Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anonüümne:
Kumba vahendit eelistada projekti tegemiseks - kas Enterprise Architect (EA) või Rational Rose (RR)?
Vastus: Mõlemad vahendid on projekti tegemiseks sobivad. Järgnevalt tuuakse esile kummagi tugevad küljed võrreldes teisega.

EA eelised RR ees

 • Palju uuem, ettevõtetes rohkem kasutusel
 • Installeerimine ja litsentsi hankimine lihtsam
 • Võimalused luua palju rohkem erinevat tüüpi mudeleid (kuid selles aines ei lähe neid vaja)
 • Võimalik programmeerida juurde laiendusi (ühte sellist hakkame kasutama) (vaadake palun Tarkvara saamine ja kasutamine/CASE: Enterprise Architect (ver 11) videod/EA mudeliteisenduse täiendus ja proovige installeerida)
 • Andmebaasi disaini mudeli saab luua spetsiifiliselt PostgreSQL või MS Accessi jaoks

RR eelised EA ees

 • Litsentsi ei pea käima iga 30 päeva tagant värskendamas
 • Vähem funktsionaalsust (selleks aineks kõik vajalik olemas), kuid tänu sellele ka lihtsam ja kiiremini kasutatav kasutajaliides
 • Kaasa tulev genereerimismoodul, mis tekitab kontseptuaalsest andmemudelist füüsilise SQL-andmebaasi disaini mudeli, on parem (disaineril on hiljem vaja teha vähem käsitsi muudatusi)
 • Väga palju lihtsam ja kiirem on muuta SQL-andmebaasi disaini kirjeldustes välisvõtmeid - tegevus, mida on vaja päris palju teha
 • Genereeritav SQL kood on lihtsamini käivitataval ja loetaval kujul - koodi tuleb vähem käsitsi muuta

Mõlema vahendi nõrkused

 • Fail võib rikneda, mis tähendab, et eelnev töö läheb kaotsi
 • SQL lausete generaator teeb vigu

Ükskõik kumma vahendi kasuks otsustage - laadige palun alla kõige viimane pakutav versioon.

Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Anonüümne:
2.Anonüümne:
3.Anonüümne:
4.Anonüümne:
5.Raul:
6.Viljar:
7.Anonüümne:
8.Anonüümne: