Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Andmebaaside aine pöörab palju tähelepanu süsteemianalüüsile. Miks see on oluline?
Vastus: Oma iseseisva töö projekti tegemise käigus tuleb Teil ennast panna süsteemianalüütiku rolli. Siin on 15.02.2017 Postimehes ilmunud artikkel analüüsi olulisusest süsteemide loomisel ning sellega seotud valikutest haridusmaastikul.

Tööelus võite puutuda infosüsteemide arendamisega kokku tellijana. Hästi toimiva infosüsteemi loomine algab õige ülesandepüstituse koostamisest. Elu näitab, et "IT-probleemide püstitamine ja kirjeldamine viisil, mis tagaks efektiivse tööprotsessi ja tõhusad lahendused", ei tule sageli nii hästi välja kui võiks. Seega ei jookse mööda külge maha oskus ülesandepüstitust (nõudeid) kirja panna. Arendaja rollis on jällegi vajalik oskus kirjapandud nõuetest aru saada.

Jaakkola et al. (2016) kohaselt kasvavad nõuete kogumise (analüüsi) faasis tehtud vigade parandamiseks kuluv pingutus iga järgmise süsteemiarenduse faasiga kolm korda. Disaini faasis on neid 3, realiseerimise faasis 9 ja testimise faasis 27 korda kulukam parandada kui nõuete kogumise faasis.

Jaakkola, H., Henno, J., Welzer-Druzovec, T., Thalheim, B., Mäkelä, J., 2016. Why Information Systems Modelling Is Difficult. In SQAMIA. pp. 29– 39.

Õppekavades, kus on "Andmebaasid I", on see praktiliselt ainus aine, mis puudutab süsteemianalüüsi. Seega kus siis veel kui mitte siin.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Anonüümne:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Anonüümne:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar: