Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Kasutajatugi - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kas saaksite tuua mõne näite valesti valitud väljapikkustest ja selle põhjustatud probleemidest?
Vastus: Valed valikud võivad põhjustada kannatusi, segadust, lisatööd ja mainekadu (süsteemi omanikule): https://reisile.postimees.ee/4484884/reisija-pidi-lisatasu-maksma-sest-tema-nimi-ei-mahtunud-lennupiletile.

Antud näite korral oli isikunimede registreerimiseks mõeldud tekstiväljades lubatud maksimaalne märkide arv liiga väike. MS Accessis võiks veergude eesnimi ja perenimi väljapikkus olla 255 märki (maksimaalne võimalik suurus MS Accessis VARCHAR tüübi korral). Süsteemides, kus on lubatud suurem maksimaalne märkide arv (nt PostgreSQL ja Oracle), võiks see olla kuni 1000, sest mõned isikunimed on väga pikad. Samas oleks vale kasutada kõikide tekstitüüpi veergude puhul järjekindlalt maksimaalset võimalikkus väljapikkust või suurimat väärtust võimaldavat andmetüüpi ilma täiendavate kitsendusteta. Kui näiteks veerg perenimi on MS Accessis tüüpi Memo ilma kitsenduseta, et maksimaalne väärtus selles veerus võib olla kuni 1000 märki, siis see jätab skeemi lugejale (programmid, inimesed) vale mulje sellesse veergu oodatavatest andmetest.

Rusikareegel: valige iga veeru jaoks selline andmetüüp + täiendavate kitsenduste komplekt, et kõik vajalikud väärtused saaksid sellesse veergu salvestatud, kuid suurim võimalik väärtus oleks võimalikult väike.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Erki Eessaar:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Anonüümne:
9.
Erki Eessaar:
10.
Erki Eessaar:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Erki Eessaar:
14.
Erki Eessaar:
15.
Anonüümne:
16.
Erki Eessaar:
17.
Erki Eessaar:
18.
Erki Eessaar:
19.
Erki Eessaar:
20.
Erki Eessaar:
21.
Anonüümne:
22.
Erki Eessaar:
23.
Erki Eessaar: