Õppeaine "Andmebaasid I" (IDU0220) loengute lindistused 2015. aasta kevadel

Jrknr Kuupäev Teema Link
1 2015-02-04 Kursuse tutvustus https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/8214964d-c4a5-4ce0-9559-1fb19928ceb6
2 2015-02-11 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid (Alates 1:19:43 on kuulda lindistajate tehnilise meeskonna teemavälist juttu. Loengu sisu on siiski üldiselt jälgitav. Vabandan!) https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/365b5680-13d8-4d6c-b8d3-5b141b5fca72
3 2015-02-18 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/01fddbd6-1e10-4244-bd1e-355b228540e7
4 2015-02-25 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/c5cc7437-0b10-492b-828c-ebf191f369a4
5 2015-03-04 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid
Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid (alates 00:52:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/2cddb31d-4654-4b63-92f7-95ca3d2dfd5d
6 2015-03-11 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/6a647069-9912-45af-91f5-b0fe888b9555
2013-03-27 Loeng aastast 2013
Teema 3: Relatsioonialgebra. Sissejuhatus SQL keelde.
SQL lausete näited (alates 01:11:00)
(kasutatud andmebaasi Hotell leiate harjutustundide kataloogist)
http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/65769e10-e046-4f13-89e6-d3ba691b1ab4
2013-04-03 Loeng aastast 2013
SQL lausete näited
(kasutatud andmebaasi Hotell leiate harjutustundide kataloogist)
http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/9f8305c2-01d9-4d1f-8a01-491cb8f36767
7 2015-03-18 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/25d5bf94-9edb-4e75-86e0-f7814957e252
8 2015-03-25 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid (koos vahelepõigetega SQLi, normaliseerimisse, andmebaaside kavandamisse) https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/e27493e1-e4fd-4cd8-8d45-1f726c18879f
9 2015-04-01 Kontseptuaalsest andmemudeli põhjal SQL-andmebaasi disaini mudeli loomine ning disaini mudeli täiustamine https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/404f68f2-df3c-493d-a6a8-e59587faef83
10 2015-04-08 SQL-andmebaasi disaini mudeli täiustamine, SQL koodi genereerimine, koodi parandamine käivitamine, rakenduse prototüübi tegemine https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/38e1a5f4-a306-415f-8a92-45e1c15f9b9a
11 2015-04-15 Teema 3: Relatsioonialgebra (koos põigetega SQLi) https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/41b49082-343c-44d9-88c0-6f070123c040
12 2015-04-22 Teema 3: Relatsioonialgebra (vaated)
Teema 5: SQLi andmekirjelduskeel (vaated, hetktõmmised, domeenid, üldised kitsendused)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/192da31f-1c5e-402e-a620-13b08e9dfd17
13 2015-04-29 Teemad 5, 12, 13: Erinevad SQL andmebaasiobjektid (rutiinid, trigerid, arvujada generaatorid, indeksid)
Teema 7: Strateegiline- ja detailanalüüs (alates 01:06:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/c9293931-498f-46b3-a301-716f56a7ecc9
14 2015-05-06 Teema 7: Strateegiline- ja detailanalüüs https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/76070228-bc46-466b-9400-37390a5aa0a9
15 2015-05-13 Teema 7: Strateegiline- ja detailanalüüs
Teema 9: Andmebaasi loogilise disaini tulemuse parandamine ja headuse kontrollimine (alates 01:00:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/27157227-0898-4ad4-b412-a81bcf61f99a
16 2014-05-12 Loeng aastast 2014
Teema 10: Loogiline disain
Teema 9: Andmebaasi loogilise disaini tulemuse parandamine ja headuse kontrollimine
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/81aff651-6759-49c8-b019-f5ac0c5ab563
17 2014-05-19 Loeng aastast 2014
Teema 9: Andmebaasi loogilise disaini tulemuse parandamine ja headuse kontrollimine
Teema 14: Füüsiline disain - denormaliseerimine
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/7869be21-aba1-41df-a603-ba9d0e101a5a