Kodulehed
Valitud koduleht: [337] - Süsteemianalüüs 2018 kevad
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Eesmärk: Fookus: Kontseptuaalse süsteemanalüüsi meetodite rakendamine valdkonna ning tarkvara nõuete detailseks analüüsiks iteratiivses arendusprotsessis

Ainekaart (ainekava) ÕISis

Tunniplaan ÕISis

Tegevuskava nädalate kaupa

Kood: IDU5360 Nimetus: Kontseptuaalne ssteemianals Nimetus inglise keeles: Conceptual system analysis Nimetus saksa keeles: Konzeptuelle systemanalyse Nimetus vene keeles: Kontseptualnyi sistemnyi analiz Lektor: dots. L.ELMIK Ainepunkte: 3.5 Eeldusained: IDU3530 Kontrollivorm: E Tunde ndalas 4, neist loenguid 2, laboreid 0 ja harjutusi 2 Lugemise aeg: K Lhitutvustus: Infossteemi mratlus, struktuursete meetodite ajalugu.rimudel, infossteemi mudel.Infossteemide kontseptuaalne anals, ssteemi vaated jakihid. Ssteemianalsi protsess, tehnikad ja tulemid.Tegevuste modelleerimine: funktsioonide hierarhia, andme-voomudelid, andmevoodiagrammid.Andmete modelleerimine: olemidiagrammid, objektide oleku-diagrammid, andmesnastik.Sndmuste modelleerimine: kontekstiskeem, sise- javliskontekst, sndmusloendid.CASE-tvahendid ja nende kasutamine.