Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kas ma võin minna üle ühest iseseisva töö tegijate rühmast teise üle?
Vastus: Liitumine olemasoleva rühmaga (kaks üliõpilast), et nende projekti edasi teha on lubatud kuni kaheksanda õppenädala lõpuni. Peale seda on lubatud projektist eraldumine ja projekti üksinda tegemine, projekti liikme projektist väljaarvamine teiste liikmete poolt ning samuti kahe või kolme üksinda projekti tegija üheks tegijate rühmaks liitumine.

Projekti liikmete muutmisel tuleb arvestada piiranguga, et projektis võib olla kuni kolm liiget. Projekti liikmete hulga muutusest õppejõu teavitamiseks on ainus viis muuta teema registreerimise ülesande vastust Mauruses. Kui seda pole tehtud, siis järelikult pole rühm muutunud.

Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Erki Eessaar:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Viljar:
10.Anna:
11.Stanislav:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: