Kodulehed
Valitud koduleht: [368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
HELPDESK - teemad:

                         
Anna:
Kui palju andmebaasioperatsioonide lepinguid peab olema iseseisvas töös laialt kirjeldatud? Näidisprojekti kasutujuhtude kirjelduses (punkt 2.1.1) on neid üsna palju, kuid operatsioonide lepingute kirjelduses (punkt 2.2.2) neid leidub neid vähem. Millised on nõuded selle projekti osa kohta?
Vastus: Operatsioonide lepingud tuleb kirjutada kõigi nende operatsioonide kohta, mis täidavad mõlemat järgnevat tingimust.
a) neid vajavad projektis käsitletavad kasutusjuhud,
b) nende käigus lisatakse/muudetakse/kustutatakse andmebaasis olevaid andmeid.

Operatsioonide lepinguid ei tule kirjutada operatsioonide kohta, mille käigus ainult loetakse andmebaasis olevaid andmeid.

Kommentaarid
Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.Erki Eessaar:
2.Erki Eessaar:
3.Erki Eessaar:
4.Erki Eessaar:
5.Erki Eessaar:
6.Erki Eessaar:
7.Erki Eessaar:
8.Erki Eessaar:
9.Viljar:
10.Anna:
11.Stanislav:
12.Erki Eessaar:
13.Anonüümne: