Animatsioonid kahefaasilise kinnitamise protokolli kohta

Antud lehel on esitatud neli animatsiooni hajustransaktsioonide kahefaasilise kinnitamise protokolli (2PC) kohta. "2PC protokolli kasutatakse hajustransaktsioonide lõpetamiseks. Protokolli töö koosneb hääletamise e valmistumise faasist (kus transaktsiooni kordineerija palub transaktsiooni osalisi hääletada globaalse transaktsiooni kinnitamise või tühistamise poolt ning korjab osaliste hääli) ning otsustamise e lõpetamise faasist (kus globaalne transaktsioon on kas kinnitatud või tühistatud sõltuvalt sellest, milline otsus oli tehtud eelmise faasi tulemuste põhjal" (Web and XML Glossary)

Kõik näited on panga hajusa andmebaasi kohta. Kehtib reegel, et igal kliendil saab olla pangas maksimaalselt üks konto (account).

  1. 2PC stsenaarium 1Animatsioon illustreerib kahefaasilise kinnitamise protokolli stsenaariumi, kus kõik transaktsiooni osalised hääletavad transaktsiooni kinnitamise poolt ja transaktsiooni koordinaatori globaalseks otsuseks on globaalse transaktsiooni kinnitamine

  2. 2PC stsenaarium 2Animatsioon illustreerib kahefaasilise kinnitamise protokolli stsenaariumi, kus üks transaktsiooni osalistest hääletab globaalse transaktsiooni kinnitamise vastu ning transaktsiooni koordinaatori globaalseks otsuseks on globaalse transaktsiooni tühistamine

  3. 2PC stsenaarium 3Animatsioon illustreerib kahefaasilise kinnitamise protokolli stsenaariumi, kus transaktsiooni koordineerija poolt sõnumite saatmine transaktsiooni osalistele võtab ettenähtud ajast kauem. Selle tulemuseks on transaktsiooni osaliste poolt teostatavate lokaalsete transaktsioonide tühistamine, mis peab põhjustama ka globaalse transaktsiooni tühistamise.

  4. 2PC stsenaarium 4Animatsioon illustreerib kahefaasilise kinnitamise protokolli stsenaariumi, kus transaktsiooni koordineerija globaalse otsuse ootamine võtab transaktsiooni osalisel ettenähtud ajast kauem. Selle tulemuseks on transaktsiooni osalise blokeeritus. Blokeeritus tähendab, et "kui transaktsiooni koordineerija töö on mistahes veaolukorra tõttu katkestatud ning transaktsiooni osalised ootavad koordineerija globaalset otsust kas globaalse transaktsiooni kinnitamise või tühistamise kohta, siis transaktsiooni osalised on blokeeritud nii kaua kui koordineerija töö on katkestatud.“ Definitsiooni allikas

Anna Loskutova, 2014