Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anonüümne:
Kui mina muudan näiteks kaupade registri diagrammis klassi seost, siis mina pean uuesti genereerima SQL tabelite disaini kirjelduse?
Vastus: Teil tuleb tagada kontseptuaalse andmemudeli, andmebaasi füüsilise disaini kirjelduse ja valmistehtud tabelite kooskõla. Selle saavutamiseks on erinevaid strateegiaid, uuesti genereerimine on nendest üks. Arvan, et kui muudatus kontseptuaalses andmemudelis ei ole väga suur, siis tulenevalt kasutatavate CASE vahendite tehnilistest piirangutest, võib muuta kontseptuaalset andmemudelit, siis muuta käsitsi andmebaasi füüsilise disaini kirjeldust ning siis genereerida uuesti SQL kood.
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Erki Eessaar:
7.Erki Eessaar:
8.Anonüümne:
9.Erki Eessaar:
10.Erki Eessaar:
11.Erki Eessaar:
12.Erki Eessaar:
13.Erki Eessaar:
14.Erki Eessaar:
15.Anonüümne:
16.Erki Eessaar:
17.Erki Eessaar:
18.Erki Eessaar:
19.Erki Eessaar:
20.Erki Eessaar:
21.Anonüümne:
22.Erki Eessaar:
23.Erki Eessaar: