Kodulehed
[368] - Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
pinned Kiirvalik
Üldist
Materjalid
Vaated
Isiklik
Abi
Mitmesugust
Avalikud küsimused ja vastused:
Teemad:

                         
Erki Eessaar:
Kas "Andmebaasid I" iseseisvas töös võib rakenduse prototüübi tegemisel kasutada mõnda ORM (Object-Relational Mappers, objekt-relatsioonvastenduse) vahendit.
Vastus: ORMi kasutamine pole otseselt keelatud juhul kui see ei põhjusta halba andmebaasi disaini (mida see kaldub põhjustama). Kuid enne kui otsustate ORMi kasutada, lugege palun tähelepanelikult läbi see artikkel.

Seda väikest esseed oleks tegelikult kõigil kasulik lugeda, sest siin tuuakse välja loogiline vastuolu ja ühildamatus objektorienteeritud ja relatsioonilise (hulkadele orienteeritud) mõtteviisi vahel.

ORM vahendid propageerivad kitsenduste jõustamist mitte andmebaasi vaid rakenduse tasemel. Selle probleemiks on:

  • üleliigsed päringud andmebaasi põhjal, mis kokkuvõttes aeglustavad ORM abil loodud programmi tööd,
  • kontrollide ebapiisavus selles mõttes, et juhul kui samu andmeid kasutab samaaegselt mitu kasutajat, siis võivad need kontrollid lasta läbi reeglitele mittevastavaid andmeid.

ORM vahendi(te) probleemidele osutab see uuring 67 avatud lähtekoodiga tarkvara põhjal.

Siin on arutelu, kus kõrvutatakse ORMi ja andmebaasiserveris talletatud rutiinidest, vaadetest ja hetktõmmistest koosneva virtuaalse andmete kihi kasutamist.

Kommentaarid

Sellele küsimusele/vastusele pole kommentaare1.
Anonüümne:
2.
Erki Eessaar:
3.
Erki Eessaar:
4.
Anonüümne:
5.
Erki Eessaar: