Kodulehed
[379] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2020)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
pinned
Erki Eessaar
: Tagasiside küsitlus

26.10.2020 Sellel aastal toimub "Mudaste kaartide" anonüümne tagasiside küsitlus aine kohta kasutades elektroonilisi vahendeid. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt reedel 30. oktoobril 2020 kell 23:59. Tagasiside andmise võimalus jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

Erki Eessaar
: Esimese vahetesti tulemused ja harjutamine teiseks vahetestiks

26.10.2020 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda esimese vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

SIIN aga saate harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 13-ndal õppenädalal (23. november - 27. november 2020).

Erki Eessaar
: Vahetestide õiged/valed vastused

23.10.2020 Peale seda, kui on olnud ära nädala viimane vahetest (8., 13., 16. nädalal - reedeti, umbes 12:30) saate SIIN vaadata, millistele küsimustele vastasite õigesti ja millistele valesti.

Erki Eessaar
: Testidest

19.10.2020 Kõik testid "Andmebaasid II" õppeaines (nii vahetestid kui ka lõpptest) on materjalide kasutamiseta.

Erki Eessaar
: Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

09.10.2020 Kaheksandal õppenädalal (19.10.2020-23.10.2020) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla. Pandeemia olukorras ei tohi klass olla liiga täis ja seega on osalejate arvu ülapiir range.

Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (nagu kevadel SQL kontrolltööl ja eksamil; raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Soovitan arvutiklassi arvutit, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Teadmiste kontrollile registreerimine (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

Erki Eessaar
: Jooksvad tulemused

02.10.2020 Kataloogis Tulemused on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

Erki Eessaar
: PostgreSQL 13

25.09.2020 24. septembril 2020 tuli välja PostgreSQL 13. See PostgreSQL versioon on nüüd ka apex.ttu.ee serveris. Kui kellelgi esineb uue tarkvara versiooni kasutamisel tehnilisi probleeme, siis palun teavitage mind.

Erki Eessaar
: Töö praktikumides alates viiendast õppenädalast

24.09.2020 Alates viiendast õppenädalast algab praktikumides töö projektiga, võttes aluseks ülesanded (alates ülesandest 2), mille SIIA järk-järgult välja panen (kokku on ülesandeid 12).

Kindlasti peab kaasatöötamiseks olema käepärast sisendprojekt. Töö hakkab käima CASE vahendi failiga, kuid ka dokumendis ja prototüübis on olulist sisendinfot. Kui Teil ei ole veel Enterprise Architecti (12) siis installeerige see palun. Kui EA on olemas, kuid litsents on aegunud, siis laenutage see uuesti (väljaspool ülikooli võrku - sulegege EA, looge TORU VPN ühendus, käivitage administraatori õigustes bat fail, avage EA). Palun leppige rühma siseselt kokku, kus ja kuidas hakkate faile jagama. Kõigil tasuks projekti meeldetuletuseks sirvida. Need, kes valisid sisendprojekti kodulehelt, peaksid kiirema stardi huvides kindlasti sellega eelnevalt tutvuma.

Olen terve praktikumi Teie käsutuses - vastan küsimustele, annan nõu, vaatan tehtud tööd. Aktiivsuspunkti saamiseks peab olema mingil viisil tõendatud, et terve tunni töötasite. Kui olete klassis füüsiliselt kohal või töötate üle MS Teamsi kaasa tunnis füüsiliselt kohalolevate rühmakaaslastega, siis saan Teid jälgida ja otsustada, kas on piisavalt alust punkti saamiseks.

Kui tegijate rühm osaleb ainult virtuaalselt üle MS Teamsi, siis tuleb tunni lõpuks (oma arvuti ekraani jagades) ette näidata tehtud töö ning peab olema tehtud nädalaks välja pandud ülesanne (Kiirvalik=>Nädala materjalid; ülesandeid 2 ja 3 võib kokku teha kolm nädalat) või tehtud tööd sellest ette. Kui progress on olemas, siis punkti saavad need projekti osalised, kes on MS Teamsis kohal.

Üle MS Teamsi osalejatel peab olema veebikaamera sisselülitatud!

Erki Eessaar
: Loengu ruumi ühekordne muudatus

14.09.2020 Tuletan meelde (see on ka tunniplaanis kirjas), et 14.09.2020 toimub loeng ruumis U05-103.

Erki Eessaar
: Raamat otsib head kodu

11.09.2020 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on nelja kättesaamise aja vahel, mis on kolmandal õppenädalal minu praktikumide ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite raamatu kätte saada.

Registreerimisel võib kommentaari välja tühjaks jätta.

Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.

Erki Eessaar
: Praktikumid 8. septembril 2020

08.09.2020 Täna hommikul riknes ICT-maja pealüliti, mille tõttu kogu majas pole elektrit. Kuna elektrivarustus pole kella 13:30-se seisuga taastunud, siis tänased praktikumid toimuvad MS Teams vahendusel.

Link praktikumile, mis algab kell 14:00.

Link praktikumile, mis algab kell 16:00.

Lootsin, et elekter tuleb päeva peale tagasi ja seetõttu viivitasin teate saatmisega. Palun vabandust kõigilt, kellele see võib ebamugavusi tekitada!