Kodulehed
Valitud koduleht: [259] - Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel (ITB8802 / IDN5120, sügis 2010-2019)
Üldist
Ülesanded
Materjalid
Vaated materjalidele
Tudeng
Abi
Mitmesugust
Käes on 2019/2020 õppeaasta sügissemestri 7. õppenädal!
pinnedTarmo Veskioja: Skype vestlusgrupp
18.09.2017
Skype vestlusgrupp nimega 'IDN5120_2017':
https://join.skype.com/pE3wcIYcXuky
Alates 18.sept 2017 toimub Skype konsultatsioon igal esmaspäeval kella 20.00-21.00 vahel.
Minu Skype kasutajanimi on:
tarmove2

Tarmo Veskioja: 6.nädala loengus
11.10.2019 Teemaks oli 6.nädala alt 3-kihiline kooli valiku mudel ja 4-kihiline töötaja valiku mudel (see viimane oli subjektiivse absoluutskaala koostamise näide). Veel vaatasime 8.nädala alt grupiotsustust (loenguslaidid ja esimene Exceli fail).

Tarmo Veskioja: Ülesande püstituse kaitsmine
Toimub Skype tekstivestlusena:
https://join.skype.com/pE3wcIYcXuky
Registreeruge palun 'Teadmiste kontroll' all vastava päeva juures. Nii saan määrata ligikaudsed kaitsmisajad, mille kopeerin Skype vestlusringi.
Ülesande püstitus tuleb ära kaitsta vähemalt 1 nädal enne valmis projekti esitamist, seega kui näiteks valmis projekt esitada eksamisessi 2 nädalal, saab ülesande püstitust kaitsta eksamisessi esimesel nädalal.

Tarmo Veskioja: 2017.a. kaugõppe tudengitele
18.09.2017
Ma tekitasin 2 ülesannet, millest tunni lõpus rääkisin.
Vt. /tudeng / ülesanded/ 2017.1 Piruka sektorite paarikaupa võrdlemine Saaty suhteskaalal.
Ja 2017.1 Piltide punktiarvu võrdlemine Saaty suhteskaalal.
Esimeses ülesandes tuleb paarikaupa võrrelda sektorite suurusi Saaty sõnaskaalal.
Teises ülesandes tuleb paarikaupa subjektiivselt hinnata piltide punktiarvu Saaty skaalal.
Ülesande sees on Exceli fail, mis peaks avanema ka OpenOffice abil. Tekstilised hinnangud (näiteks: =oluliselt_parem) sisestage ülesande Exceli failis võrdlusmaatriksis peadiagonaali peal asuvatesse lahtritesse. Kui te vaatate 9nda veeru lahtreid ridades 51-59, siis igale lahtrile on defineeritud nimi ('range name'), sisuliselt peaksite range name kaudu viitama Saaty arvuskaala väärtuse lahtrile.
Vaadake ka kuidas algselt võrdlusmaatriksis peadiagonaali peal on sisestatud hinnangud 1 (=võrdne), see 'võrdne' on lahtri cells(55,9) defineeritud "range name", st. sellega viidatakse lahtri cells(55,9) väärtusele.
Nende ülesannete soovitatav tähtaeg on 8.oktoober, aga ametlik tähtaeg on 31.detsember. Järgmisel kohtumisel ma saan vajadusel üle näidata kuidas neisse Exceli tabelitesse hinnanguid sisestada.
Nende ülesannete jaoks võiksite täiendavalt lugeda Võhandu konspektist peatükid 1 ja 2. mauruses kaustas /konspekt/
Ja Formani DBO raamatust Formani kodulehel (see on mauruses /olulised viidad/ all), võiksite lugeda peatükki 4 (AHP) lk. 43-63.
Ja mauruses /materjalid/nädal 5/ Loeng 5 powerpointi fail. Esimesed 8-9 slaidi.

Tarmo Veskioja: Eksamiajad jaanuaris
Eksami sisuks on oma projekti tulemuste lühiettekanne (5-10 min) ja küsimustele vastamine (5-10 min). Kui töös on puudusi, siis õppejõud võib anda võimaluse neid lisada/täiendada/parandada, aga lisade/täienduste/paranduste eest saab 2x vähem punkte. Kui õppejõu poolt pakutud lõpphinne ei meeldi, siis võib õppejõud välja pakkuda lisaülesande.

Eksamisessi ajad jaanuaris on veel määramata. Vajalik eelregistreerumine siin mauruses, vaadake Teadmiste kontrolli alla.

Tarmo Veskioja: Faili lisamisest ülesande vastusesse
Sammud on järgmised:

1. Salvestage lühike tekst ülesande vastuse tekstikasti. (Tähtis on, et te ei salvestaks alguses tühja tekstikasti.)
2. Võtke ülesande vastus uuesti lahti, vastuses on näha link mille kaudu saab faili lisada.
3. Kui olete faili ülesande vastusesse lisanud, siis salvestamine on kahetasemeline.
4. Igaks juhuks kontrollige faili salvestamise edukust teise brauseri abil.

Tarmo Veskioja: projekti kaitsmisajad eksamisessi sees
Projekti kaitsmisaegasid eksamisessi sees vaadake /Teadmiste kontroll/ alt. Seal toimub ka registreerumine. Üks päev enne kaitsmist panen maurusesse ülesse kaitsmisjärjestuse ja ligikaudsed kellaajad (vaadake kaustast /ligikaudsed kaitsmisajad/).

Tarmo Veskioja: Tarmo kontaktandmed
ITC-622, konsultatsiooni ajal tel. 58843866,

e-mail: tarmo.veskioja@ttu.ee
Skype: tarmove2

2017.a. sügissemestri konsultatsioonid ruumis ITC-622:
E 18.00-19.00
R 14.00-15.00
Skype konsultatsioon : esmaspäeviti kell 20-21
https://join.skype.com/pE3wcIYcXuky