Kodulehed
Valitud koduleht: [259] - Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel (ITB8802 / IDN5120, sügis 2010-2018)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Eriti sageli korduda võivad küsimused: