Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kas iseseisva töö ülevaatamisel peavad olema kohal kõik projekti tegijad?
Vastus: Ei pea, kuid teadmiste saamise eesmärgil oleks mõistlik. See ei ole kaitsmine. Õppejõud vaatab koos vähemalt ühe autoriga töö üle ning teeb talle suuliselt teatavaks puudused mis tuleb arvestuse saamiseks kõrvaldada. Need tuleb üles kirjutada. Kui õppejõuga suhtleb ning märkmeid teeb mitu inimest, siis on väiksem võimalus, et midagi jääb kahe silma vahele.
Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Erki Eessaar:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Viljar:
10.Anna:
11.Stanislav:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: