Kodulehed
[374] - Andmebaasid II (ITI0207, IDU0230) (sügis 2019)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?
Vastus: Punktid liidetakse kokku ja taandatakse Tallinna Tehnikaülikooli hindamisskaalale (0-50 punkti hinne 0; 51-60 punkti hinne 1, ..., rohkem kui 91 punkti hinne 5). Lisaks tuleb positiivse lõpphinde saamiseks ületada kaks lävendit.
 • Projekti punktid (saate teada õppejõu poolt saadetud hindamismudeli failist). Lävendi ületamiseks on vaja vähemalt 31 punkti.
 • Eksami punktid. Lävendi ületamiseks on vaja vähemalt 20 punkti. Eksami punktide saamiseks liidetakse:
  1. vahetestide punktid (võimalik saada kuni 18 punkti),
  2. lõpptesti punktid (võimalik saada kuni 30 punkti).

  Kuna vahetestide tõttu võib liitmise tulemus olla komakohtadega (nt 34.5), siis tulemus ümardatakse (nt 34.5=>35).
 • Praktikumides kogutud aktiivsuspunktid.

Vahetestide punktid aitavad ületada eksami lävendit ja suurendavad ka lõplikku punktisummat. Aktiivsuspunktid ühtegi lävendit ületada ei aita, kuid suurendavad lõplikku punktisummat.

Kaotate aktiivsuspunktid (st neid ei liideta ülejäänud punktidele juurde), kui on täidetud vähemalt üks nendest tingimustest.

 • Esimesele ülevaatusel ei ületa projekt lävendit ning saate võimaluse seda parandada.
 • Projekti esmakordne esitamine hilineb rohkem kui kaks nädalat.
Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Erki Eessaar:
2.
Anonüümne:
3.
Erki Eessaar:
4.
Anonüümne:
5.
Erki Eessaar:
6.
Erki Eessaar:
7.
Erki Eessaar:
8.
Erki Eessaar:
9.
Erki Eessaar:
10.
Anonüümne:
11.
Erki Eessaar:
12.
Erki Eessaar:
13.
Anonüümne:
14.
Erki Eessaar:
15.
Erki Eessaar:
16.
Anonüümne:
17.
Anonüümne:
18.
Erki Eessaar:
19.
Anonüümne: