Kodulehed
[378] - Andmebaasid I (ITI0206) (kevad 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest. Alternatiivsed juurdepääsuteed materjalidele.
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Üldist / Operatiivinfo

pinned
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

24.01.2021 SEE LEHEKÜLG ON AJALOOLINE VERSIOON!
Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/380

Erki Eessaar:
Materjalide esitamisest

15.06.2020 Tagasisides öeldaks mõnikord, et kodulehelt on materjale rakse leida ja tuuakse eeskujuks Moodle. Muutsin nüüd materjalide esitust selliselt et valides kataloogi (teema) kuvatakse kõik selles kataloogis ja selle alamkataloogides olevad materjalid ühel lehel. Materjalide liigendus saavutatakse vahepealkirjade ja asetuse paremale nihutamisega.

Vaadake näidet SIIT ja võrrelge sarnaste materjalide esitlusega Moodles SIIN (külalise parool: ITI0206). Samuti paigutasin otsingu lingi lehe paremasse ülaossa, kus see programmides tavaliselt asub ning muutsin vasakpoolse menüü ülesehitust.

Kui Teil on enne suure suve algust mahti, siis palun Teil võimalusel vastata lühikesele anonüümsele tagasiside küsitlusele, mille link on SIIN (kaks valikvastustega küsimust ja üks vaba tekstiga küsimus). Oleksin tagasiside eest tänulik.

Erki Eessaar:
Semestri lõppsõnad

11.06.2020 Tänan kõiki osalejaid ja soovin ilusat suve!

Vaatamata maailmas toimuvale läheb sügisel kindlasti õppetöö ühel või teisel viisil edasi. Kasutan juhust ja teen veidi reklaami õppeainele "Andmebaasid II" (ITI0207), mis on paljude "Andmebaasid I" õppeainet õppinute õppekavas valikaine. Informaatikutel on see nii bakalaureuse- kui magistriõppe kavas ja äriinfotehnoloogidel magistriõppe kavas.

Andmebaasirakenduste programmeerijad peavad andmebaase hästi tundma (proovin SIIN seda põhjendada). Õppeained "Andmebaasid I" ja "Andmebaasid II" moodustavad loogilise terviku. Õppeaine "Andmebaasid II" teemadeks on serveri SQL-andmebaasi programmeerimine, andmebaasisüsteemide hingeelu, andmekäitluse operatsioonide töökiiruse parandamine, andmete turvalisus, transaktsioonide haldus, SQL andmekäitluskeele lausete töötlemine ning erinevat tüüpi andmebaasid (NoSQL andmekogumid, objektorienteeritud ja objekt-relatsioonilised andmebaasid, hajusad andmebaasid, andmeaidad ja andmevakad). Siin kirjeldatakse teemasid mõistekaartide abil.

Praktilise poole pealt jätkub "Andmebaasid I" projekti tegemine võimsamate vahenditega, milleks on andmebaasisüsteemid PostgreSQL või Oracle (need kuuluvad kõige populaarsemate ja võimekamate SQL-andmebaasisüsteemide hulka) ning vabalt valitud rakenduse tegemise vahend. Rakenduse tegemise vahend võib muuhulgas olla Oracle andmebaasi põhjal veebirakenduste loomiseks mõeldud Oracle APEX ning meie oma ülikooli tublide üliõpilaste poolt loodud analoogiline vahend PostgreSQL jaoks - pgApex (viide lõputööle, millega anti arenduse avapauk). Kuid võimalusi on ka teisi, kuni selleni välja, et ka kevadel tehtud MS Accessi rakendus on võimalik teisendada PostgreSQL andmebaasi töölauarakenduseks. Kui "Andmebaasid I" on jäänud pooleli või pole seda õpitud, siis projekti tegemiseks saab valida ühe etteantud "Andmebaasid I" projekti (valikus on kolm projekti). Seda valikut võivad kasutada ka kõik "Andmebaasid I" läbinud, kes ei taha oma kevadise projektiga jätkata.

Praktikumides projekti tegemine annab lisapunkte, semestri sees saab koguda vahetestidega lisapunkte eksamile ning aine lõpetab kokkuvõtlik test. Testideks saab juba tuttava harjutuskeskkonna kaudu harjutada. Realiseeritavast andmebaasist vigade otsimiseks ja väljaajamiseks kasutatakse automatiseeritud vahendit, mida iga projekti tegija saab piiramatult kasutada. Projekti hindamisel on kasutusel (kasutajanimi: SIS2  parool: SIS2) hindamismudel, mis annab kõigile projekti tegijatele algusest peale detailset infot selle kohta, mida hinnatakse ning milliste vigade eest kui palju punkte kaotsi läheb.

Kellel huvi, võib vaadata õppeaine "Andmebaasid II" kodulehe 2019. aasta sügise versiooni:
https://maurus.ttu.ee/374
kasutajanimi: SIS2
parool: SIS2

Erki Eessaar:
Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta eksamisessiooni kolmandal nädalal

31.05.2020 Lisasin projekti ettenäitamise aegu kolmapäevaks 3. juuniks 2020. Registreerimine toimub SIIN.

Erki Eessaar:
Ärge palun kasutage oma projekti andmebaasis MS Accessis BigInt andmetüüpi

29.05.2020 Ärge kasutage palun selles aines oma loodud MS Access andmebaasis BigInt andmetüüpi, mille tugi lisandus MS Access 2016 Office365 väljalaskesse. Paraku ei saa ma sellist andmebaasi enda arvutis avada, sest mul ei ole Office365 väljalaset. Sellise andmetüübi kasutus oleks mõistlik/vajalik, kui andmebaasis oleks tehinguandmetega tabel (sellise tabeli primaarvõtme veeru tüübina), kus võiks olla mitu miljardit rida. Töövihiku projekti andmebaasis sellist tabelit ei ole.

Erki Eessaar:
SQL kontrolltöö teise järeltöö tulemused ja kolmas järeltöö

27.05.2020 Kataloogis Tulemused on 27. mail 2020 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

Mauruses on avatud registreerimine kolmandale ja ühtlasi semestri viimasele järeltööle, mis toimub 8. juunil 2020 kell 12:00.

Reeglid.

 1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui registreerite ja saadan ülesande, kuid Te ei esita vastust, siis on hinne 0.
 2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 mahus leht) pole lubatud kasutada.
 3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes teevad tööd esmakordselt).
 4. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb tund aega enne kontrolltöö algust.

Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes.

Erki Eessaar:
Hinded ÕISi

25.05.2020 Kuna olen viimastel päevadel tegelenud ainult lõputöödega, siis pole ma paraku jõudnud veel hindeid ÕISi sisse kanda. Loodan selle nädala jooksul kõik välja pandud hinded ÕISis registreerida. Kui kellelgi on vaja hinnet sinna kiiremini või tahab oma hinde üle küsida, siis võtke meiliteel/MS Teamsi vestluses ühendust. Palun vabandust viivituse eest!

Erki Eessaar:
Eksamist

20.05.2020 Alustamiseks minge ÕISis märgitud eksami algusajal https://maurus.ttu.ee/testimine/ ning vajutage lehe keskel olevale nupule. Valige test "2020. aasta lõpptest aines ITI0206".

Lisapunkte see programm ei arvesta - need liidan ise enne lõpphinde arvutamist.

Mis puudutab eksamitulemuste ÕISi sissekandmist, siis eksamisessiooni esimese nädala eksamitulemused jõuan ÕISi sisestada alles eksamiessiooni teisel nädalal. Kui soovite oma eksami hinde üle küsida (saate selle ka ise arvutada SIIN oleva valemi järgi), siis tehke seda peale vastuse salvestamist läbi MS Teams vestluse. Kui mingil põhjusel on vaja tulemust ÕISi kiiremini, siis andke palun teada.

Erki Eessaar:
Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta eksamisessiooni teisel nädalal

20.05.2020 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad eksamisessiooni teiseks nädalaks.

Erki Eessaar:
SQL kontrolltöö esimese järeltöö tulemused ning teine järeltöö

19.05.2020 Kataloogis Tulemused on 15. mail 2020 toimunud SQL kontrolltöö järeltöö tulemused.

Mauruses on avatud registreerimine teisele järeltööle, mis toimub 27. mail 2020 kell 12:00.

Reeglid.

 1. Osaleda võivad kõik soovijad. Kõigil järeltööl osalejatel läheb lõpphinde arvutamisel arvesse järeltöö hinne, sõltumata sellest, kas see on parem või halvem kui eelmise töö hinne. NB! Nagu ka põhitööl kehtib reegel, et kui registreerite ja saadan ülesande, kuid Te ei esita vastust, siis on hinne 0.
 2. Mingeid abimaterjale (kaasa arvatud A4 mahus leht) pole lubatud kasutada.
 3. Lisapunktid enam arvesse ei lähe (see kehtib ka nendele, kes teevad tööd esmakordselt).
 4. Osavõtuks on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb tund aega enne kontrolltöö algust.

Muus osas kehtivad samad reeglid kui SQL kontrolltööd esimest korda tehes.

Erki Eessaar:
Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta eksamisessiooni esimesel nädalal

13.05.2020 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad eksamisessiooni esimeseks nädalaks.

Erki Eessaar:
Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta 16ndal õppenädalal

04.05.2020 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad 16ndaks õppenädalaks.

Erki Eessaar:
Eksami algusaja muutmine 20. mail 2020

04.05.2020 Pean muutma 20. mail 2020 toimuva eksami algusaega. Uus algusaeg on kell 14:00. Ma loodan, et see sobib. Palun vabandust võimalike probleemide eest!

Erki Eessaar:
SQL kontrolltöö

02.05.2020 SIIN on väljas kõigi 13. õppenädalal toimunud SQL kontrolltööde tulemused.

Välja on kuulutatud järeltöö, mis toimub 15. mail 2020 kell 12:00. Järeltööle saab registreerida SIIN ning korralduse kohta lugege palun SIIT. Kui soovite osaleda, siis on registreerimine kohustuslik. Registreerimine lõpeb tund aega enne kontrolltöö algust.

Erki Eessaar:
SQL kontrolltöö tulemused

29.04.2020 Kordan igaks juhuks üle, et loodan jõuda kõik kontrolltöö vastused üle kontrollida hiljemalt 3. maiks 2020.

Erki Eessaar:
Projektide ettenäitamine/küsimine nende kohta 15ndal õppenädalal

25.04.2020 SIIN on registreerimiseks välja pandud ajad 15ndaks õppenädalaks.

Erki Eessaar:
Eksam

25.04.2020 SIIN (kataloog Aine korraldus) on info eksami kohta. Eksamiaegade väljakuulutamine viibis, kuna ootasin infot eriolukorra jätkumise/lõpu kohta. Nüüd on selge, et ka eksam toimub siin aines sellel semestril üle võrgu.

Kataloogis Teooria on väljas kõik selle semestri materjalid. Lisaks nendele materjalidele hõlmab eksam ka küsimusi SQLi ja iseseisva töö projekti kohta.

Erki Eessaar:
SQL - praktikumides harjutamise lõppsõna

19.04.2020 Kataloogis Tulemused on nüüd väljas lõplik lisapunktide seis koos automaatselt saadud kontrolltöö hinnetega.

SIIN (mitte-hotell) ja SIIN (hotell) on nuputamisülesannete vastused.

Kõigil (ka neil, kellel on kontrolltöö hinne käes) tasub vaadata SEDA ülevaadet tüüpilistest SQLi vigadest ja nende lahendustest.

Erki Eessaar:
SQLi konsultatsioon

14.04.2020 SIIN on kaheteistkümnenda õppenädala konsultatsioonis Hotelli andmebaasi põhjal koostatud ülesannete lahendused (ülesanded ise on SIIN). SIIN on konsultatsiooni alguses lahendatud SQL kontrolltöö näite lahendused (ülesanded ise on SIIN).

SIIN on konsultatsiooni lindistus.

Erki Eessaar:
MS Teams ja kohtumiste lindistamine (2)

14.04.2020 Tiimiga ühinemiseks tuleb leida üles ja vajutada join nupule.

Erki Eessaar:
MS Teams ja kohtumiste lindistamine

14.04.2020 MS Teams konsultatsioonide juures oli probleemiks, et osalejatel ei töötanud salvestamine. Proovige MS Teamsis ühineda "Andmebaasid I (2020)" tiimiga ja proovige, äkki siis lindistamine töötab.

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitluse tulemused

14.04.2020 SIIN on 3. aprillist 2020 kuni 9. aprillini 2020 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte.

Erki Eessaar:
Mauruse teadetest

13.04.2020 Saatsin täna varem välja teated, kus lingid ei töötanud. Palun vabandust! Kustutage need teated, et need postkasti ei risustaks. Saatsin nüüd teated uuesti nii, et seal peaksid olema lingid korras.

Erki Eessaar:
SQLi konsultatsioon

12.04.2020 Korraldan teisipäeval 14. aprillil 2020 kell 14:00 (loengu ajal) MS Teams keskkonnas veel ühe konsultatsiooni, kus lahendan läbi veel ühe SQL kontrolltöö ülesannete näite (vaadake neid ülesandeid SIIT), kolm ülesannet üheteistkümnendast õppenädalast (vaadake neid ülesandeid SIIT) ja vastan küsimustele.

Kõik soovijad on oodatud ühinema SELLE lingi kaudu.

SIIN on üheteistkümnenda õppenädala konsultatsioonis koostatud ülesannete lahendused (ülesanded ise on SIIN).

Erki Eessaar:
Iseseisev töö e projekt

12.04.2020 SIIN (kataloog Aine korraldus) on juhend iseseisva töö esitamiseks ning hindamisel osalemiseks. Iseseisva töö ettenäitamisele registreerimine on Mauruses avatud (seal on ajad 13. ja 14. õppenädalaks) - seda saab teha SIIN.

Erki Eessaar:
SQL kontrolltöö

12.04.2020 SIIN (kataloog Aine korraldus) on väljas 13ndal õppenädalal toimuva SQL kontrolltöö kirjeldus. Lugege see palun tähelepanelikult läbi. Registreerumine on avatud SIIN. Kui tahate/peate osalema, siis registreerumine on kohustuslik (ilma selleta ei saa ülesannet).

Lugege palun ka SEDA faili, kus tuuakse välja tüüpilised vead, mida tehakse (kontrolltöös, aga mitte ainult) SQL lausete kirjutamisel ja kuidas oleks õige teha.

Erki Eessaar:
SQLi harjutamisest

12.04.2020 Ega muidu SQLi (või muud programmeerimiskeelt) selgeks ei saa, kui ise ei programmeeri.

Ülesanne: LINK
Andmebaas: LINK
Lahendused: LINK

Ülesanne: LINK
Andmebaas: LINK
Lahendused: LINK

Nendes kahes ülesandes on kaetud kõik SQL kontrolltöösse tulevate lausete tüübid. Proovige neid ise lahendada. Kes tahab SQLi õppimiseks mingeid teisi allikaid, siis SQL Queries for Mere Mortals on selleks hea allikas. Siit saab Downloads saki alt "SQL Queries for Mere Mortals" raamatu jaoks näidistabelitega andmebaasid, mis sisaldavad ka Queridena ära salvestatud ülesannete lahendusi.

Kes kardab, et õpime mingit ebaõiget SQLi, mida pärismaailmas ja päris süsteemides ei saa kasutada, siis vaadake näiteks SIIA ja SIIA. Seal on lahendatud läbi suur hulk SQL ülesandeid (muide, enamikule praktikumide ülesannetele on seal analoog) kasutades erinevaid andmebaasisüsteeme (MS Access, PostgreSQL ja Oracle). Nagu näete, siis kui pisidetailid kõrvale jätta on enamik MS Access lausetest kasutatavad ka teistes süsteemides.

Kes mõtleb, et SQLi oleks võinud õppida mõne teise andmebaasisüsteemi põhjal, siis vaadake SIIA ja esitage endale mõttes küsimus - kas ma tahaksin, et SQL ülesanded oleksid ka kogu selle materjali peale. Veelkord - 95+% sellest koodist, mida MS Accessis kirjutate saate kasutada ka nendes võimsamates süsteemides (ja ülejäänud umbes 5% kohta on olemas teistsuguse süntaksiga vaste). Lendama õppimist ei alustata Airbusi suure laineriga, vaid mõne väikese lennukiga. Kui põhitõed on selged, saab võimsamale masinale kolida.

Erki Eessaar:
SQL kontrolltöö hinne automaatselt 5

11.04.2020 Kui saate 12nda õppenädala lõpuks (17.04.2020) kokku 15 või rohkem SQL kontrolltöö lisapunkti, siis saate automaatselt SQL kontrolltöö hindeks 5.

12nda õppenädala harjutustundides saab veel ülesandeid lahendada. Põhiülesandeid on ikka 3 (igaüks üks punkt). Nuputamisülesandeid võib lahendada nii palju kui jaksu on ja lahendada neid ka erinevate praktikumide ajal.

Kui Te ei saa kontrolltöö hindeks automaatselt 5, siis lähevad kogutud lisapunktid arvesse 13nda õppenädala SQL kontrolltöö põhitööl ja 16nda õppenädala järeltööl.

Kõik üle lävendi olevad SQL lisapunktid lähevad eksami lisapunktideks. Seega, kui Teil on näiteks 20 SQL lisapunkti, siis saate eksamile 5 lisapunkti.

NB! Selle aasta punktide lävend arvestab eriolukorrast tulenevate piirangutega (me ei käi füüsiliselt koos ning klassis ei saa kohe ülesande kohta küsida) ja on seetõttu madalam. Kui kõik oleks nagu tavaliselt, siis eelmiste aastate põhjal oleks lävend pidanud olema 19 punkti (70% praktikumi punktidest).

Erki Eessaar:
SQLi konsultatsioon

07.04.2020 SIIN on üheteistkümnenda õppenädala konsultatsioonis Hotelli andmebaasi põhjal koostatud ülesannete lahendused (ülesanded ise on SIIN). Viimase ülesande lahendamisel (UNION) lasin kahjuks läbi vea. Leidsin külalised, kellel ei ole ühtegi reserveerimist, kuid vaja oleks olnud leida külalised, kellel pole ühtegi reserveerimist viimase 800 päeva jooksul (sinna kuuluvad ka üldse reserveerimisteta külalised). Seega peaks lause teine pool olema selline (lisandus rasvasega tingimus):

UNION SELECT külalise_nr, perenimi, 0 AS arv
FROM Külaline
WHERE külalise_nr NOT IN (
SELECT külalise_nr
FROM Reserveerimine
WHERE alguse_aeg>=Date()-800)
ORDER BY külalise_nr;

SIIN on konsultatsiooni alguses lahendatud SQL kontrolltöö näite lahendused (ülesanded ise on SIIN).

Erki Eessaar:
SQList 11ndal õppenädalal

06.04.2020 Meenutan, et teisipäeval kell 14:00 on MS Teamsis konsultatsioon (LINK ühinemiseks), kus lahendan läbi kümmekond SQL ülesannet.

Meenutan, et kuna sellel nädalal on Suur Reede, siis reedeseid praktikume ei toimu ja kõik osaleda soovijad peaksid valima kas teisipäevase, kolmapäevase või neljapäevase praktikumi. Sellel nädalal panen erandkorras välja neli ülesannet ja lahendamiseks on aega tunniplaanijärgse tunni lõpuni + 30 minutit.

Meenutan, et selle nädala lõpuks panen paika lävendi, mille ületamisel saadakse SQL kontrolltöö automaatselt hinne 5 (ülejäänute puhul lähevad punktid arvesse kontrolltööl). Järgmisel nädalal saab veel punkte koguda.

Meenutan, et ülesannete lahendamise ajal saab esitada küsimusi läbi MS Teams keskkonna chat-i või meiliteel.

Meenutan, et kui praktikumis sai põhiülesannete eest null punkti, siis võib põhiülesandeid lahendada uuesti mõnes teises sama nädala praktikumis. Nuputamisülesandeid saab lahendada niipalju kui jõuate. Punktide kogumise protsessi kirjeldus on SIIN.

Kuigi juhend ütleb, et vaadake SQLi tüüpvigu enne 12nda õppenädala praktikumi, siis võite seda juba praegu teha, sest seal on välja toodud väga palju sagedasi vigu, mida SQL lausetes tehakse ja kuidas neid lauseid õigesti kirjutada.

Erki Eessaar:
Tagasiside küsitlus

03.04.2020 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt neljapäeval 9. aprillil 2020 kell 23:59.

Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

Erki Eessaar:
Suur Reede

03.04.2020 Reedel, 10. aprillil 2020 on Suur Reede, mis on riigipüha. Sellel päeval praktikume ei toimu. Kõik ülejäänud praktikumid toimuvad (saab lahendada ülesandeid) ja reedeste praktikumide külastajad võiksid sellel nädalal osaleda mõnes teises praktikumis:
 • teisipäeval (7. aprill 2020) kell 16:00,
 • kolmapäeval (8. aprillil 2020) kell 14:00,
 • neljapäeval (9. aprillil 2020) kell 14:00.

Erki Eessaar:
SQLi konsultatsioon

31.03.2020 SIIN on kümnenda õppenädala konsultatsioonis koostatud ülesannete lahendused (ülesanded ise on SIIN). Mult küsiti, kust saab lugeda MS Accessi SQLi mägimurraku e dialekti kohta. Need on mõned allikad:

Korraldan teisipäeval 7. aprillil 2020 kell 14:00 (loengu ajal) MS Teams keskkonnas veel ühe konsultatsiooni, kus lahendan läbi portsu kümnenda õppenädala ülesandeid ja vastan küsimustele (vaadake neid ülesandeid SIIT).

Kõik soovijad on oodatud ühinema SELLE lingi kaudu.

Erki Eessaar:
SQLi konsultatsioon

28.03.2020 Üheksandal õppenädalal sain mitmelt üliõpilaselt tagasisidet, et nad ei oska ülesannete lahendamisel nendest kuskilt otsast kinni hakata. Korraldan teisipäeval 31. märtsil 2020 kell 14:00 (loengu ajal) MS Teams keskkonnas konsultatsiooni, kus lahendan läbi portsu üheksanda õppenädala ülesandeid ja vastan küsimustele (vaadake neid ülesandeid SIIT).

Kõik soovijad on oodatud ühinema SELLE lingi kaudu.

Erki Eessaar:
Erakorraline vastuvõtuaeg

27.03.2020 Auditoorse õppetöö perioodil on kuni erakorralisest olukorrast tingitud e-õppe perioodi lõpuni vastuvõtuaeg ka teisipäeviti kell 14:00-15:00 (loengu aeg). Nagu ka kõikidele teiste vastuvõttude korral tuleb seal osalemine kokku leppida e-kirja teel ning vastuvõtt ise toimub kasutades MS Teamsi. Palun kasutage võimalust küsida SQLi või oma projekti kohta!

Meenutan, et SIIT saab vaadata 2019. aasta loengute lindistusi.

Erki Eessaar:
Enterprise Architecti täiendatud mudeliteisenduse failid

25.03.2020 Enterprise Architecti täiendatud mudeliteisenduse installeerimise juhendis olevad lingid enam ei tööta (semestri alguses veel töötasid). Kõik selles dokumendis viidatud failid saate nüüd alla laadida EA mudeliteisenduse täienduse kataloogist (vaadake juhendiga seotud dokumente).

Erki Eessaar:
Aine korraldusest mudelite keeles e-õppe perioodil

25.03.2020 Muutsin kataloogis Aine korraldus mudelite keeles olevaid protsessimudeleid vastavaks e-õppe perioodil kehtivale korraldusele. Kui kõik läheb hästi ja tavaline töörütm taastub enne semestri lõppu, siis jätkuvad protsessid sellisena nagu need semestri alguses välja kuulutati. Tegelikult sisulist erinevust ei ole - vahe on kohtumiste/ürituste läbiviimiste viisides.

Erki Eessaar:
SQLi harjutamine e-õppe perioodil (2)

23.03.2020 Kui lahendate praktikumide ajal SQL ülesandeid ja soovite täpsustada mõnda ülesannet, siis saatke palun meil või proovige algatada MS Teams'is vestlus. Sellel ajal ma vastuseid ei kontrolli, sest niimoodi tekiks ebavõrdne olukord, kus osade üliõpilaste vastuseid ma jõuan kontrollida ja teiste omi mitte. Küll aga vastan rõõmuga täpsustavatele küsimustele ülesande kohta või üldistele küsimustele SQLi kohta.

NB! Nüüd on otseviide ülesandele ja vastuse saatmise kohale ka kodulehe pealehel - oluliste kuupäevade nimekirjas.

Erki Eessaar:
SQL ülesannete lahendamisest

22.03.2020 Ülesande lahendamiseks koostatud SQL lause peab olema universaalne, mis tähendab, et see töötab õigesti ka siis, kui andmebaasis andmeid mistahes viisil muudetakse. Nii lisapunktide ülesannete lahendamisel kui SQL kontrolltöö tegemisel võib lahendaja andmebaasis andmeid muuta (lisada, uuendada, kustutada). Peaksitegi seda tegema, veendumaks, et lause töötab erinevates olukordades õigesti, sest ülesandeid on palju ja iga ülesande jaoks ei pruugi algses andmebaasis sobivaid andmeid olla. SQL lausete kirjutamine on programmeerimine ning programmeerimine ja testimine kuuluvad kokku nagu sukk ja saabas.

Tabel on muutuja – selle omadus on, et erinevatel aegadel on sellel erinev väärtus. See on elu tõsiasi, millega peab arvestama.

Kitsendusi lisada/kustutada või veergude nimesid muuta pole lubatud (kui just ülesanne otse selle kohta ei ole). Laused peavad töötama õigesti etteantud kitsenduste ja nimede korral.

Erki Eessaar:
Eksamiks valmistumisest

22.03.2020 Alates 23. märtsist 2020 on SIIN avatud eksamiks harjutamine.

Ma jälgisin harjutuskeskkonna kasutamist ja paraku nägin liiga palju seda, kuidas harjutamise teste tehti vaid päev enne eksamit ja suures mahus, et ilmselt niimoodi kõik küsimused ja õiged vastused kiiresti ja korraga kätte saada. Selleks, et õpitu päriselt meelde jääks ning selgeks saaks, peaks õppimine olema järjepidev protsess, mitte ühekordne ponnistus. Tasub vaadata ka muid allikaid kui küsimused/vastused. Seetõttu on harjutamise keskkonnas toimunud muudatus. Endiselt saate teha piiramatu arvu harjutusi ning alati näete, kas vastasite küsimusele õigesti või valesti. Muudatus seisneb selles, et päeva jooksul saate teha maksimaalselt viis ühte liiki harjutamise testi, mille puhul näidatakse ära ka õige vastus. Loomulikult võib harjutamise teste teha päeva jooksul rohkem, kuid siis enam õigeid vastuseid ei näidata.

Kõik õppeaine teooria materjalid on praeguseks SIIA kataloogi välja pandud.

Kordamisküsimuste faili alguses olevas tabelis on muuhulgas kirjas, kui palju küsimusi iga teema kohta tuleb lõpptesti.

Erki Eessaar:
Õppimisest

19.03.2020 Soovin panna kõigile südamele, et siin aines on kõik ülesanded peale iseseisva töö projekti tegemise individuaalsed, st neid tuleb lahendada üksinda. Samuti on vabatahtlik vahetest ja eksam mõeldud tegemiseks ilma abimaterjalideta ja ilma kõrvalise abita. Me saame selles erakordses olukorras edukalt hakkama vaid siis, kui saame üksteist usaldada.

Erki Eessaar:
Hindamisest e-õppe perioodil

17.03.2020 Mingeid muudatusi põhimõtetes, tähtaegades ja kriteeriumites ei ole. Kuni ülikool on suletud toimuvad kõik tegevused üle e-kanalite. Praktikumid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel. Loodame, et kriis saab kiiresti läbi ja siis jätkub juba tavapärane kontaktõppega töö. Soovin kõigile head tervist!

Erki Eessaar:
Loengutest e-õppe perioodil

13.03.2020 Erakorralisest olukorrast tingitud e-õppe perioodil loenguid ei toimu. Kõik soovijad saavad vaadata 2019. aasta kevade vastava nädala loenguid.

OTSEVIIT.

SIIN on lühikommentaarid, millest igas loengus räägiti.

Loengute struktuur ja sisu pidi sellel aastal olema eelmise aastaga sarnane.

Erki Eessaar:
Eksami lisapunktide test kaheksandal õppenädalal (2)

13.03.2020 Test toimub nagu planeeritud, tunniplaanijärgsetel aegadel, ainult et üle Interneti.

Reeglid on järgmised.

 1. Osavõtu soovi korral palun endiselt SIIN registreerida.
 2. Avan testi alustamiseks tunni alguses kümneks minutiks.
 3. Testi alustamiseks tuleb minna https://maurus.ttu.ee/testimine/ ja vajutada lehe keskel olevale nupule. Sisselogimiseks on Mauruse kasutajanimi ja parool. Ainult sealt kaudu tehtud test läheb lisapunktide saamisel arvesse (st hinnatavat testi ei saa teha harjutuskeskkonna kaudu).
 4. Nädala jooksul saab testi teha ühe korra.
 5. Testi tuleb teha ise, ilma abimaterjalideta ja ilma kõrvalise abita. Usaldan Teid ja loodan, et Te ei kuritarvita usaldust.

Meenutan, et SIIN saab testiks harjutada. Oma hindelise testi õigeid ja valesid vastuseid näete SIIN peale reedest kõige viimast testi.

Erki Eessaar:
SQLi harjutamine e-õppe perioodil

13.03.2020 Teatavasti kuulutas valitsus seoses koroonaviiruse levikuga välja eriolukorra, mistõttu alates esmaspäevast (16.03.2020) viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile. Kirjutan järgnevalt, kuidas hakkab selles olukorras toimuma SQLi lisapunktide ülesannete lahendamine. Korraldus hakkab kehtima alates 13.03.2020 - seega kes kardab reedel ülikooli tulla võib juba selle järgi toimetada. Kuid reedel 13.03.2020 toimuvad veel kõik praktikumid tunniplaani kohaselt! Järgnev korraldus kehtib statsionaarse õppetöö taastumiseni (või kui see venib, siis kuni järgneva teateni).

Reeglid on järgmised.

 1. Kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgsetel aegadel, ainult et e-õppena.
 2. Tunni alguses pannakse välja lahendatav ülesanne (kataloogi SQL/Töö praktikumides kõige viimane fail) järgmiste eranditega.
  • Reedel 13.03.2020 pannakse ülesanne välja umbes 45 minutit peale tunni algust, sest lahendan tunni esimeses pooles füüsiliselt kohalolijatele ühe SQL ülesande.
  • Kaheksandal õppenädalal (kui on ettenähtud vahetest, mis ikkagi toimub kuid kohale tulemata - üle Interneti) pannakse ülesanne välja umbes 25 minutit peale tunni algust.
 3. Ülesande lahendamiseks on aega tunniplaanijärgse tunni lõpuni+10 minutit.
 4. Vastuse saatmine käib ainult Mauruse kaudu: Kiirvalik=>Ülesannetele vastamine Seal on vastamiseks avatud ülesanne nimega "X õppenädala SQL ülesanded" (ülesannete nimekirjas kõige viimane).
 5. Arvestan vaid lahendusi, mis on saadetud selle konkreetse ülesande lahendamiseks mõeldud perioodi jooksul.
 6. Vastusesse peavad olema kopeeritud SQL laused - andmebaasifaili palun mitte saata.
 7. Kui ülesande lahenduseks on vaja luua vaateid, siis tuleb vastuses äranäidata nende nimed.
 8. Hindamine on binaarne - 0 või 1 (nii nagu ka klassis lahendamisel).
  • Kui ülesande vastus on õige, siis saab selle eest ühe punkti.
  • Kui ülesande vastus ei ole õige, siis saab selle eest null punkti.
 9. Lugege palun ülesannet väga hoolikalt ja tähelepanelikult, sest erinevalt klassis lahendamisest parandamise võimalust ei ole.
 10. Saadud punktid saate teada Mauruse kaudu saadetud meili teel ja nädala lõpus uuendan ka lisapunktide aruannet.
 11. Muus osas kehtivad ikka samad põhimõtted:
  • lahendamine on individuaalne,
  • kõiki materjale võib kasutada, kuid kõrvalist abi ei ole lubatud kasutada,
  • nädala jooksul saab põhiülesandeid punktidele lahendada ühe korra,
  • joonealuseid nuputamisülesandeid võib lahendada rohkem kui korra. NB! Nende korral on esimeseks kontrolliks see, et näiteandmebaasis olevate andmete korral annab õige lahendus samasuguse tulemuse nagu on näidatud ülesande failis.

Rõhutan nende lisapunktide sõna "LISA". Need ei ole kohustuslikud ega ei ole eelduseks hinde saamisele, kontrolltööl osalemisele, ega ka hinde "5" saamisele. Nende eesmärk on motiveerida Teid iseseisvalt SQLi uurima ja harjutama. Selleks on väljas materjalid ning viited kataloogis SQL/Iseseisvaks ettevalmistuseks. Materjale tuleb sinna nädalate edenedes veel juurde. Juhin tähelepanu, et lisamaterjalide lehel kataloogis Iseseisev SQLi harjutamine (kasutajanimi: SIS2, parool: SIS2) on väljas üle 200 SQL ülesande ja nende kommenteeritud vastuse, mida saab kasutada iseseisvaks õppimiseks. Mõelge analoogiale: Magaja-Külaline, Magamine-Reserveerimine, Ase-Hotell.

Soovin kõigile tervist! Koos saame sellest kõigest üle!

Erki Eessaar:
Eksami lisapunktide test kaheksandal õppenädalal

06.03.2020 Kaheksandal õppenädalal (17.03.2020-20.03.2020) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada. Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist ja SQL kontrolltööst, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis tulge palun tundi 25 minutit peale tunni algust.

Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem. Kui tulete testi tegema seitsmendal õppenädalal, siis on Mauruses testile registreerimise juures spetsiaalne teadmiste kontroll, mille alla see info kirja panna. Kirjutage seal kommentaari välja, millisel ajal soovite seitsmendal õppenädalal testi teha.

SIIN saab selleks testiks harjutada.

Erki Eessaar:
Lisapunktidest

NB! 03.03.2020 on teates parandatud viide lisapunktide kataloogile. Palun vabandust!

28.02.2020 Lisapunktide info on SIIN kahe eraldi aruandena (sama info erinevalt esitatuna). Kui märkate vigu, siis andke palun teada.

SIIT saate vaadata, millistele küsimustele vastasite esimeses vahetestis valesti.

Alates esmaspäevast 2. märtsist 2020 saab SIIN harjutada teiseks lisapunktide testiks (toimub kaheksanda nädala praktikumis) ning samuti saab jätkuvalt teha SQLi iseseisva harjutamise testi.

Erki Eessaar:
Raamat otsib head kodu (2)

20.02.2020 Kui keegi veel soovib "Andmebaaside projekteerimine" raamatut, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku vastuvõtuaja, millal saate järgi tulla.

Erki Eessaar:
Töövihiku pisiviga

20.02.2020 Töövihiku dokumendis oli väikene viga. Jaotises 2.2.2 oli (lk 40) kirjutatud
OP4 Muuda X mitteaktiivseks X

, kuid õige on (teine X on üleliigne):

OP4 Muuda X mitteaktiivseks

Erki Eessaar:
Praktikumidest

15.02.2020 Semestri esimesed õppenädalad näitavad, et reedestes praktikumides käib vähe rahvast, samas kui kolmapäeval ja neljapäeval on tunnis liiga palju osalejaid. Seega kõik, kes otsivad rahulikumat õhkkonda ning tahavad, et õppejõud jõuaks nende küsimustele vastata ja tunnis tehtud töö üle vaadata, on oodatud reedeti toimuvatesse praktikumidesse (kell 12:00 ja 14:00 ruumis ICT-402 ja 16:00 ruumis ICT-401). Eriti oluliseks muutub see alates kuuenda õppenädala praktikumidest, kui algab SQLi harjutamine.

Erki Eessaar:
Eksami lisapunktide test viiendal õppenädalal

14.02.2020 Viiendal õppenädalal (25.02.2020-28.02.2020) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku eksami lisapunktide testi. Testi teemad on järgnevad.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine. Registreerimisel pole vaja kommentaari välja midagi kirjutada. Kuna klassi peab jääma hingamisruumi, siis on ühele ajale registreerijate arvu ülapiir range. Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit (erinevalt eksamist ja SQL kontrolltööst, mis toimub ainult arvutiklassi arvutites). Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on kümme juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 20 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe, kuid vastuste õigsust saab vaadata SIIT peale seda, kui reedel on toimunud viimane test. Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis tulge palun tundi 25 minutit peale tunni algust.

Seda testi järgi teha ei saa, kuid kokkuleppel õppejõuga võib selle teha varem. Kui tulete testi tegema neljandal õppenädalal, siis on Mauruses testile registreerimise juures spetsiaalne teadmiste kontroll, mille alla see info kirja panna. Kirjutage seal kommentaari välja, millisel ajal soovite neljandal õppenädalal testi teha.

SIIN saab selleks testiks harjutada.

Erki Eessaar:
Tulemused

08.02.2020 Kataloogis Tulemused on jooksva hindamise aruanne. Kui märkate vigu, siis andke palun kohe teada. Semestri auditoorse õppetöö perioodil muudan seda faili iga teadmiste kontrolliga nädala lõppedes.

Suurema privaatsuse huvides on nimekirjas üliõpilase identifikaator. Leiate enda identifikaatori, kui valite pealehelt Minu konto või aine kodulehelt Tudeng => Oma andmed.

Kataloogi jõuab ka valides Kiirvalik => Tulemused Seal juures on pealehel näha, millal toimus kataloogis viimane muudatus.

Palun lugege kindlasti ka lõpuni teise praktikumi ülesanne ning vaadake selle vastust. See ülesanne on juhendmaterjal andmetele kehtivate reeglite jõustamise kohta MS Accessi andmebaasides. Pean selliste reeglite andmebaasi tasemel jõustamist ülioluliseks ning eeldan seda ka kõikidest iseseisva töö projektidest.

Erki Eessaar:
Üliõpilased kes otsivad projekti tegemiseks kaaslast

08.02.2020 Järgnevad üliõpilased oleksid nõus mõne (ühe- või kaheliikmelise) projektiga liituma. Kui jõuate kokkuleppele, siis minu teavitamiseks tuleb muuta teema registreerimise vastust. Üksik üliõpilane saab liituda kaheliikmelise projektiga kuni kaheksanda õppenädala lõpuni.
 • Anzela Amberg (ambanz@mail.ru) Hetke teema: Bussiveoettevõtte peatuste arvestus
 • Tomy Kalm (tomy.kalm@gmail.com) Hetke teema: Golfiklubi radade arvestus

Erki Eessaar:
Raamat otsib head kodu

06.02.2020 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid. Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on kahe kättesaamise aja vahel, mis on neljandal õppenädalal minu vastuvõtuaegade ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite järgi tulla.

Erki Eessaar:
Veel võimalikke töövihiku teemasid

05.02.2020 Lisasin töövihikuga tehtavate võimalike teemade hulka: Koolitusfirma infosüsteemi õppematerjalide funktsionaalne allsüsteem (X=õppematerjal).

06.02.2020 Lisasin töövihikuga tehtavate võimalike teemade hulka: Kaupluseketi/kinoketi/ilusalongide keti/parklaketi/postiettevõtte … lülide funktsionaalne allsüsteem (X=kauplus, ilusalong, kino, parkla, postkontor, …)

20.02.2020 Lisasin töövihikuga tehtavate võimalike teemade hulka:

 • Pakiveoga tegeleva ettevõtte pakiautomaatide funktsionaalne allsüsteem (X=pakiautomaat)
 • Postiettevõtte kirjade kogumiseks mõeldud postkastide funktsionaalne allsüsteem (X=postkast)