Animatsioonid tehnikate kohta, mida Oracle andmebaasisüsteem võib kasutada andmete otsimiseks.

FULL TABLE SCAN
Kujutab endast tabeli täielikku skaneerimist.
Kõik tabeli andmeplokid loetakse püsimälust muutmällu.
Skaneeritakse tabelit ning tagastatakse 0, 1 või mitu rida.
INDEX UNIQUE SCAN
Kujutab endast indeksi unikaalskaneerimist.
Otsitakse indeksist ainult ühte rida.
Skaneeritakse indeksit ja tabelit või ainult indeksit ning tagastatakse 0 või 1 rida.
INDEX RANGE SCAN
Kujutab endast indeksi vahemikskaneerimist.
Skaneeritakse indeksi põhjal teatud väärtuste vahemikku.
Skaneeritakse indeksit ja tabelit või ainult indeksit ning tagastatakse 0, 1 või mitu rida.
INDEX FULL SCAN
Kujutab endast indeksi täielikku skaneerimist.
Indeksiplokid laaditakse püsimälust ühe kaupa sorteerituna muutmällu.
Käivitub päringutes, mis loevad andmeid vaid indeksitest.
INDEX FAST FULL SCAN
Kujutab endast kiiret indeksi täielikku skaneerimist.
Indeksiplokid laaditakse püsimälust mitme kaupa mittesorteerituna muutmällu.
Käivitub päringutes, mis loevad andmeid vaid indeksitest.

Tarkvara animatsioonide vaatamiseks leiate siit.
Indrek Tammaru
Sügis 2009