Kodulehed
Valitud koduleht: [259] - Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel (ITB8802 / IDN5120, sügis 2010-2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
TÄPPISMEETODID OTSUSTUSTE VASTUVÕTMISEL IDN5120

Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel IDN5120

Sügis 2016


Loengute ja praktikumide läbiviija: Tarmo Veskioja

ITC-622, tel. 58843866
Email: tarmo.veskioja@ttu.ee


Kaugõppe tunnid: 10.sept 2016 kell 16-17.30 ruumis ICT-637.

8.okt, 19.nov ja 3.dets kell 10-11.30.

Konsultatsiooni ajad: T 14-15, R 15-16;
    ruumis ITC-622.

Skype: tarmove2

Skype konsultatsiooni aeg: täpsustub, ilmselt kas teisipäeva või neljapäeva õhtul.

IDN5120 ainekaart (2009).

Iseseisva töö hindamisest (2016)

Tüüpiline iseseisva töö ülesanne: tudeng peab antud kursusel koostama projekti sellest kuidas lahendada otsustusülesannet kursusel tutvustatud otsustusmeetodite abil. Projekti võib teha üksinda, või 2-4 tudengist koosnevates gruppides. Enama kui 4-liikmelised grupid vajavad eraldi õppejõu kooskõlastust ja heakskiitu.

Tüüpiline hindamine:
10 punkti projekti ülesande püstituse esitamine
10 punkti ülesande püstituse kaitsmine (5-10min tutvustust, 5-10min küsimustele vastamist)
60 punkti projekt (projekt tuleb esitada vähemalt 2 päeva enne kaitsmist)

20p/60p on tundlikkuse analüüsi osa

10p/60p on grupiotsustuse osa
30p/60p on ülejäänud projekt (otsustusmudel peab sisaldama ka stsenaariumeid)

10 punkti esitatud projekti kaitsmine (5-10min tutvustust, 5-10min küsimustele vastamist)
10+ punkti lisaülesanded praktikumides ja loengutes

Tüüpiliselt peab projekti meeskond projekti (ja ülesande püstitust) kaitsma ühiselt.

Kaugõppe tudengid saavad ülesande püstitust kaitsta Skype konsultatsioonis, kuid projekti peab kaitsma suuliselt kohapeal.

Hilinemise miinuspunktid (1 tööpäev hilinemist = 1 miinuspunkt) rakenduvad ainult ülesande püstituse esitamisele.

Loengute sisukord (2016.a.)

2016. Loeng 1 - sissejuhatus teemasse; loengute sisu tutvustus; otsustusanalüüsi põhimõisted; skaalad, järjestused: üheselt määratud järjestus, viike lubav järjestus, osaliselt määratud järjestus (poset = partially ordered set).

Saaty skaala, AHP, Saaty AHP n-tasemeline otsustusmudel:
kooli valiku 3-tasemeline mudel (Web-HIPRE keskkonnas public kaustas koolinaide.jmd).

Kriteeriumile skaala koostamine: Töötaja valiku näide (Web-HIPRE keskkonnas Tootaja_valiku_naide.jmd).

Stsenaariumid. Katastroofi näide - autoost (Web-HIPRE keskkonnas AutoValik.jmd)

Kõvaketta valiku näidisprojekt. Nõuded tudengi(te) projektile.

-----------------------------------------------
Kemeny-Snelli mediaan(-järjestus) ja Kemeny Snelli ruutkeskmine järjestus (Kemeny-Snell mean, geomeetriline keskjärjestus, dispersioonjärjestus), turniirid, rikked, rikete minimeerimine (FAS - feedback arc set problem).

Loeng 2 - turniiritabeli lihtsustamine, rikete minimeerimise heuristilised meetodid.

Loengud 3 ja 4. Ekspertide ruumi uurimine. Järjekorrelatsioon. Maksimaalse korrelatsiooni tee / maksimaalne täispuu (vt. minimum spanning tree); seosepuu tükeldamine. Omavektorjärjestus. Võhandu kiire faktoranalüüs. Hadamard.

Loeng 5. Saaty skaala, AHP, Saaty võrdlusmaatriksi vigade analüüs

Loeng 6. Saaty AHP n-tasemeline otsustusmudel. Kriteeriumile skaala koostamine. Töötaja valiku näide.

Loeng 7. Stsenaariumid. Katastroofi näide - autoost. Otsustusmeetodite valimine; stsenaariumite ennustamine; agendi ja keskkonna vastasmõju modelleerimine.

Loeng 8. Grupiotsustus. Kaalutud grupiotsustus. Grupiotsustus üle mitme probleemi.

Praktikum 8. Grupiotsustuse näited. Kõvaketta valiku näidisprojekt. Nõuded tudengi(te) projektile.

Loeng 9. Kõvaketta valiku näidisprojekt. Nõuded tudengi(te) projektile. Mittetäielikud võrdlused. Frey ja Harker.

Loengud 10. Ausa jagamise meetodid (fair division).

Loeng 11. Ressursside jagamine, seljakotiülesanne.

Loeng 12. Silla valik. Tagasiside. Saaty võrkanalüüsi meetod ANP. Hamburgerikettide turuosa hindamine ANP abil.

Loengud 13 ja 14. Stabiilne paaripanek. Gale-Shapley meetod

Loeng 15. Paaripanek kui jaotusülesanne

Loeng 16. Järjestikused valimised. Parima valimise ja halvima vältimise meetodid
Õppematerjalid:

Loengukonspekt "Subjektiivsetest hinnangutest objektiivsete tulemusteni”, Leo Võhandu, TTÜ Informaatikainstituut, 1998
Vt. mauruses kausta /Konspekt/

DBO.
Decision by Objectives, Dr. Ernest H. Forman, M.A. Selly
raamat Formani koduleheküljel 

Saaty, Thomas L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, USA, 1980

Saaty, Thomas L., The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence And Feedback, RWS Publications, USA, 1996

Vene keelde tõlgitud Saaty raamatud:
Saaty, T.L., and K. Kearns, 1991, "Analytical Planning: The Organization of Systems, translated by Revaz Vachnadze, Radio Moscow, Moscow. 224 pp.

Saaty, T.L., 1993, "The Analytic Hierarchy Process," translated by Revaz Vachnadze, Radio Moscow, Moscow. 314 pp. 


Otsustusi abistav tarkvara

ExpertChoice 15 päeva demo
Decisionarium (Helsinki Tehnikaülikoolis)
Web-HIPRE
WinPre
PRIME Decisions

Eestis NetEkspert.com ChoicePlanner


Muud huvitavad lingid

http://www.expertchoice.com/resource-center/

http://www.expertchoice.com/academic-program/

Formani kodulehekülg (NB! saab tutvuda ka tudengite töödega)

Decision Analysis Society of INFORMS

Helsinki Tehnikaülikooli otsustusanalüüsi kodulehekülg

Helsinki Tehnikaülikooli süsteemianalüüsi alla käivad artiklid

Decision Analysis and System Dynamics Resources at Arizona State University