Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kas ma võin muuta iseseisva töö registreeritud teemat?
Vastus: Jah võib. Sellest mulle teada andmiseks muutke palun Mauruse keskkonnas iseseisva töö teema registreerimise ülesande vastust. Õppejõud näeb kui vastust on muudetud ja saab selle kaudu muudatusest teada.
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Erki Eessaar:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Viljar:
10.Anna:
11.Stanislav:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: