Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Miks on vaja klassifikaatorite funktsionaalset allsüsteemi?
Vastus: Eluline näide, kuidas klassifikaatorite väärtuste hulk võib ajas täieneda. See näide on soo klassifikaatori kohta. Selliste täienduste tegemine (hetkel uute väärtuste lisamine) toimuks infosüsteemi äriarhitektuuri mõttes läbi klassifikaatorite funktsionaalse allsüsteemi. Kasutajatele esitatavate klassifikaatori väärtuste nimetused peaksid olema ühes inimkeeles.

Kui süsteem peaks võimaldama kasutajaliidese keelt muuta, siis lõppkasutaja jaoks peaks keele muutmisel muutuma nii kasutajaliidese kui klassifikaatori nimetuste keel. Viimase saavutamiseks on erinevaid SQL-andmebaasi disaine. Süsteemide mitmekeelsuse küsimusi puudutab ka järgnev töö:

Hövel, E., 2017. Mõned mitmekeelsete SQL-andmebaaside disainimustrid. Bakalureusetöö. TTÜ Tarkvarateaduse instituut [WWW] https://digi.lib.ttu.ee/i/?8271

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Anonüümne:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Anonüümne:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar: