Kodulehed
Valitud koduleht: [371] - IDU0191 Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel (Sügis 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Eesmärk: Süsteemitöö (arendustöö) protsessi (metoodika) mudelipõhine kirjeldamine ja publitseerimine, analüüs ja parendamine.

Ainekaart (ainekava) ÕISis

Tunniplaan ÕISis

Tegevuskava nädalate kaupa