Kodulehed
[374] - Andmebaasid II (ITI0207, IDU0230) (sügis 2019)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Üldist / Operatiivinfo

pinned
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

31.08.2020 SEE LEHEKÜLG ON SULETUD! KOGU SELLEL LEHEKÜLJEL OLEV INFORMATSIOON ON MITTEAKTUAALNE! KUI OLETE SIIA REGISTREERUNUD, SIIS JUURDEPÄÄS TOIMIB ENDISELT. Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/379

Erki Eessaar:
Raamat otsib head kodu

23.01.2020 Tänan kõiki meeldiva koostöö eest ja soovin edukat õppeaasta teist poolt!

Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid. Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Registreerimine kestab kuni 2. veeburarini. Kui soov tekib hiljem, siis saatke mulle palun e-kiri.

NB! Registreerimisel tuleb ka kirja panna, millal soovite järgi tulla - kätte saab raamatuid minu vastuvõtuaegadel.

Erki Eessaar:
Semestri viimase eksami kellaaja muudatus

13.01.2020 Semestri viimase eksami kellaaeg ei ole mitte 10:00, vaid see eksam toimub 22. jaanuaril 2020 kell 14:00 ruumis ICT-402.

Erki Eessaar:
Hindamismudeli muudatus

18.12.2019 Hindamismudelissse lisandus punkt: Trigeri, protseduuri, funktsiooni koodis arvestatatakse, et andmete lugemine blokeerib andmete muutmist, kuid selle vältimiseks lukustatakse andmeid liiga palju või vähe (näiteks SELECT … FOR UPDATE asemel LOCK TABLE või vastupidi).

Kui olen ülevaatustel seda probleemi täheldanud, siis olen palunud selle ära parandada. 99% projektidest seda probleemi ei tekigi, sest ei tehta kontrolle mitme tabeli põhjal.

Näiteks võib see probleem tekkida, kui kontrollite x-i aktiivseks muutmisel, kas x on seotud vähemalt ühe kategooria omamisega. Selle asemel, et lukustada SELECT ... FOR UPDATE lausega ainult selle konkreetse x-i kategooria omamised, lukustatakse LOCK TABLE lausega KÕIKIDE x-ide kategooria omamised ning sellega blokeeritakse teiste kasutajate poolt teiste x-ide samaaegne aktiivseks muutmine.

Erki Eessaar:
Veel üks eksamiaeg 2. jaanuaril 2020

13.12.2019 Lisasin eksamiaja - 2. jaanuar 2020 kell 15:30 ruumis ICT-402.

Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest 16ndal õppenädalal

06.12.2019 16ndal õppenädalal (16.12.2019-20.12.2019) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 5-7 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 5, teema 6 ja teema 7), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle). Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Soovitan arvutiklassi arvutit, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar:
Iseseisva töö esitamine

03.12.2019 Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 20. detsember 2019 kell 23:59:59. Esitamine toimub õppekeskkonna kaudu (menüüst valik Kiirvalik=>Vastamine). Enne failide saatmist lugege palun ülesandest, mis kujul tuleb vastused saata. Tööd saab esitada ka hiljem, kuid siis kaotab hilinemise eest juba punkte (vaadake SIIT slaide 86 ja 87).

Iseseisva töö personaalset ettenäitamist (nagu oli aines "Andmebaasid I") ei toimu. Ülesande 9 lk 1-2 on kirjas, millisel juhul on vaja tulla oma projekti andmebaasirakendust eksamisessiooni ajal toimuval vastuvõtuajal ette näitama. Vastuvõtuajad on kirjas siin. Mingil ajal peale töö esitamist saate minult meilile minu poolt täidetud hindamismudeli faili.

Meenutan, et hindamismudelis (kataloog Aine korraldus) on lehekülg Lisapunktid, kus on kirjas võimalused saada projekti eest rohkem punkte, tehes selleks projekti nõutust mahukamaks.

Olen tänaseks pannud kataloogi Iseseisva töö projekti tegemine/Töö praktikumis(samm-sammuline juhend) kõik ülesanded, mis kokku moodustavad projekti tegemise juhendi.

Panin ka välja viimase praktikumide slaidikomplekti, millest võiks olla abi nii projektis nõutud täitmisplaani kirjelduse koostamisel (ülesanne 12), kui ka viimaseks lisapunktide testiks ja eksamiks (teema 7 kohta) ettevalmistamisel.

Erki Eessaar:
Visuaalne päringute koostamise tarkvara

01.12.2019 Visuaalne päringute koostamise tarkvara PostgreSQL jaoks (http://apex.ttu.ee/postgres-query/), mis vahepeal ei toiminud, on nüüd jälle töökorras.

Erki Eessaar:
Eksam

01.12.2019 SIIN dokumendis on kirjas informatsioon eksami kohta.

SIIN on kordamisküsimused.

SIIN saab eksamiks harjutada.

SIIN saab eksamiks registreeruda.

Erki Eessaar:
Praktikum 14ndal õppenädalal

29.11.2019 Selleks, et töö 14nda õppenädala praktikumis kulgeks võimalikult ladusalt, palun Teil enne tundi tulekut läbi lugeda ülesande 10 kuus esimest lehekülge.

Erki Eessaar:
Parooli tugevdamine

20.11.2019 Mauruses toimib nüüd ka parooli tugevdamisel uue parooli genereerimine. 19.11.2019 loengus avastasin, et see siiani ei toiminud. Palun selle eest vabandust!

Erki Eessaar:
Praktikum 13ndal õppenädalal

19.11.2019 13nda õppenädala (25.11.2019-29.11.2019) praktikumid erinevad eelmiste ja järgnevate nädalate praktikumidest. Peale vahetesti räägin tahvli ees ja näitan asju ette (ülesande 9 põhjal) ning loodan, et teete kaasa. Jutt puudutab muidugi otseselt projekti. Sellel nädalal praktikumis aktiivsuspunkti ei saa.

Selleks, et saaksite praktikumis kaasa töötada ning hiljem saadud infot oma projekti juures rakendada, palun Teil (kes teete projekti PostgreSQLis) oma arvutisse panna PostgreSQL ODBC draiver ja luua andmeühenduse spetsifikatsioon vastavalt SIIN toodud juhendile. Selleks, et kõik töötaks nagu vaja, valige palun kõige viimane versioon (hetkel psqlodbc_12_00_0000). Kui olete installeerinud mõne varasema versiooni, siis võtke see palun maha ja pange peale nimetatud versioon.

Kui katsetate seda ühendust väljaspool ülikooli arvutivõrku, siis tuleb eelnevalt luua TORU kaudu VPN ühendus.

Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest 13ndal õppenädalal

15.11.2019 13ndal õppenädalal (25.11.2019-29.11.2019) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 3-4 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 3 ja teema 4), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle). Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Soovitan arvutiklassi arvutit, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar:
Otseviited failidele

10.11.2019 Nii nagu sooviti ka tagasisides on nüüd kodulehel ja ülesannetes otseviited failidele. Sellega seoses ei ole enam võimalik failidele URLis otse viidata. Sellised lingid nagu https://maurus.ttu.ee/ained/IDU0220_IDU0230/doc/5/SQL_DML_alamkeele_voimalusi_ITI0207_2019_ver3.ppt enam ei toimi. Kõikide üleslaetud materjalide failide lugemiseks tuleb sisse logida.

Erki Eessaar:
apex.ttu.ee server on maas

03.11.2019 3.novembril 2019 (pühapäev) on apex.ttu.ee server tehnilise tõrke tõttu maas. Töö peaks taastuma 4. novembri jooksul. Apexiga on kõik korras, aga seda jooksutaval serveril lagunes kõvaketas ära. Administraatorid peavad apex.ttu.ee virtuaalserveri uuele kettale üle tõstma.

Täiendatud 05.11.2019 kell 10:13. Süsteemi töö on taastatud!

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitluse tulemused

03.11.2019 Kataloogis "Aine korraldus" on 28. oktoobrist 2019 kuni 1. novembrini 2019 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte. Tagasiside küsitlused on endiselt aktiivsed ja sinna saab oma mõtteid kirja panna (vt SIIN ja SIIN).

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitlus - täpsustav küsimus kodulehe kohta

29.10.2019 Tänan kõiki, kes on juba anonüümsele tagasiside küsitlusele vastanud. Olen saanud tagasisidet, et Mauruse keskkonda on ebamugav kasutada ja sealt on raske vajalikku infot üles leida. Paraku ei ole ma saanud ühtegi konkreetset soovi/ettepanekut, mida peaks teistmoodi tegema ja kuidas seal infot paremini esitada. Sellega seoses palun kõigil, kellel on konkreetseid ettepanekuid kodulehe paremaks muutmiseks, vastata sellele küsimusele SIIN.

Oleksin tänulik, kui saaksite vastata hiljemalt reedel 1. novembril 2019 kell 23:59, kuid tagasiside andmise võimalus jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

Palun abi! Ainult üheskoos saame ainet paremaks teha.

Erki Eessaar:
Meiliaadresside valideerimine

28.10.2019 Mõnedes projektides olen näinud meiliaadresside veerule lisatud kitsendust, mis on rangem kui kontseptuaalses andememudelis kirja pandud nõue (meiliaadressis peab olema täpselt üks ätt-märk). Selleks, et taoline rangem kitsendus oleks täpne (ei lükkaks tagasi legaalseid aadresse), tuleb arvestada meiliaadressidele kehtivate reeglitega, mida saab lugeda SIIT.

Erki Eessaar:
Esimese vahetesti tulemused ja harjutamine teiseks vahetestiks

28.10.2019 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda esimese vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

SIIN aga saate harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 13-ndal õppenädalal (25. november - 29. november 2019). Nagu kõikide vahetestidega, siis järgi seda teha ei saa. Kuid kui teate, et ei saa sellel nädalal tundi tulla, siis saab selle testi ette ära teha.

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitlus

26.10.2019 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt reedel 1. novembril 2019 kell 23:59. Tagasiside andmise võimalus jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

Erki Eessaar:
Andmebaaside migreerimise näide

16.10.2019 Uudis ja pikem kirjeldus. Lühidalt öeldes lõpetas Amazon peaaegu täielikult Oracle andmebaasisüsteemi kasutamise ning kolis enda Oracle andmebaasid (peaaegu 7500 tükki; 75 petabaiti andmeid) üle enda pilvepõhistesse andmebaasisüsteemidesse.

Erki Eessaar:
Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

11.10.2019 Kaheksandal õppenädalal (21.10.2019-25.10.2019) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle). Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Soovitan arvutiklassi arvutit, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar:
ODBC draiveri muudatus

11.10.2019 Peale PostgreSQL 12 väljatulekut selgus, et minu poolt soovitatud PostgreSQL ODBC draiveri versioon psqlodbc_09_05_0400 ei suuda sellega täies mahus koostööd teha.

Järgnev puudutab kõiki, kes plaanivad teha PostgreSQL andmebaasi kasutava rakenduse MS Accessis või tahavad vähemalt kasutada MS Accessi kiireks andmebaasis olevate andmete vaatamiseks ja sisestamiseks. Te peate tegema järgnevat.

  • Eemaldage enda arvutist PostgreSQL ODBC draiveri versioon psqlodbc_09_05_0400 (Windowsi Programmide lisamine või eemaldamine utiliidi abil).
  • Installeerige PostgreSQL ODBC draiveri kõige viimane versioon (hetkel psqlodbc_11_01_0000).

Täpsem info on uuenenud failis, mida saab lugeda SIIT.

Erki Eessaar:
Miks suurte IT-süsteemide arendamine pahatihti ebaõnnestub?

11.10.2019 2019. 2019. aasta sügisel avaldas riigikontroll aruande (kokkuvõte) selle kohta, miks riigi tarkvaraarenduse projektid (mis enamasti on suuremahulised) nii mõnigi kord ebaõnnestuvad. Viimasel ajal on selle kohta päris mitmeid näiteid.

See aruanne oli üheks ajendiks, miks Andres Kütt pidas 4. oktoobril 2019 Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku loengu teemal "Õppetunnid suurtest IT projektidest".

Tundub, et riigikontrolli aruanne tabas valusalt närvi, sest arvajaid ning kaasamõtlejaid oli palju. Tõstaksin veel esile Kaimar Karu arvamusloo teemal "Riigi tarkvaraprojektide õnnestumise võimalikkusest".

Erki Eessaar:
Jooksvad tulemused

04.10.2019 Kataloogis Tulemused on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

Erki Eessaar:
PostgreSQL 12

04.10.2019 3. oktoobril 2019 tuli välja PostgreSQL 12. See PostgreSQL versioon on nüüd ka apex.ttu.ee serveris. Kui kellelgi esineb uue tarkvara versiooni kasutamisel tehnilisi probleeme, siis palun teavitage mind.

Erki Eessaar:
Enterprise Architecti litsentsi taotlemine

11.09.2019 Ülikooli kaudu https://maurus.ttu.ee/software keskkonnast saadud CASE vahendi Enterprise Architect (EA) litsentsi taotlemise viis on muutunud.

Litsentsi laenutamiseks (kestab 10 nädalat) tuleb käivitada (administraatori õigustes) fail TUTKeyStorageWifiVPN.bat.

Tallinna Tehnikaülikooli ruumides saab laenutamist teha üle Wi-Fi.

Väljaspool ülikooli tuleb enne laenutamist luua TORU VPN ühendus (https://wiki.ttu.ee/et:juhendid:it:doc:lib_toru). See tähendab, et saate EA litsentsi taotleda ka lauaarvutisse.

Litsentsi aegumise järel tuleb laenutamist korrata.

Veenduge, et EA on suletud, käivitage bat fail ning avage EA, veendumaks, et litsents on laenutatud ning programm avaneb.

NB! Kui arvuti on Tallinna Tehnikaülikooli arvutivõrgus Ethernet kaabliga, siis laenutus ei toimi.

Uue bat faili leiate kataloogist Tarkvara saamine ja kasutamine. Samuti on see https://maurus.ttu.ee/software keskkonnas - seal samas kus EA alla laadisite.

Juhendi selle kohta, kuidas EA enda arvutisse saada, leiate https://maurus.ttu.ee/372 Kataloog: Tarkvara saamine ja kasutamine. EAd läheb praktikumides vaja alates viiendast õppenädalast.

Kui litsentsi laenutamine ei toimi, siis andke palun mulle sellest teada.

Erki Eessaar:
O'Reilly digitaalne platvorm

04.09.2019 Soovin juhtida Teie tähelepanu O'Reilly digitaalsele platvormile, mida saab kasutada Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu vahendusel. Selle kaudu on üliõpilastel ja õppejõududel juurdepääs umbes 40000-le infotehnoloogia ja majandusalasele e-raamatule, mille on välja andnud maailma juhtivad kirjastused (Sam's, O'Reilly, Peachpit, Microsoft, Cisco, Apress, Adobe, McGraw-Hill, Que, Pearson, Wiley jt). Lisaks on sellel platvormil videod (30000 tunni jagu), õpirajad, interaktiivsed juhendid jne.

Kuidas kasutada O'Reilly digitaalset platvormi?

"Andmebaasid II" kursuse raames võiksid huvi pakkuda raamatud nagu:

Kuid kui kirjutate platvormil otsingusse märksõnu nagu: agile, SQL, NoSQL, Database Systems, Oracle, PostgreSQL, database performance tuning, ... , siis saate vastuseks kümneid või isegi sadu raamatuid ja videoid.