Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Anonüümne:
Meie töövihiku projekti teemaks on treeningute funktsionaalne allsüsteem. Dokumendi punktis 1.2.3 (Allsüsteemi poolt vajatavad registrid) me kirjutame, et kasutame saalide registrit. Kas see tähendab, et meie projekti kontseptuaalse andmemudeli osaks peab olema saalide registri olemi-suhte diagramm?
Vastus: Jah!

Kommentaarid:

1.

Töövihiku korral, kui X=Treening, siis

Treening = Ainekaart

Öelda, et iga treening on seotud täpselt ühe saaliga oleks sama, kui öelda näiteks ÕISis "Andmebaasid I" ainekaardil, et seda õpetatakse ainult ruumis ICT-404. Tegelikult saab seda ainet õpetada paljudes ruumides. Võimalik on anda sellele seosetüübile uus tähendus ja öelda, et tegemist on eelistatud saaliga selle treeningu läbiviimiseks. Selleks saab mudelis määrata saali rolli selle seosetüübi kontekstis.

[Treening]-0..*-----+eelistatud saal-1-[Saal]

2.
Igal põhiobjektil on elutsükkel ja infosüsteemis peab olema võimalik jälgida, millises seisundis on selle eksemplarid. Sellest sõltuvad süsteemis tehtavad tegevused. Näiteks ma ei tohiks saada siduda treeningut "Suletud" seisundis saaliga.

Seega peab kontseptuaalses andmemudelis olema:

[Saal]-0..*-----------1-[Saali seisundi liik]

Samuti tuleb treeningu registreerimise ja treeningu andmete muutmise andmebaasioperatsioonide eeltingimustes ära kirjeldada, millises seisundis saalidega saab treeningut siduda.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Anonüümne:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Anonüümne:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar: