Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anonüümne:
Kas me saame töövihiku projekti korral ära kustuta diagrammidelt mentor ja juhendatav seose?
Vastus: Töövihiku valmistehtud osi kustutada ei tohi. Diagrammilt (nt X registri olemi-suhte diagramm) võite selle kustutada, kuid seda ei tohi kustutada mudelist. Räägin praegu seosetüüpi tähistava joone pildilt eemaldamisest. See seosetüüp peab olema kindlasti nähtav töötajate registri olemi-suhte diagrammil. Andmebaasis tuleb see seosetüüp realiseerida.
Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Erki Eessaar:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Viljar:
10.Anna:
11.Stanislav:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: