ANDMEBAASIDE LOOGILINE DISAIN

Esimene animatsioon: võtmed ja relatsioonid
Eesmärk on tutvustada kasutajat andmebaasi põhiterminite, nagu relatsioon, korteež, atribuut, kitsendus, kandidaat - ja välisvõti, ning anda lühike ülevaade uute korteežide lisamisest relatsiooni. Täpsemalt, millistele juhtudel korteeži lisamine õnnestub ja millistel mitte.
Teine animatsioon: relatsioonialgebra põhioperatsioonid
Eesmärk on tutvustada kasutajat põhiliste relatsioonialgebra operatsioonidega, nagu projektsioon, piirang, summa, ühend, vahe, lõige ehk ühisosa, ühendamine, laiendamine ja neid realiseerivate SQL lausetega. Selleks on lisaks SQL lausele, mis antud operatsiooni realiseerib, lisatud ka eestikeelne seletus, et mida antud operatsioon sisuliselt teeb.
Kolmas animatsioon: viidete terviklikkuse reegel
Eesmärk on selgitada kasutajale, kuidas on tagatud viidete terviklikkus relatsioonilises andmebaasis.
Neljas animatsioon: normaliseerimine
Eesmärgiks on kasutajat tutvustada andmebaasi normaliseerimisega, näidates kuidas toimub liiasuse kõrvaldamine ja selle käigus relvarite lõhkumine väiksemateks relvariteks.


Flash Software Playeri saab siit.

Autor: Kati Rüütelmaa
Kevad 2007