Kodulehed
Valitud koduleht: [337] - Süsteemianalüüs 2018 kevad
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Mart Roost: EKSAMI JA KONSULTATSIOONI AJAD
Lisan Karin Rava teates antud infole enda vastuvõtuajad eksamisessiooni ajal: kolmapäeval (23.05. ja 06.06) kell 12.00 -14.00 ruumis ICT-622 ning reedel (25.05. ja 08.06) kell 10.00 -12.00 ruumis ICT-622.


Karin Rava: TÄHTAEGADEST ja EKSAMIKORRALDUSEST
Täiendatud 10.05.18

 • 14. nädal – detailimisfaasi teise iteratsiooni (ehk kogu analüüsiprojekti) tulemi esitamine harjutustundi läbiviivale õppejõule e-posti (Karin Rava e-posti aadress on: "karin.rava@ttu.ee" ja retsenseerimiseks teise töö autori(te)le
 • 15., 16. nädal - neljas kontrolltöö
 • 15. nädal - retsensiooni esitamine nii töö autori(te)le kui harjutustundi läbiviivale õppejõule e-posti

  Iseseisva töö kaitsmisvõimalused on:

 • 16. õppenädala harjutustunnis
 • eksamisessiooni ajal (Karin Rava võtab vastu neljapäeval (24.05. ja 07.06.) kell 16.00. - 17.00. ruumis ICT - 622)

  Retsensiooni põhjal parandatud/täiendatud töö on vaja esitada harjutustundi läbiviiva õppejõu e-posti hiljemalt 2 päeva enne kaitsmisele tulekut!

  NB! Kõiki kontrolltöid on võimalik teha/ümber teha nii harjutustundides kui eksamisessiooni ajal vastuvõtuaegadel!

  Eksamisessiooni ajal Karin Rava konsultatsiooniaeg on neljapäeval, 24.05. kell 15.00. - 16.00. ruumis ICT - 622


 • Karin Rava: 9. õppenädala harjutustund ...
  Lisatud 22.03.18

  ... jääb seoses saabuva kevadpühaga ära!

  Selle asemel toimub iseseisvalt iseseisva töö tegemine vastavalt harjutustundide materjalile


  Mart Roost:
  22.03.2018 Teine kontrolltöö toimub kümnenda õppenädala harjutustunni alguses. Töö on valikvastustega testi vormis. Küsimused tulevad neljanda kuni kaheksanda loengu põhiteemade (ärimodelleerimine: põhimõisted/definitsioonid, vaatenurgad/vaated, metoodika, näitemudelite ülesehitusest arusaamine) kohta.


  Mart Roost: Esimene kontrolltöö
  27.02.2018 Esimene kontrolltöö toimub viienda õppenädala harjutustunni alguses. Töö on valikvastustega testi vormis. Küsimused tulevad esimese kolme loengu põhiteemade (sissejuhatus ainesse, süsteemianalüüsi koht erinevates metoodikates,iteratiivne arendusprotsess) kohta. Neljanda loengu slaidide hulgas on kasulikke kordamisküsimusi.


  Karin Rava: LISAVASTUVÕTT
  Lisatud 08.06.17

 • on teisipäeval, 13.06.17. kell 11.00. Ruum on ICT - 622

 • Iseseisev töö on vaja esitada hiljemalt 2 päeva enne kaitsmisele tulekut e-mailile (karin.rava@ttu.ee) • Mart Roost: MART ROOSTi TUDENGITE EKSAMI KORRALDUSEST
  * Iseseisvat tööd saab kaitsta 16. õppenädala harjutustunnis ja eksamisessiooni ajal * Maksimaalselt täielik töö on vaja esitada teis(t)ele tudengi(te)le retsenseerimiseks hiljemalt 15. õppenädala lõpuks. * Teisele tööle tehtud retsensioon on vaja esitada töö autori(te)le ja minule hiljemalt 16. õppenädala lõpuks. * Retsensiooni põhjal parandatud ja täiendatud töö on vaja esitada minule hiljemalt 2 päeva enne kaitsmisele tulekut e-mailile (mart.roost@ttu.ee) * Eksamisessiooni ajal toimub vastuvõtt: - reedel (26.05) kell 10.00. - 14.00. ruumis ICT - 622; - neljapäeval (01.06) kell 10.00. - 14.00. ruumis ICT - 622; - ja teistel õppejõuga e-maili teel kokku lepitavatel aegadel. * Konsultatsiooniaeg on reedel 26.05. kell 10.00. - 11100 ruumis ICT-622.


  Karin Rava: TUDENGID, KELLEL EI OLE ...
  Lisatud 11.05.17

  RETSENSEERITAVAT TÖÖD, palun andke e-mailil (karin.rava@ttu.ee) teada!


  Karin Rava: DETAILIMISFAASI ITERATSIOONIDES ...
  Lisatud 04.05.17

  ... ANALÜÜSITAVATE KASUTUSJUHTUDE MAHT:

  Kui projekti autorite arv on:

 • 1: kasutusjuhtude arv on kummaski iteratsioonis 1 (kokku 2)

 • 2: kasutusjuhtude arv on kummaski iteratsioonis 2 (kokku 4)

 • 3: kasutusjuhtude arv on kummaski iteratsioonis 3 (kokku 6)

 • 4: kasutusjuhtude arv on kummaski iteratsioonis 4 (kokku 8)


 • Karin Rava: KARIN RAVA TUDENGITE EKSAMI KORRALDUSEST
  Lisatud 27.04.17

 • Iseseisvat tööd saab kaitsta 16. õppenädala harjutustunnis ja eksamisessiooni ajal

 • Maksimaalselt täielik töö on vaja esitada teis(t)ele tudengi(te)le retsenseerimiseks ja minule e-mailile (karin.rava@ttu.ee) hiljemalt 14. õppenädala lõpuks

 • Teisele tööle tehtud retsensioon on vaja esitada töö autori(te)le ja minule hiljemalt 15. õppenädala lõpuks

 • Retsensiooni põhjal parandatud ja täiendatud töö on vaja esitada minule hiljemalt 2 päeva enne kaitsmisele tulekut e-mailile

 • Eksamisessiooni ajal toimub vastuvõtt:
  • kahel teisipäeval (23.05. ja 30.05.) kell 11.00. - 13.00. ruumis ICT - 401
  • neljapäeviti (25.05.; 01.06. ja 08.06.) kell 11.00. - 13.00. ruumis ICT - 401 (25.05. on vastuvõtt ruumis ICT - 402!)
 • Konsultatsiooniaeg on teisipäeval 23.05. kell 11.00. - 12.00 ruumis ICT-401 • Karin Rava: SUULISE ETTEKANDE TEGEMIST...
  Lisatud 18.04.17

  ... EI TOIMU!


  Karin Rava: 13.04.17 HARJUTUSTUNNIST
  Lisatud 06.04.17

  Seoses lühendatud tööpäevaga

  JÄÄB neljapäeval, 13.04.17. kell 12.00. harjutustund ÄRA!


  Karin Rava: KONTROLLTÖÖDE TULEMUSED
  Lisatud 30.03.17

  lähevad arvesse AINULT NENDEL TUDENGITEL,

  kes on teinud kontrolltöö ÕPPEJÕU JUURESOLEKUL!

  Erand on vaja eelnevalt õppejõuga kokku leppida!


  Karin Rava: 23.02.17 HARJUTUSTUNNIST
  Lisatud 16.02.17

  Seoses läheneva vabariigi sünnipäevaga

  JÄÄB neljapäeval, 23.02.17. kell 12.00. harjutustund ÄRA!


  Mart Roost: C.Larman
  19.10.2016 C.Larman'i õpikust pärit tarkvara nõuete analüüsi osa näite kontsentraat asub selle aasta Harjutustundide dokumendikataloogis (vt. kuues dokument). Selles dokumendis lk. 7-10 leiate tarkvara kasutusjuhu laiformaadis kirjeldamise näite. Selle näite abil saate oma projektides kasutusjuhu laiformaardis kirjeldamist alustada. 9-nda nädala loengus käsitleme laiformaadi teemat süvendatult.


  Mart Roost: Esimene kontrolltöö
  30.09.2016 Esimene kontrolltöö (valikvastustega test seniste loengute 1 kuni 4 materjali peale, ilma vastamise ajal kirjalikku materjali kasutamata) toimub viienda nädala harjutustundide alguses (4. või 5. oktoobril kell 14). [Muul ajal tegemine võimalik ainult erijuhtumil mõjuva põhjuse ja õigeaegse teatamise korral.]


  Mart Roost: Soovitused projektide ettekannete tegemiseks
  Tellija pool tutvustab lühidalt teemat, meeskonda ja täidetavaid rolle (kes mängib tellijat, kes täitjat). Siis on vaja tutvustada võimalikult lühidalt kõiki algfaasi iteratsiooni tulemusi (mis tehtud või pooleli). Iga ettekandes osalev tudeng tutvustab kiirelt enda tehtud asju. Tellija tutvustab ärimodelleereimise asju ja Täitja tarkvara kasutusjuhtudega seotud asju ja iteratsiooniplaani. Kui Täitjat pole kohal, siis võib Tellija tutvustada ka Täitja(te) tehtud asju. Detailimisfaasi esimese iteratsiooni kohta lühidalt nimetada, millega on või ei ole tegeletud ja kui kaugele on või ei ole jõutud. 29-nda oktoobri kella 10-se tunni kohta: Kui kõik lubatud ettekanded toimuvad (kontrolltöö võtab tunni algusest 20 minutit), siis jääb iga ettekande jaoks alla 10 minuti. Iga projekti kohta tuleb eraldi ettekanne.


  Mart Roost: Teine kontrolltöö
  Teist kontrolltööd (valikvastustega test 5-nda kuni 8-nda ärimodelleerimise teemalise loengu materjalide kohta) saab teha üheksanda nädala harjutustundide alguses.


  Mart Roost: Tänase loengu (arutelu toetavad) slaidid
  22.09.2015 Kui võimalik, sirvige tänaseid (4-nda loengu) slaide enne loengu algust ja mõelge omapoolseid küsimusi/probleeme ...


  Mart Roost: Esimene kontrolltöö
  17.09.2015 Esimest kontrolltööd (valikvastustega test seniste loengute materjali peale) saab teha viienda nädala harjutustundide alguses. [Neljanda nädala loengus 22.septembrik pärast poolelioleva teema lõpetamist (mis võtab kuni pool tundi) toimub kontrolltööks kordamine ja projektitööga seotud asjade arutelu küsimuste-vastuste vormis (küsijateks võivad olla nii tudengid kui ka õppejõud).]