Kodulehed
Valitud koduleht: [337] - Süsteemianalüüs 2018 kevad
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Käes on 2018/2019 õppeaasta kevadsemestri 13. õppenädal!
Mart Roost: EKSAMI JA KONSULTATSIOONI AJAD
Lisan Karin Rava teates antud infole enda vastuvõtuajad eksamisessiooni ajal: kolmapäeval (23.05. ja 06.06) kell 12.00 -14.00 ruumis ICT-622 ning reedel (25.05. ja 08.06) kell 10.00 -12.00 ruumis ICT-622.
Karin Rava: TÄHTAEGADEST ja EKSAMIKORRALDUSEST
Täiendatud 10.05.18

 • 14. nädal – detailimisfaasi teise iteratsiooni (ehk kogu analüüsiprojekti) tulemi esitamine harjutustundi läbiviivale õppejõule e-posti (Karin Rava e-posti aadress on: "karin.rava@ttu.ee" ja retsenseerimiseks teise töö autori(te)le
 • 15., 16. nädal - neljas kontrolltöö
 • 15. nädal - retsensiooni esitamine nii töö autori(te)le kui harjutustundi läbiviivale õppejõule e-posti

  Iseseisva töö kaitsmisvõimalused on:

 • 16. õppenädala harjutustunnis
 • eksamisessiooni ajal (Karin Rava võtab vastu neljapäeval (24.05. ja 07.06.) kell 16.00. - 17.00. ruumis ICT - 622)

  Retsensiooni põhjal parandatud/täiendatud töö on vaja esitada harjutustundi läbiviiva õppejõu e-posti hiljemalt 2 päeva enne kaitsmisele tulekut!

  NB! Kõiki kontrolltöid on võimalik teha/ümber teha nii harjutustundides kui eksamisessiooni ajal vastuvõtuaegadel!

  Eksamisessiooni ajal Karin Rava konsultatsiooniaeg on neljapäeval, 24.05. kell 15.00. - 16.00. ruumis ICT - 622
 • Karin Rava: 9. õppenädala harjutustund ...
  Lisatud 22.03.18

  ... jääb seoses saabuva kevadpühaga ära!

  Selle asemel toimub iseseisvalt iseseisva töö tegemine vastavalt harjutustundide materjalile
  Mart Roost:
  22.03.2018 Teine kontrolltöö toimub kümnenda õppenädala harjutustunni alguses. Töö on valikvastustega testi vormis. Küsimused tulevad neljanda kuni kaheksanda loengu põhiteemade (ärimodelleerimine: põhimõisted/definitsioonid, vaatenurgad/vaated, metoodika, näitemudelite ülesehitusest arusaamine) kohta.
  Mart Roost: Esimene kontrolltöö
  27.02.2018 Esimene kontrolltöö toimub viienda õppenädala harjutustunni alguses. Töö on valikvastustega testi vormis. Küsimused tulevad esimese kolme loengu põhiteemade (sissejuhatus ainesse, süsteemianalüüsi koht erinevates metoodikates,iteratiivne arendusprotsess) kohta. Neljanda loengu slaidide hulgas on kasulikke kordamisküsimusi.