Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Anonüümne:
Töövihiku projekti muutes tekkis küsimus, kui suurt rõhku tuleks panna ainsuse/mitmuse kasutamisele X-i asendamisel? Nt. allsüsteemide juures on isikute, töötajate jne allsüsteemid, loogiliselt võttes tuleks seal asendada X mitmuse vormiga, aga kas see oleks korrektne? Läbivalt on kasutusel muidugi (meie projekti puhul) kaup kui ainsuse vorm, kuid mõned kohad tekitavad segadust, kas panna mitmusesse või ainsusesse. Kuidas sellises olukorras tegutseda?
Vastus: Öeldakse, et arvutiteaduses on kaks keerulist asja ja nendest üks on nimede andmine. X ainsuse ja mitmuse vormi valikul on oluline järjekindlus – sama tüüpi elemente (nt allsüsteemid, kasutusjuhud, olemitüübid, tabelid) tuleb nimetada ühes stiilis.

Minu soovitus on kasutada allsüsteemide nimetamisel mitmuse vormi (nt kaupade funktsionaalne allsüsteem ja kaupade register) ning olemitüüpide ja tabelite nimetamisel ainsuse vormi (nt Kaup). Kasutusjuhtude korral, kui protsess tegeleb korraga ühe eksemplariga (nt ühe kauba lõpetamine), siis kasutage ainsuse vormi (nt kasutusjuht Lõpeta kaup). Kui protsess tegeleb korraga mitme eksemplariga, siis kasutage mitmuse vormi (nt kasutusjuht Vaata kõiki kaupu).

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Anonüümne:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Anonüümne:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar: