Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Anonüümne:
Kui mina muudan näiteks kaupade registri diagrammis klassi seost, siis mina pean uuesti genereerima SQL tabelite disaini kirjelduse?
Vastus: Teil tuleb tagada kontseptuaalse andmemudeli, andmebaasi füüsilise disaini kirjelduse ja valmistehtud tabelite kooskõla. Selle saavutamiseks on erinevaid strateegiaid, uuesti genereerimine on nendest üks. Arvan, et kui muudatus kontseptuaalses andmemudelis ei ole väga suur, siis tulenevalt kasutatavate CASE vahendite tehnilistest piirangutest, võib muuta kontseptuaalset andmemudelit, siis muuta käsitsi andmebaasi füüsilise disaini kirjeldust ning siis genereerida uuesti SQL kood.
Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Anonüümne:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Anonüümne:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar: