Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Anonüümne:
Mul registrite analüüsi mudel loodud. Pärast andmebaasi disaini mudeli nagu videos õppeaine kodulehel. Kokku kõik on korras, aga tekib tõsine probleem. CASE vahend ehitab seosed Kliendi, Ameti, Treeningu ja Töötaja seisundi liigi vahel. Aga ei peaks ja ma ei taha. Mida teha?
Vastus: Arvan, et põhjuseks on analüüsi mudelisse kogemata tehtud ja korralikult kustutamata jäänud valed seosed.

Konkreetsel juhul võtke palun lahti analüüsi mudelis klientide registri olemi-suhte diagramm ja lohistage sellele mudelist olemitüübid (klassid) Amet, Töötaja_seisundi_liik ja Treening. Kui selle tulemusel tekivad diagrammile ka seosed Kliendiga, siis kustutage need seosed.

Seose mudelist kustutamiseks tehke:

  • Enterprise Architect (EA) CASE vahendis seos aktiivseks; valige parema hiire klahvi alt hüpikmenüüst "Delete connector" või vajutage Delete klahvile; valige "Delete the connector from the model".
  • Rational Rose (RR) CASE vahendis seos aktiivseks; valige parema hiire klahvi alt hüpikmenüüst "Edit" => "Delete from Model".

Seejärel genereerige andmebaasi disaini mudel uuesti. Samuti eemaldage klientide registri olemi-suhte diagrammilt Amet, Töötaja_seisundi_liik ja Treening.

Kuna kasutate analüüsi mudelit uue tehise (disaini mudeli) genereerimiseks, siis on väga oluline, et analüüsi mudelisse ei jääks "prügi".

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Anonüümne:
2.
Anonüümne:
3.
Anonüümne:
4.
Anonüümne:
5.
Raul:
6.
Viljar:
7.
Anonüümne:
8.
Anonüümne: