Kodulehed
[366] - Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
TähtaegKirjeldus
11.09.2017 Vaja küsida juurdepääs serverile, et saaks teise nädala harjutustunnis kaasa töötada. Juurdepääsu küsimise juhend on ülesande 1 punktis 1. Selle ülesande leiate kataloogist Iseseisva töö projekti tegemine/Töö harjutustunnis (samm-sammuline juhend) 
14.09.2017 Kell 17.00 – semestri õpingukava esitamise tähtaeg majandus-, infotehnoloogia teaduskonna üliõpilastele 
15.09.2017 Täita ülesande 1 kõik ülejäänud punktid. Selle ülesande leiate kataloogist Iseseisva töö projekti tegemine/Töö harjutustunnis (samm-sammuline juhend) 
15.09.2017 Iseseisva töö teema registreerimine. Täpsem info
18.09.2017 Kell 17.00 – õppeainetele registreerumise tähtaeg avatud ülikooli õppuritele 
22.09.2017 Lugeda mõttega läbi muster "Põhiolemite hetkeseisundi registreerimine SQL-andmebaasis". Leiate selle http://maurus.ttu.ee/359 kataloogist Iseseisva töö projekti tegemine/Juhendid ja töö harjutustunnis failist Juhend, mis annab lihtsal näitel põhineva ülevaate projekti põhilistest tulemustest (mudelid, SQL-andmebaas, rakendus).

Juhend algab analüüsi mudelitega, kuid jõuab välja andmebaasi disaini ja realisatsioonini ning samuti rakenduse realisatsioonini Oracle APEXis ja MS Accessis. Töös esitatakse protseduuride ja trigerite näited Oracle jaoks, kuid kõik need näited on realiseeritavad ka PostgreSQLis. See dokument võiks muuhulgas anda inspiratsiooni, milliseid protseduure/funktsioone ning trigereid oma projektis realiseerida. 

22.09.2017 Taotluste esitamise tähtaeg selles keskkonnas, kui soovite juurdepääsu Microsoft Imagine keskkonnale (kellel seda veel ei ole)(sealtkaudu saab muuhulgas tarkvara MS Access). 
29.09.2017 Lugeda mõttega läbi muster "Põhiolemite seisundimuudatuste võimaldamine graafilises kasutajaliideses". Leiate selle http://maurus.ttu.ee/359 kataloogist Iseseisva töö projekti tegemine/Juhendid ja töö harjutustunnis failist Juhend, mis annab lihtsal näitel põhineva ülevaate projekti põhilistest tulemustest (mudelid, SQL-andmebaas, rakendus)
13.10.2017 Lugeda mõttega läbi muster "Põhiolemite teatavate seisundimuudatuste keelamine SQL-andmebaasis". Leiate selle http://maurus.ttu.ee/359 kataloogist Iseseisva töö projekti tegemine/Juhendid ja töö harjutustunnis failist Juhend, mis annab lihtsal näitel põhineva ülevaate projekti põhilistest tulemustest (mudelid, SQL-andmebaas, rakendus)
24.10.2017-27.10.2017 Esimene eksami vahetest (loengu teemad 1 ja 2) 
24.11.2017 Taotluste esitamise tähtaeg selles keskkonnas, kui soovite juurdepääsu Microsoft Imagine keskkonnale (kellel seda veel ei ole)(sealtkaudu saab muuhulgas tarkvara MS Access). 
28.11.2017-01.12.2017 Teine eksami vahetest (loengu teemad 3 ja 4) 
19.12.2017-22.12.2017 Kolmas eksami vahetest (loengu teemad 5-7) 
23.12.2017-29.12.2017 Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö saab hilinemise eest 5 miinuspunkti 
22.12.2017-22.01.2018 Iseseisva töö esitamise periood. Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 22. detsember 2017 kell 23:59. Hilisem esitamine tähendab sanktsioone. 
06.01.2018-22.01.2018 Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö tähendab, et autorid kaotavad harjutustundides kogutud aktiivsuspunktid  
22.01.2018 Kõige viimane päev, millal käesoleval semestril saab iseseisvat tööd esitada 
30.12.2017-22.01.2018 Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö saab hilinemise eest 10 miinuspunkti  
24.01.2018 Viimane eksam käesoleval semestril 

Andmebaasid II

Andmebaasid II (IDU0230)

Eesmärk: Anda teadmisi andmebaasisüsteemide arhitektuurist ja tööpõhimõtetest ning süvendada andmebaaside projekteerimise ning programmeerimise oskust.

Õpiväljundid:

 • 1. Teab, kuidas toimub andmebaaside projekteerimine ja realiseerimine koskstiilis ja iteratiivsel viisil süsteemiarenduse korral.
 • 2. Teab SQL-andmebaasisüsteemide arhitektuuri ja tööpõhimõtteid.
 • 3. Teab SQL-andmebaaside turvalisuse tagamiseks kasutatavaid meetmeid.
 • 4. Teab meetmeid, mida SQL-andmebaasisüsteemid rakendavad, et võimaldada andmebaasi kasutamist korraga paljude kasutajate poolt.
 • 5. Teab SQL-andmebaasides andmebaasioperatsioonide töökiiruse parandamiseks kasutatavaid meetmeid.
 • 6. Tunneb algtasemel objektorienteeritud, NoSQL ja objekt-relatsiooniliste andmebaasisüsteemide põhimõtteid.
 • 7. Tunneb algtasemel hajusaid andmebaase, andmeaitu ja andmevakke ning on tuttav nende projekteerimise iseärasustega.
 • 8. Oskab projekteerida tehingutöötluseks mõeldud paksu jagatud SQL-andmebaasi ja programmeerida andmebaasi kasutades serveri andmebaasisüsteeme PostgreSQL või Oracle. Lisaks oskab luua andmebaasi kasutava rakenduse ühes enda valitud vahendis.

Hindamiskriteeriumid (arvud näitavad, milliste kriteeriumite abil hinnatakse milliseid õpitulemusi):

 • Õpiväljundite 1, 3-5, 8 kontrollimine - Iseseisev töö, mille eesmärgiks on andmebaasi projekteerimine ning realiseerimine. Üliõpilased peavad täiendama õppeaines "Andmebaasid I" koostatud iseseisvat tööd. Tegemist on eksamieeldusega. Annab kõikidele nõuetele vastates kuni 60 punkti. Soovijad võivad teha projekti nõutust mahukamaks ning suurendada sellega projekti eest saadavate punktide arvu. Täpsem info on hindamismudelis.
 • Õpiväljundite 1, 8 kontrollimine - Iseseisva töö kohta harjutustundides ülesannete lahendamine. Annab aktiivsuspunkte.
 • Kõikide õpiväljundite kontrollimine - Eksam. Valikvastustega test, kus on 30 küsimust, kus iga õige vastus annab öhe punkti. Küsimused valitakse juhuslikult suurema hulga küsimuste seast. Annab kuni 30 punkti. Järgnevalt nimetatavad vahetestid võimaldavad teenida eksamile juurde kuni 18 punkti. Seega kokku võib eksami punktisumma olla kuni 30+18=48 punkti.
  • 8ndal õppenädalal vabatahtlik vahetest õpiväljundi 1 hindamiseks, kus on kuus valikvastustega küsimust, millest iga iga õige vastus annab ühe punkti.
  • 13ndal õppenädalal vabatahtlik vahetest õpiväljundi 2 hindamiseks, kus on kuus valikvastustega küsimust, millest iga iga õige vastus annab ühe punkti.
  • 16ndal õppenädalal vabatahtlik vahetest õpiväljundite 3-5 hindamiseks, kus on kuus valikvastustega küsimust, millest iga iga õige vastus annab ühe punkti.

Märkused:

 • Vahetestide punktid ja aktiivsuspunktid lähevad arvesse ainult saamise semestril.
 • Kui iseseisev töö esitada esmakordelt ühe nädala jooksul peale töö esitamise tähtaega, siis vähendab see töö punktisummat viie punkti võrra.
 • Kui iseseisev töö esitada esmakordselt rohkem kui üks nädal peale esitamise tähtaega, siis väheneb töö punktisumma kümne punkti võrra.
 • Kui iseseisev töö esitada esmakordselt rohkem kui kaks nädalat peale esitamise tähtaega või tuleb esitada iseseisva töö parandatud versioon uuesti hindamiseks, siis iseseisva töö autorite aktiivsuspunkte lõpphinde panemisel ei arvestata.

Lävendi ületamiseks on vajalik saada iseseisva töö eest vähemalt 31 punkti ja eksami eest vähemalt 20 punkti.

lõpphinde arvutamise aluseks olevad punktid = iseseisva töö punktid + aktiivsuspunktid + eksami punktid

Saadud punktid taandatakse TTÜ üldisele hindamisskaalale.

0-50 punkti - hinne 0,
51-60 punkti - hinne 1,
61-70 punkti - hinne 2,
71-80 punkti - hinne 3,
81-90 punkti - hinne 4,
rohkem kui 91 punkti - hinne 5.

Teemad: Andmebaaside disain. Andmebaasisüsteemid Oracle ja PostgreSQL. Andmebaasi turvalisuse tagamine. Transaktsioonide haldus. Päringutöötlus ja päringute optimeerimine. Objektorienteeritud andmebaasisüsteemid. NoSQL süsteemid. Objekt-relatsioonilised andmebaasisüsteemid. Hajusad andmebaasid. Andmeaidad ja andmevakad. Harjutustundides kasutatakse serveri andmebaasisüsteeme Oracle ja PostgreSQL.

Siit võite vaadata teemade mõistekaarte

Märkus: Selle õppeaine edukaks läbimiseks ei ole mitte mingit kohustust ega vajadust ühtegi järgnevatest allikatest lehitseda ega lugeda. Õppeaine edukaks sooritamiseks on piisav, kui õppida sellel kodulehel olevate materjalide alusel.

Õppekirjandus: (sulgudes kursuse teemad, mille kohta annavad need lisainfot)

Õppejõud: Erki Eessaar
e-posti aadress: Erki.Eessaar{ät}ttu.ee