Kodulehed
[374] - Andmebaasid II (ITI0207, IDU0230) (sügis 2019)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Üldist / Tutvustus

Lühitutvustus: Õppeaine eesmärgiks on anda teadmisi andmebaasisüsteemide arhitektuurist ja tööpõhimõtetest ning süvendada SQL-andmebaaside projekteerimise ning programmeerimise oskust.

Ainekaart (ainekava) ÕISis

Tunniplaan ÕISis
Õppeaine vanemates õppekavades oleva versiooni (IDU0230) deklareerijad peavad käima ITI0207 tundides.

Tegevuskava nädalate kaupa

Hüppa aine kirjelduse juurde

Olulised kuupäevad:
TähtaegKirjeldus
09.09.2019 Semestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg. 
09.09.2019 Vaja küsida juurdepääs serverile, et saaks teise nädala praktikumis kaasa töötada. Juurdepääsu küsimise juhend on ülesande 1 punktis 1
13.09.2019 Iseseisva töö teema registreerimine. Täpsem info
13.09.2019 Täita ülesande 1 kõik ülejäänud punktid. 
20.09.2019 Lugeda "Andmebaasid I" kodulehelt mõttega läbi muster "Põhiolemite hetkeseisundi registreerimine SQL-andmebaasis".

Need kes pole "Andmebaasid I" õppinud, lugege seda ettekujutuse saamiseks kursuse töö oodatavast tulemisest. Need kes on "Andmebaasid I" õppinud, lugege seda mälu värskendamiseks.

Juhend algab analüüsi mudelitega, kuid jõuab välja andmebaasi disaini ja realisatsioonini ning samuti rakenduse realisatsioonini Oracle APEXis ja MS Accessis. Töös esitatakse protseduuride ja trigerite näited Oracle jaoks, kuid kõik need näited on realiseeritavad ka PostgreSQLis. See dokument võiks muuhulgas anda inspiratsiooni, milliseid protseduure/funktsioone ning trigereid oma projektis realiseerida. 

27.09.2019 Lugeda "Andmebaasid I" kodulehelt mõttega läbi muster "Põhiolemite seisundimuudatuste võimaldamine graafilises kasutajaliideses"
11.10.2019 Lugeda "Andmebaasid I" kodulehelt mõttega läbi muster "Põhiolemite teatavate seisundimuudatuste keelamine SQL-andmebaasis"
21.10.2019-25.10.2019 Esimene vabatahtlik eksami vahetest (loengu teemad 1 ja 2). 
02.09.2019-25.10.2019 Esimeseks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 1 ja 2) harjutamine SIIN keskkonnas.  
27.10.2019 Kuupäev, peale midagi ei saa üksik projekti tegija liituda olemasoleva rühmaga (kaks üliõpilast), et nende projekti edasi teha. Endiselt on lubatud projektist eraldumine ja projekti üksinda tegemine, projekti liikme projektist väljaarvamine teiste liikmete poolt ning samuti kahe või kolme üksinda projekti tegija üheks tegijate rühmaks liitumine. 
26.10.2019-01.11.2019 Anonüümse tagasiside andmise periood "Mudaste kaartide" põhimõttel.

Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

SIIN on täpsustav küsimus kodulehe kohta. 

25.11.2019-29.11.2019 Teine vabatahtlik eksami vahetest (loengu teemad 3 ja 4). 
28.10.2019-29.11.2019 Teiseks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 3 ja 4) harjutamine SIIN keskkonnas.  
16.12.2019-20.12.2019 Kolmas vabatahtlik eksami vahetest (loengu teemad 5-7). 
02.12.2019-20.12.2019 Kolmandaks vabatahtlikuks eksami vahetestiks (loengu teemad 5-7) harjutamine SIIN keskkonnas.  
30.09.2019-20.12.2019 Iseseisva töö projektiga praktikumides tegelemine. Kui käite praktikumides kohal ja tegelete seal projektiga tulemuslikult, siis see annab aktiivsuspunkte. Projekti tegemise juhend ilmub järk järgult kataloogi Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ja materjalide nädalate kaupa vaatesse
21.12.2019-27.12.2019 Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö saab hilinemise eest 5 miinuspunkti. 
18.01.2020 Kõige viimane päev, millal käesoleval semestril saab iseseisvat tööd esitada. 
20.12.2019-18.01.2020 Iseseisva töö esitamise periood. Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 20. detsember 2019 kell 23:59:59. Hilisem esitamine tähendab sanktsioone. Täpsem info
04.01.2020-18.01.2020 Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö tähendab, et autorid kaotavad praktikumides kogutud aktiivsuspunktid. 
28.12.2019-18.01.2020 Periood, mille jooksul esmakordselt esitatud iseseisev töö saab hilinemise eest 10 miinuspunkti. 
22.01.2020 Viimane eksam käesoleval semestril. 
02.12.2019-22.01.2020 Eksamiks harjutamine SIIN keskkonnas.  

Aine kirjeldus:
Andmebaasid II

Andmebaasid II (ITI0207, IDU0230)

Eesmärk: Anda teadmisi andmebaasisüsteemide arhitektuurist ja tööpõhimõtetest ning süvendada SQL-andmebaaside projekteerimise ning programmeerimise oskust.

Õpiväljundid:

Aine läbinud tudeng:

 1. teab, kuidas toimub andmebaaside projekteerimine ja realiseerimine koskstiilis ja iteratiivsel viisil süsteemiarenduse korral;
 2. teab SQL-andmebaasisüsteemide arhitektuure ja tööpõhimõtteid;
 3. teab SQL-andmebaaside turvalisuse tagamiseks kasutatavaid meetmeid;
 4. teab meetmeid, mida SQL-andmebaasisüsteemid rakendavad, et võimaldada andmebaasi kasutamist korraga paljude kasutajate poolt;
 5. teab SQL-andmebaasides andmebaasioperatsioonide töökiiruse parandamiseks kasutatavaid meetmeid;
 6. tunneb algtasemel objektorienteeritud, NoSQL ja objekt-relatsioonilisi andmebaasisüsteemide põhimõtteid;
 7. tunneb algtasemel hajusaid andmebaase, andmeaitu ja andmevakku ning on tuttav nende projekteerimise iseärasustega;
 8. oskab disainida tehingutöötluseks mõeldud paksu jagatud SQL-andmebaasi ja programmeerida andmebaasi kasutades serveri andmebaasisüsteemi (andmebaasisüsteemide valik esitatakse semestri alguses). Lisaks oskab luua andmebaasi kasutava rakenduse ühes enda valitud vahendis.

Märkus: Õpiväljundid on õppeaine ITI0207 omad. Õppeaine IDU0230 õpiväljundid on veidi teistsuguse sõnastusega, kuid sisuliselt peaaegu samasugused.

Hindamiskriteeriumid (arvud näitavad, milliste kriteeriumite abil hinnatakse milliseid õpitulemusi):

 • Õpiväljundite 1, 3-5, 8 kontrollimine - Iseseisev töö (projekt), mille eesmärgiks on andmebaasi projekteerimine ning realiseerimine. Üliõpilased peavad täiendama õppeaines "Andmebaasid I" koostatud iseseisvat tööd. Kellel seda ei ole või kes ei taha tehtud "Andmebaasid I" iseseisva tööga jätkata, saab selle valida õppejõu poolt välja pandud "Andmebaasid I" iseseisvate tööde hulgast. Tegemist on eksamieeldusega. Annab kõikidele nõuetele vastates kuni 60 punkti. Soovijad võivad teha projekti nõutust mahukamaks ning suurendada sellega projekti eest saadavate punktide arvu. Täpsem info on hindamismudelis.
 • Õpiväljundite 1, 3-5, 8 kontrollimine - Iseseisva töö kohta praktikumides ülesannete lahendamine. Annab aktiivsuspunkte.
 • Kõikide õpiväljundite kontrollimine - Eksam. Valikvastustega test, kus on 30 küsimust, kus iga õige vastus annab ühe punkti. Küsimused valitakse juhuslikult suurema hulga küsimuste seast. Annab kuni 30 punkti. Järgnevalt nimetatavad vahetestid võimaldavad teenida eksamile juurde kuni 18 punkti. Seega kokku võib eksami punktisumma olla kuni 30+18=48 punkti.
  • 8ndal õppenädalal vabatahtlik vahetest õpiväljundi 1 hindamiseks, kus on 12 valikvastustega küsimust, millest iga iga õige vastus annab 0.5 punkti.
  • 13ndal õppenädalal vabatahtlik vahetest õpiväljundi 2 hindamiseks, kus on 12 valikvastustega küsimust, millest iga iga õige vastus annab 0.5 punkti.
  • 16ndal õppenädalal vabatahtlik vahetest õpiväljundite 3-5 hindamiseks, kus on 12 valikvastustega küsimust, millest iga iga õige vastus annab 0.5 punkti.

Märkused:

 • Vahetestide punktid ja aktiivsuspunktid lähevad arvesse ainult saamise semestril.
 • Kui iseseisev töö esitada esmakordelt ühe nädala jooksul peale töö esitamise tähtaega, siis vähendab see töö punktisummat viie punkti võrra.
 • Kui iseseisev töö esitada esmakordselt rohkem kui üks nädal peale esitamise tähtaega VÕI peale parandamist teistkordselt, siis väheneb töö punktisumma kümne punkti võrra (sellisel juhul eelmises punktis nimetatud viiepunktilist vähendamist ei rakendata).
 • Kui iseseisev töö esitada esmakordselt rohkem kui kaks nädalat peale esitamise tähtaega või tuleb esitada iseseisva töö parandatud versioon uuesti hindamiseks, siis iseseisva töö autorite aktiivsuspunkte lõpphinde panemisel ei arvestata.

Lävendi ületamiseks on vajalik saada iseseisva töö eest vähemalt 31 punkti ja eksami eest vähemalt 20 punkti.

lõpphinde arvutamise aluseks olevad punktid = iseseisva töö punktid + aktiivsuspunktid + ümardatud eksami punktid

Ümardamise näide: 24.5 => 25

Saadud punktid taandatakse Tallinna Tehnikaülikooli üldisele hindamisskaalale.

0-50 punkti - hinne 0,
51-60 punkti - hinne 1,
61-70 punkti - hinne 2,
71-80 punkti - hinne 3,
81-90 punkti - hinne 4,
rohkem kui 91 punkti - hinne 5.

Teemad: Andmebaaside disain erinevate arendusmetoodikate korral. Serveri SQL-andmebaasisüsteemide võimalused. Andmebaasisüsteemide arhitektuurid. Andmebaasi turvalisuse tagamine. Transaktsioonide haldus. SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine ja optimeerimine. Objektorienteeritud andmebaasid. NoSQL süsteemid. Objekt-relatsioonilised andmebaasisüsteemid. Hajusad andmebaasid. Andmeaidad ja andmevakad. Praktikumides kasutatakse serveri andmebaasisüsteeme Oracle ja PostgreSQL.

Siit võite vaadata teemade mõistekaarte

Märkus: Selle õppeaine edukaks läbimiseks ei ole mitte mingit kohustust ega vajadust ühtegi järgnevatest allikatest lehitseda ega lugeda. Õppeaine edukaks sooritamiseks on piisav, kui õppida sellel kodulehel olevate materjalide alusel.

Õppekirjandus: (sulgudes kursuse teemad, mille kohta annavad need lisainfot)

Lisamaterjalide lehel (kasutajanimi: SIS2 ja parool: SIS2) leiab SIIT viiteid suurele hulgale raamatutele. Rõhutan, et nende lugemine pole kohustuslik.

Õppejõud: Erki Eessaar
meiliaadress: Erki.Eessaar{ät}taltech.ee