Õppeaine "Andmebaasid I" (IDU0220) päevase õppe loengute lindistused 2014. aasta kevadel

Jrknr Kuupäev Teema Link
1 2014-02-10 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/6fed5ab2-aae5-48d6-83de-bd18fbd4b8e8
2 2014-02-17 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/e898fced-25a6-43f5-b236-f7b86e8d020e
3 2014-03-06 Teema 1: Andmebaaside põhimõisteid
Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid (alates 00:50:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/3d602a75-d65d-4dc6-907e-34049a5ebbf5
4 2014-03-10 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/4564c2ad-d69e-4731-ab6d-02c87b39d416
5 2014-03-17 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/d7ea252a-5b0f-48a8-a78c-84cf514bb6a1
6 2014-03-24 Iseseisva töö projektist: kasutusjuhtude leidmine; olemi-suhte diagrammide loomine Rational Rose vahendis; SQL-andmebaasi kirjelduse loomine ja parandamine Rational Rose vahendis; andmebaasi tehnilise spetsifikatsiooni põhjal SQL lausete genereerimine ja SQL koodi parandamine, et seda saaks käivitada MS Accessis; SQL lausete käivitamine https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/3fa7214d-8d6e-4e0c-a5a1-38a422f461b3
7 2013-03-27 Loeng aastast 2013
Teema 3: Relatsioonialgebra. Sissejuhatus SQL keelde.
SQL lausete näited (alates 01:11:00)
http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/65769e10-e046-4f13-89e6-d3ba691b1ab4
8 2013-04-03 Loeng aastast 2013
SQL lausete näited
http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/9f8305c2-01d9-4d1f-8a01-491cb8f36767
9 2014-03-31 Iseseisva töö projektist: kontseptuaalne andmemudel; prototüübi loomine MS Accessis https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/a0f4ec3c-4952-47c3-9510-59a4b01ea56b
10 2014-04-07 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/39e41500-4d58-45b1-89aa-0a41123a8c39
11 2014-04-14 Teema 2: Hierarhilise-, võrk- ja relatsioonilise andmemudeli põhimõisteid
Teema 3: Relatsioonialgebra. Sissejuhatus SQL keelde (alates 00:12:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/dd1fafdd-f33f-4661-b2e4-a364712a57bf
12 2014-04-21 Teema 3: Relatsioonialgebra. Sissejuhatus SQL keelde
Teema 5: Andmemuudatused SQLis. SQLi andmekirjelduskeel (alates 00:55:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/7d5c38de-9020-49c0-846c-25a51f271695
13 2014-04-28 Teema 5: Andmemuudatused SQLis. SQLi andmekirjelduskeel
Teema 7: Strateegiline- ja detailanalüüs (alates 00:30:00)
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/40715c2c-0c3b-4f3e-8857-eb7495a66585
14 2014-05-05 Teema 7: Strateegiline- ja detailanalüüs https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/d2aed48e-3465-4ded-b30d-8a1c0e72c540
15 2014-05-12 Teema 10: Loogiline disain
Teema 9: Andmebaasi loogilise disaini tulemuse parandamine ja headuse kontrollimine
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/81aff651-6759-49c8-b019-f5ac0c5ab563
16 2014-05-19 Teema 9: Andmebaasi loogilise disaini tulemuse parandamine ja headuse kontrollimine
Teema 14: Füüsiline disain - denormaliseerimine
https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/7869be21-aba1-41df-a603-ba9d0e101a5a
17 2013-05-15 Loeng aastast 2013
Teema 11: Andmebaasisüsteemid
Teema 12 - Andmebaasi füüsiline disain (tabelite ja kitsenduste disain, indeksid)
http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/f5a3ebd2-450d-492d-9806-367b5909034f
18 2012-05-14 Loeng aastast 2012
Teema 12 - Andmebaasi füüsiline disain (tabelite ja kitsenduste disain, indeksid)
Teema 13 - Andmebaasi füüsiline disain (2) (rutiinid, trigerid, arvujada generaatorid)
Teema 14 - Andmebaaside projekteerimine (füüsilisest disainist töötava andmebaasi hooldamiseni)
http://echo360.e-uni.ee/ess/echo/presentation/8f53d395-15d5-42cf-a1bf-d6d658dbbc23