli autor Joe Celko on tuntud SQLi ekspert.
SQL koodi vormindamine (2. osa)
https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/formatting-sql-code-part-second/
Konkreetsed vormindamise nõuanded. Artikli autor Joe Celko on tuntud SQLi ekspert.
SQL lause online formaatija
http://www.dpriver.com/pp/sqlformat.htm

SQL õpetus (inglise keeles) teemade kaupa
https://www.techonthenet.com/sql/index.php

SQL Reference and Examples
http://www.fluffycat.com/sql/

SQL Reference Page.
http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql.html

SQL School
http://www.w3schools.com/sql/default.asp

SQL SELECT lausete samm-sammulise kirjutamise metoodika
http://gennick.com/database/an-incremental-approach-to-developing-sql-queries

SQL-tutorial
http://www.sql-tutorial.net/

SQL Tutorial
http://www.1keydata.com/sql/sql.html

Venekeelne SQL õpik
http://forum.webmasterschool.ru/tmp/sql.pdf

Wikipedia artikkel SQLi kohta
https://en.wikipedia.org/wiki/SQL

SQL standard
JCC
http://www.jcc.com/resources/sql-standards
SQL standardid, areng ja praegune olukord.
Kirjutisi ja ülevaateid SQL standardi kohta
http://www.wiscorp.com/SQLStandards.html

Modern SQL
https://modern-sql.com/
SQL standardi teemaline ajaveeb, mis käsitleb ka standardi viimaseid arenguid.
SQL:2011 üsna lõpptulemuse lähedane projekt
http://www.wiscorp.com/sql20nn.zip
NB! Suurus 13.3 MB
SQL-99 Complete, Really
https://mariadb.com/kb/en/sql-99/
Raamat SQL:1999 standardi versiooni kohta. See raamat (kus on väga palju näiteid) on täies mahus veebi välja pandud.
The 1995 SQL Reunion: People, Projects, and Politics
http://www.mcjones.org/System_R/SQL_Reunion_95/
Ülevaade SQLi arenguloost
Andmebaasisüsteemide pakkujad ja nende tooted
Actian PSQL
http://www.pervasive.com/database/Home.aspx
SQL manusandmebaasisüsteem
Apache Derby
http://db.apache.org/derby/index.html
Avatud lähtekoodiga, relatsiooniline manusandmebaasisüsteem
CUBRID
http://www.cubrid.org/
Avatud lähtekoodiga SQL-andmebaasisüsteem.
Database and Data Management: Software Development Tools
http://www.softdevtools.com/modules/weblinks/viewcat.php?cid=67

Dataphor SQL RAC (Relational Application Companion)
http://beyondsql.blogspot.com/
Ajaveeb, kus tutvustatakse tõeliselt relatsioonilist andmebaasisüsteemi Dataphor
EnterpriseDB
https://www.enterprisedb.com/
Pakub PostgreSQLil põhinevat andmebaasisüsteemi Postgres Plus Advanced Server, mille pakutavad täiendused muudavad PostgreSQL sarnasemaks Oracle andmebaasisüsteemile.
Firebird
http://www.firebirdsql.org/
Avatud lähtekoodiga SQL-andmebaasisüsteem
FrontBase
http://www.frontbase.com/cgi-bin/WebObjects/FBWebSite.woa
Andmebaasisüsteem Mac OS X operatsioonisüsteemile
Google Spanner
https://www.youtube.com/watch?v=NthK17nbpYs
Google Spanner on hajus andmebaasisüsteem. Käesolevas videos annab üks süsteemi loojatest sellest ülevaate.
HadoopDB
http://dbmsmusings.blogspot.com/2009/07/announcing-release-of-hadoopdb-longer.html
Avatud lähtekoodiga andmebaasisüsteem, mis on optimeeritud andmeanalüüsi läbiviimiseks.
History Repeats Itself: Sensible and NonsenSQL Aspects of the NoSQL Hoopla
https://openproceedings.org/2013/conf/edbt/Mohan13.pdf
Realistlik vaade NoSQL süsteemidele
HSQLDB
http://hsqldb.org/
Avatud lähtekoodiga SQL-andmebaasisüsteem
IBM:DB2
https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/db2/
Üks "suurde kolmikusse" kuuluv kommertsandmebaasisüsteem.
IBM Netezza Data Warehouse Appliances
http://www-01.ibm.com/software/data/netezza/
Vahend andmeaitade loomiseks.
Informix
http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/informix/

Ingres
http://community.actian.com/wiki/Ingres_DBMS_Home
Alates augustist 2004 avatud lähtekoodiga andmebaasisüsteem.
InterBase
https://www.embarcadero.com/products/interbase

MaxDB
https://www.sap.com/community/topic/maxdb.html

Mckoi SQL
http://www.mckoi.com/Mckoi%20SQL%20Database.html
Avatud lähtekoodiga SQL-andmebaasisüsteem
Microsoft SQL Server.
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2016
Üks "suurde kolmikusse" kuuluv kommertsandmebaasisüsteem.
Mimer SQL
http://www.mimer.com/

MiniSQL
http://www.hughes.com.au/

MySQL
http://www.mysql.com/
Avatud lähtekoodiga andmebaasisüsteem.
NewSQL liikumine
http://readwrite.com/2011/04/06/the-newsql-movement/
Selle ühisnimetaja alla kuuluvad andmebaasisüsteemid võimaldavad endiselt kasutada SQL keelt (mille oskajate hulk on suur). Sisemiselt on need andmebaasisüsteemid disainitud suurte andmehulkade töötlemist, jõudlust ja skaleeritavust silmas pidades.
NoSQL süsteemide nimekiri
http://nosql-database.org/

Object Store
http://www.objectstore.com/
Objektorienteeritud andmebaasisüsteemi näide.
Oracle
https://www.oracle.com/index.html
Üks "suurde kolmikusse" kuuluv kommertsandmebaasisüsteem (õigem on öelda andmebaasisüsteemide perekond).
Oracle Berkeley DB
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/berkeleydb/overview/index.html
Avatud lähtekoodiga manusandmebaasisüsteem.
PostgreSQL.
https://www.postgresql.org/
Avatud lähtekoodiga SQL-andmebaasisüsteem.
PredictiveDB
http://www.predictivedb.com/
Eksperimentaalne SQL-andmebaasisüsteem, mis võimaldab olemasolevate andmete põhjal teatud tõenäosusega prognoosida, milline väärtus peaks olema NULLi asemel.
SQLite
http://www.sqlite.org/
SQL manusandmebaasisüsteem
Teradata
http://www.teradata.com/?LangType=1033
Andmebaasisüsteem, mis on optimeeritud väga suure andmemahuga andmebaaside (näiteks andmeaitade) loomisele ja kasutamisele.
The Ocelot SQL DBMS
http://www.ocelot.ca/dbms.htm
Väike andmebaasisüsteem, mis üritab võimalikult täpselt vastata SQL standardile ja on seega hea õppeotstarbel kasutamiseks.
The SAP (Sybase) Adaptive Server Enterprise (ASE)
http://www.sap.com/product/data-mgmt/sybase-ase.html

Tõeliselt relatsioonilised andmebaasisüsteemid
http://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/TTM/projects.html

VoltDB
https://www.voltdb.com/
NewSQL süsteemi näide. NewSQL süsteemide juures ei ole uus mitte SQL,
vaid uued on neid vahendeid loovad firmad ning andmebaasisüsteemide ja andmebaaside sisemine ülesehitus ning tööpõhimõtted.
Windows Azure SQL Database
https://azure.microsoft.com/en-us/

Andmebaasisüsteemide võrdlus
Andmebaasisüsteemide populaarsuse pingerida
http://db-engines.com/en/ranking
Populaarsust arvutatakse veebilehtedel mainimise, otsingute sageduse, arutelude sageduse, tööpakkumiste arvu ning isiklike oskuste profiilis mainimiste alusel.
Comparison of different SQL implementations
http://troels.arvin.dk/db/rdbms/

Erinevad andmemudelid
http://www.unixspace.com/context/databases.html
Andmebaasisüsteemis kasutatava andmebaasikeele aluseks olev andmemudel määrab ehitusplokid, mille abil selles keeles saab andmebaase üles ehitada.
PostgreSQL vs. MySQL
https://vimeo.com/43536445
Rob Conery poolt Norwegian Developers Conference konverentsil peetud ettekande salvestus. Ettekande esimesed 15 minutit demonstreerivad väga ilmekalt MySQLi puuduseid.
SQL andmebaasisüsteemide võrdlus
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_SQL_database_management_systems

MS Access
Access 2010 specifications
https://support.office.com/en-us/article/Access-2010-specifications-1e521481-7f9a-46f7-8ed9-ea9dff1fa854?CorrelationId=95a680fb-54cb-4b37-83c2-f38e49996f1a&ui=en-US&rs=en-US&ad=US
Informatsioon MS Access (2010) andmebaasisüsteemis failidele ja andmebaasiobjektidele kehtivate piiride kohta.
Attaching Logic to Data Using Data Macros in Access 2010 Applications
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff973807.aspx
Andmete makrode kasutamine MS Access 2010 andmebaasis
Changes in Access 2010 (for ITPros)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179181(v=office.14).aspx
Access 2010 pakutavate uute võimaluste ülevaade
Kirjeldus ja näited selle kohta kuidas MS Accessis koostada SQL lauseid
http://www.fmsinc.com/tpapers/queries/

Microsoft Accessi (2007) samm-sammult õpetav kursus
http://www.functionx.com/access2007/index.htm

Microsofti poolt pakutavad õppematerjalid MS Access 2013 õppimiseks
https://support.office.microsoft.com/en-us/article/Training-courses-for-Access-2013-a4bd10ea-d5f4-40c5-8b37-d254561f8bce?CTT=1&CorrelationId=6bde64d5-aa35-438a-8023-1b0d7c4a44df&ui=en-US&rs=en-US&ad=US

Microsoft Library
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/default.aspx

Microsoft Office Access 2010
https://support.office.com/en-us/article/Getting-started-with-Access-2010-60df0fc0-15d9-4e75-bfa8-1d1944940146

MS Access 2010 kiirklahvide nimekiri
http://www.keyxl.com/aaa6443/448/Microsoft-Access-2010-keyboard-shortcuts.htm

MS Access õpetus (teemade kaupa) - inglise keeles
https://www.techonthenet.com/access/index.php

Replacing the Calendar Control in Access 2010 Applications
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg251104.aspx
Kuidas realiseerida MS Accessi rakendustes kuupäeva valimist?
Roger
http://www.rogersaccesslibrary.com/forum/forum1.html

The Access Web
http://access.mvps.org/access/
See FAQ sait on loodud aitamaks MS Accessi
arendajaid, et leida vastuseid sagedamini esile kerkivatele küsimustele.
What
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/jj250134.aspx

Prototüüpimine ja kasutajaliidese disain
A Pattern Language for Human-Computer Interface Design
http://www.mit.edu/~jtidwell/interaction_patterns.html

A Pattern Library for Interaction Design
http://www.welie.com/patterns/

Nielsen Norman Group
https://www.nngroup.com/articles/
Tuntud kasutatavuse eksperdi ettevõte, mille lehelt leiab ka palju kasulikku avalikku informatsiooni.
Official Guidelines for Windows User Interface Developers and Designers
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/MS-Official-GUI-2001.pdf

The Analysis and Prototyping of Effective Graphical User Interfaces
http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/prototyping/intro.html
Põhjalik jutt prototüüpimise kohta.
The Brighton Usability Pattern Collection
http://www.cmis.brighton.ac.uk/research/patterns/home.html
Kasutatavuse mustrid
Usability First.
http://www.usabilityfirst.com/
Veel üks veebisait, kus antakse nõuandeid,
kuidas muuta programmi kasutajaliides võimalikult lihtsalt kasutatavaks.
Web Application Form Design
http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1502
Veebipõhiste sisestusvormide kasutatavuse küsimused.
Wu patttern language
http://www.trireme.com/WU/home.htm
Wu - mustrite keel, loomaks hästi kasutatavaid veebisaite
XStone
http://deepthought.ttu.ee/it/xstone/index.html
Eestimaine veebirakenduste loomise vahend
Sõnastikud
COBIT seletussõnastik (inglise keeles)
https://www.isaca.org/Pages/Glossary.aspx

Eesti keele seletavast sõnaraamat
http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=&F=M
On abiks olemitüüpide ja atribuutide definitsioonide kirjapanekul.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006
http://www.eki.ee/dict/qs/

Eesti standard EVS-ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik. Andmebaasid (eesti- ja inglise keeles) (koos seletustega)
http://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/itstandard/

ESTERM
http://termin.eki.ee/esterm/
Olemitüüpide ja atribuutide definitsioonide leidmisel võib olla abiks tõlkepõhine terminibaas ESTERM, kus lisaks definitsioonile esitatakse selle termini kasutamise kontekst õigustekstides.
Info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat (eesti- ja inglise keeles)
http://www.vallaste.ee

ISO terminite andmebaas koos seletustega (inglise keeles)
https://www.iso.org/obp/ui

ITIL seletussõnastik (inglise keeles ja teistes keeltes)
https://www.axelos.com/glossaries-of-terms

IT terministandardi seletussõnastik (eesti- ja inglise keeles)
http://eki.ee/dict/its/
Terminid ja nende seletused eesti- ja inglise keeles.
Merriam-Webster sõnaraamat (inglise keeles)
https://www.merriam-webster.com/
Koht, kust otsida olemitüüpide ja atribuutide definitsioone. Kui leiate siit või mujalt definitsiooni, siis ärge unustage algallikale viidata!
Sõna "andmebaas" erinevates Euroopa keeltes
http://ukdataexplorer.com/european-translator/?word=database

SQL mõistete seletussõnastik (inglise keeles)
http://www.ocelot.ca/glossary.htm

Standardipõhine tarkvaratehnika sõnastik (eesti-inglise-eesti)
http://stats.cyber.ee/

The Oxford Advanced Learner’s Dictionary (inglise keeles)
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Koht, kust otsida olemitüüpide ja atribuutide definitsioone. Kui leiate siit või mujalt definitsiooni, siis ärge unustage algallikale viidata!