Animatsioonid andmebaasi trigerite kasutamise kohta

 

Ärireegli kontroll Animatsioonil kontrollitakse järgmist ärireeglit: ühelgi tööriistal ei tohi olla kahte või rohkemat broneeringut, mille broneeringu periood osaliselt või täielikult kattub. Vaadeldakse samaaegselt toimuvaid broneeringuid (transaktsioone).
Andmemuudatuste logimine Andmete kustutamisel baastabelist Isik lisatakse uued read logitabelisse Isiku_andmete_kustutamine. Registreeritakse kustutatava rea isikukood ja tegevuse teostamise aeg.
Tabelite ja arvujadageneraatorite sidumine Kaks kasutajat lisavad tabelisse Isik andmeid. Iga rea lisamisel toimub trigeri abil arvujada generaatori poole pöördumine.
Turvakontroll Kustutamise operatsioon tabelis Isik pole lubatud serveri kella kohaselt nädalavahetuseti. Seevastu teiste operatsioonide osas triger piiranguid ei sea. Võimalus on valida nädalapäev.
Tuletatud väärtuste arvutamine Ristküliku andmeid sisaldava tabeliga viiakse läbi sisestus- ja uuendusoperatsioone SQL-keeles. Animatsioonilt tuleb selgelt välja arvutusreegel: pindala = pikkus * laius.

 

Magnus Volar 2011