Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kuidas arvestatakse lisapunkte?
Vastus: SQL lisapunktid lähevad arvesse SQL kontrolltöös (12. õppenädalal) ja esimeses järeltöös (16. õppenädalal). Näiteks ilma lisapunktideta on SQL töö 65 punkti ja 2, kuid koos 7 lisapunktiga 72 punkti ja 3. Lisaks sellele määran peale kümnenda õppenädala lõppu lisapunktide lävendi, mille ületamisel saab üliõpilane SQL kontrolltöö hinde automaatselt 5. Täiendusena teen nii, et kõik üle lävendi olevad punktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui üliõpilasel on näiteks 5 punkti üle lävendi, siis ta saab eksamile 5 punkti juurde.

Kahe vahetesti tulemused lähevad samuti eksamile lisapunktideks. Näiteks ilma lisapunktideta on eksam 68 punkti ja 2 (17 õiget vastust 25-st), kuid koos 10 lisapunktiga on eksam 78 punkti ja 3. Eksami lisapunktid lähevad arvesse kõigil semestri jooksul tehtud eksami sooritustel.

Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Anonüümne:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Erki Eessaar:
10.Erki Eessaar:
11.Anonüümne:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: