Kodulehed
Valitud koduleht: [374] - Andmebaasid II (ITI0207, IDU0230) (sügis 2019)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anonüümne:
Kuidas parandada Enterprise Architect CASE vahendis loodud andmebaasi disaini mudelis riknenud tabelite vahelist seost?
Vastus: Vaadake palun lisatud faili.

vaata ka :
EA_tabelite_seose_riknemine_viga.pdf[247.07 KB]
Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Anonüümne:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Anonüümne:
5.Anonüümne:
6.Anonüümne:
7.Anonüümne:
8.Anonüümne:
9.Anonüümne: