Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kui kirjutan SQL kontrolltööd esimest korda mingil muul ajal kui aprillis, siis kas on lubatud kasutada A4 lehte abimaterjalina.
Vastus: Üldiselt ei ole lubatud. Abimaterjale saab SQL kontrolltöö kirjutamisel kasutada üks kord aastas - aprillis - kui üliõpilastel on esimene kontrolltööde kirjutamise voor.

Ainus erand on, et kui annate enne 12nda õppenädala kontrolltööd teada, et ei saa sellel osaleda, siis see annab võimaluse kasutada A4 abimaterjalide lehte 16nda nädala järeltööl. Sellest teadaandmise tähtaja leiate kursuse kodulehelt. Teadaandmiseks tuleb ennast registreerida Mauruses õppeaine kodulehel spetsiaalsele teadmiste kontrollile.

Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.üliõpilane:
3.Erki Eessaar:
4.Aleksander:
5.üliõpilane2: