Kodulehed TTÜ TARKVARATEADUSE INSTITUUT
Üldist
Minu konto
Pealehe teated
Viiteid lõputöö kirjutajatele
Õppeainete kodulehed
[346] Andmebaaside lisamaterjalid
[368] Andmebaasid I (IDU0220) (kevad 2018)
[366] Andmebaasid II (IDU0230) (sügis 2017)
[367] IDU0111 Äriprotsesside modelleerimine (2017)
[119] Protsessitehnika infosüsteemide arendamisel (IDU0191)
[337] Süsteemianalüüs 2018 kevad
[259] Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel (IDN5120, sügis 2010-2017)
TTÜ Tarkvarateaduse instituut

Viiteid TTÜ Tarkvarateaduse instituudis lõputööde kirjutamiseks vajalikele materjalidele


 1. Tarkvarateaduse instituudi töötajad. Enamik neist on ka võimalikud lõputööde juhendajad.

 2. Ann Vihalem, Tähelepanekuid bakalaureuse- ja magistritööde eksimustest. Kuigi kirjutatud majandusteaduskonna põhjal, on kõik selles dokumenti kirjutatu asjakohane ka infotehnoloogia teaduskonna lõpetajatele. Nagu on tavaks öelda, tark õpib teiste vigadest.

 3. Juhendajate ja teemade nimekiri.

 4. Lõputööde hindamiskriteeriumid informaatika õppekavadel, mis kehtivad nii bakalaureuseõppe kui ka magistriõppe korral ning nii informaatika kui ka äriinfotehnoloogia õppekavadel. Nende uurimine aitab selgeks saada, mida hindamisel arvestatakse ning millise tasemega tööd Teilt oodatakse.

 5. TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna kodulehe lõputööde üldisest alajaotusest leiate näiteks.

  • Lõputöö dokumendi malli.
  • Täpsed lõpetamisega seotud tähtajad. Ülikooli lehel on väljas üldine tähtaegade vahemik, kuid igal instituudil on lõpetamisega seoses omad täpsustatud tähtajad.
  • Lõputööde esitamise, avalikustamise ja säilitamise korra.

 6. Lõpetamise info õppekavade kaupa (vaadake palun alajaotust Lõputöö ja lõpetamine).

 7. Keskkond, mille kaudu esitatakse kõik lõpetamisega seotud tulemused (ülesande püstitus, lõputöö failid).

  IAPB õppekaval nõutakse, et töö esitamisel tuleb kõigil tehnilistel töödel (va ehk teoreetiline uurimustöö, kui sellega ei kaasne eksperimente või prototüüpe) lisaks lõputööle esitada ka töö tulemusena loodud failid (lähtekood, installeerimisjuhised, kasutusjuhised, mudelid, katsetulemused jms) eraldi zip failina tööde esitamise keskkonda. Neid lisafaile ei avalikustata koos lõputööga, aga need on kättesaadavad kaitsmiskomisjonile, juhendajale ja teistele õppejõududele.

 8. TTÜ digikogu vahendusel saate tutvuda alates 2014. aasta kevadest TTÜs kaitstud lõputöödega.Need jõuavad sinna teatava viivitusega. Internetis saate vaadata ka lõputöid, mis on kaitstud Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja IT Kolledžis.

 9. Rein Paluoja soovitused kirjutamise kohta üldiselt ja lõputöö kirjutamise kohta spetsiifiliselt.

 10. Jaak Tepandi soovitused lõputöö kirjutamiseks.

 11. Erki Eessaare soovitused lõputöö kirjutamiseks.

 12. Meie õppejõu Alex Norta ingliskeelne loenguseeria "How to conduct research?" (Kuidas uurida?) (1. osa; 2. osa; 3. osa).

 13. E-riigi tehnoloogiate õppekava magistriõppe lehekülg (inglise keeles), kus muuhulgas leiab juhiseid magistritöö kirjutamise ning allikatele viitamise kohta (viitamiste juhendid on kindlasti väga kasulikud ka bakalaureuse lõputöö tegijatele).

 14. Infotehnoloogia teaduskonna Allikate kasutamise juhend.

 15. TTÜ raamatukogu poolt pakutav pikem juhendmaterjal kasutatud materjalidele viitamise kohta ning selle lühem kokkuvõte.

  Soovitusi, kuidas kasutatud materjali kirjet koostada.

  • Kirjutage pealkiri Google Scholarisse. Vajutage artikli all jutumärkide nupule - saate kätte materjali bibliokirje põhja.
  • Otsige artiklit CrossRef andmebaasist. Leitud artikli juures saate menüüs; Actions valida Cite ja sealt saate kätte erinevate viitamise stiilide järgi vormistatud viited.

 16. E-kataloogi ESTER abil saate kiiresti kindlaks teha, millises raamatukogus on saadaval Teile lõputöö kirjutamiseks vajalik raamat.

 17. Google Scholar võimaldab otsida internetist teadusartikleid.

  Google Scholarist otsimisel saate huvipakkuva artikli juures klõpsata Cited by ja nii näha kõiki seda tööd tsiteerivaid töid. Selle hulga piires saab omakorda teha otsinguid. Nii on võimalik suhteliselt lihtsalt enamik olulisi artikleid üles leida.

  Firefoxi jaoks on olemas Google Scholari kasutamist hõlbustav pistikprogramm.

 18. TTÜ raamatukogu kaudu on Teil ligipääs paljudele sidusandmebaasidele, mis sisaldavad teadusartiklite täistekste (IT erialade jaoks on eriti olulised ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect Journals, SpringerLINK).

 19. Õpetus: kuidas kasutada sidusandmebaase väljaspool TTÜ võrku.

 20. Lõputöö hindamisel on üheks hindamiskriteeriumiks erialakeele kasutus. Heas lõputöös on esitatud kasutatud mõistete sõnastik. Suur tänu hr Jaak Tepandile ning hr Tarmo Veskiojale, kes paljudele järgnevatele sõnastikele tähelepanu osutasid.

  IT-valdkonna mõisted ja nende seletused.

  Üldmõisted ja nende seletused.

  Eraldi juhime tähelepanu lehele, mis koondab erinvad eesti keele E-sõnastikud.

  Ärge palun unustage, et kui kasutate nendest või muudest allikatest saadud selgitusi, siis tuleb neile allikatele töös korrektselt viidata!

 21. Lõputöö hindamisel on üheks hindamiskriteeriumiks keelekasutus. Hea ja õige keelekasutus on üks haritud inimese tunnus. Lõputöö juhendaja pole selle toimetaja, kelle ülesanne on keelevigu parandada.
  Eesti keele käsiraamat:

  Kui esitate pooliku töö juhendajale ülevaatamiseks või valmis töö kaitsmiseks, siis kontrollige ALATI eelnevalt oma töö spelleriga üle. Internetist saab täiesti tasuta eesti keele spelleri ja poolitaja LibreOffice ja OpenOffice.org tarkvarale.
  Lisaviited:

 22. Lõputööd tuleb esitada köidetult. Köitmise teenust pakuvad näiteks Köitekoda ja koopiakeskus ICT-majas.

 23. Kaitsmise slaidide vormi ei ole juhenditega kehtestatud. Kindla peale minek on kasutada slaidipõhjana TTÜ ametlikku slaidipõhja. Selle kasutamine ei ole kohustuslik! Kui kasutate, siis soovitav on suurendada pealkirjade ja sisu fondi suurust. Kaitsmiskomisjoni liikmed ja muud kaitsmise vaatajad peavad Teie esitlust eemalt lugeda nägema.

 24. Mõned tüüpvead slaidiesitlustes. Pistikprogramm (kasutamine omal vastutusel) mõnede nende vigade otsimiseks MS Powerpoint slaidiesitlustest.

 25. Infotehnoloogia teaduskonnas kehtib õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise menetlemise kord. Selles dokumendis määratakse ära, milliseid õppuri poolseid tegevusi loetakse akadeemiliselt väärituks käitumiseks ning millised on tegevused ja võimalikud ametlikud tagajärjed õppuri jaoks (noomitus, eksmatrikuleerimine) kui ta millegi sellisega hakkama saab.