Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Aleksander:
Tahan kirjutada kontrolltööd 16. nädalal. Kas selle saad kirjutada mitte oma grupi harjutustunni ajal?
Vastus: Jah. 16. nädalal toimuvadki kontrolltöö järeltööd ainult osade harjutustundide ajal. Ülejäänud harjutustundides toimub iseseisva töö ettenäitamine.
Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.üliõpilane:
3.Erki Eessaar:
4.Aleksander:
5.üliõpilane2: