Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Anonüümne:
Mul on arvutiks Mac / minu arvutil on Linux operatsioonisüsteem. Millist tarkvara soovitate kasutada?
Vastus: Kuna projekti tegemisel on võimalik kasutada töövihiku lahendust, kus suur osa diagrammidest on ette valmis tehtud, siis nende täiendamine on ajaliselt täiesti võimalik harjutustes. Seega on võimalik hakkama saada nii, et oma arvutis ei olegi CASE vahendit. Kui tekib vajadus CASE vahendi järgi (nt teete projekti vabal teemal), siis soovitan DB MAIN tarkvara, mis on loodud just andmekesksete süsteemide arendamist silmas pidades. Seda pakutakse nii Windowsile, Macile kui Linuxile. Siit võite vaadata ühte lõputööks teisenenud andmebaasi projekti, kus sama infosüsteemide projekteerimise ülesannet üritati lahendada nii Enterpise Architecti kui DB MAIN abil. DB MAIN puuduseks on, et seal ei saa luua seisundidiagramme e olekumasina mudeleid. See on suur puudus, sest seisundidiagramm võimaldab modelleerida elutsükleid ja need on oluliseks sisendiks kasutusjuhtude leidmisele. Seisundidiagrammi joonistamiseks võite kasutada mõnda veebipõhist diagrammide joonistamise vahendit nagu Cacoo või Creately.

Andmete modelleerimist toetava CASE vahendi eelis on, et see suudab genereerida andmemudelist SQL koodi ja nii oluliselt suurendada Teie töö kvaliteeti ja tulemuslikkust.

SQLi kodus harjutamiseks soovitan kasutada avatud lähtekoodiga LibreOffice kontoripaketi koosseisus olevat LibreOffice Base, mille allalaadmise koht on siin.

http://maurus.ttu.ee/346 Andmebaasid 1 => Tarkvara juhendid ja koodinäited => Täiendavad andmebaasisüsteemid Sealt leiate enamiku harjutamise andmebaasidest LibreOffice Base jaoks ning ka pisikese MS Access ja LibreOffice Base võrdluse.

Harjutustes kohapeal soovitan kasutada arvutiklassi arvutit ja MS Accessi, et seda keskkonda ka tundma õppida. SQL töö on arvutiklassi arvutis ja MS Accessis, et kõigil oleksid võrdsed tingimused ja võimalused.

Iseseisva töö projekti ei pea tegema MS Accessis.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Anonüümne:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Anonüümne:
5.
Erki Eessaar: