Kodulehed
[259] - Täppismeetodid otsustuste vastuvõtmisel (ITB8802 / IDN5120, sügis 2010-2019)
pinned Kiirvalik Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik
Üldist
Materjalid Materjalide kataloogid
Vaated Erinevad väljavõtted kataloogides olevatest materjalidest
Isiklik Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Mitmesugust
Mitmesugust / Viited

Viited teemade kaupa:
ANP
Aus jagamine / fair division
Ekspertide ruumi uurimine
Erki Eessaare artiklid
Forman
Jõulud alife
järjestamised (ranking)
Lisamaterjalid
märksõna otsingud
praktikumi failid
Risttundlikkuse analüüs (tradeoff analysis)
Seljakotiülesanne
SWOT / BOCR analüüs
Tarkvara
Vanad õpikeskkonnad
Videod (2004.a.)
Web-HIPRE

ANP
Sisukord
Aus jagamine / fair division
Andre Veski, A&A, Kuidas maaomandit õiglaselt konsolideerida?
http://deepthought.ttu.ee/aa/modules.php?name=News&file=article&sid=431

Fair Outcomes: Adjusted Winner
http://www.fairoutcomes.com/fd.html

Francis Su ausa jagamise applet
http://www.math.hmc.edu/~su/fairdivision/

Sisukord
Ekspertide ruumi uurimine
Kemeny-Snelli mediaan, järjekorrelatsioon
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mcda.313/pdf

Sisukord
Erki Eessaare artiklid
A Decision Support Method for Evaluating Database Designs
http://www.comsis.org/archive.php?show=ppr282-1009

Sisukord
Forman
Sisukord
Jõulud alife
Jõulupiltide tuunimine Jotis Conway Game of Life algoritmiga
http://staff.ttu.ee/~tarmov/joulud/

Sisukord
järjestamised (ranking)
Deriving Consensus Rankings from Benchmarking Experiments
http://epub.wu.ac.at/1300/1/document.pdf

Eik Aab. Uus vaade monotoonsetest süsteemidest
http://deepzone0.ttu.ee/aa/modules.php?name=News&file=article&sid=223

Rank Aggregation Methods for the Web. Cynthia Dwork, Ravi Kumar, Moni Naor, D. Sivakumar
http://www10.org/cdrom/papers/577/

Sisukord
Lisamaterjalid
ajakiri Arvutustehnika ja Andmetöötlus. Magistrirubriik
http://deepzone0.ttu.ee/aa/modules.php?name=Magistrirubriik

An Integrated Approach of AHP-GP and Visualization for Software Architecture Optimization
http://www.ijser.org/paper/An_Integrated_Approach_of_AHP-GP_and_Visualization_for_Software_Architecture_Optimization.html

Concept Formation in Exploratory Data Analysis : Case Studies of Linguistic and Banking Data. Mõistete moodustamine uurivas andmeanalüüsis : keele- ja pangandusandmete juhtumianalüüsid
http://digi.lib.ttu.ee/i/?156

Formal Concepts in the Theory of Monotone Systems. Formaalsed mõisted monotoonsete süsteemide teooria käsitluses
http://digi.lib.ttu.ee/i/?457

Pattern Discovery Using Seriation and Matrix Reordering : A Unified View, Extensions and an Application to Inventory Management. Mustrite avastamine kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises
http://digi.lib.ttu.ee/i/?232

Stable marriage problem and college admission
http://digi.lib.ttu.ee/i/?37

Sisukord
märksõna otsingud
Mänguteooria põhimõisted; näidisülesanded, demod
http://gametheory.net/

Tundlikkuse ristanalüüs, tradeoff analysis
http://www.mit.edu/~mmcgeach/docs/mmcgeach-thesis053107.pdf

Sisukord
praktikumi failid
http://www.tud.ttu.ee/im/Tarmo.Veskioja/IDN5120/
http://www.tud.ttu.ee/im/Tarmo.Veskioja/IDN5120/

http://www.tud.ttu.ee/im/Tarmo.Veskioja/ITB8802/
http://www.tud.ttu.ee/im/Tarmo.Veskioja/ITB8802/

Sisukord
Risttundlikkuse analüüs (tradeoff analysis)
Tradeoff and Sensitivity Analysis in Software Architecture Evaluation Using Analytic Hierarchy Process (2005)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.59.9340

Sisukord
Seljakotiülesanne
RosettaCode: koodilahendused erinevates keeltes
http://rosettacode.org/wiki/Knapsack_problem/0-1

Sisukord
SWOT / BOCR analüüs
Analysis of the e-Government stage model evaluation using SWOT-AHP method
http://dspace.uel.ac.uk/jspui/bitstream/10552/1314/1/E-government%20model%20evaluation.pdf

Google otsing: AHP software architecture scenarios SWOT
http://www.google.ee/search?q=AHP+software+architecture+scenarios+SWOT

Sisukord
Tarkvara
AHP R package
https://cran.r-project.org/web/packages/ahp/index.html
https://ipub.com/ahp-0-2-4-on-cran/
ANP, Superdecisions
http://superdecisions.com/

Firefox esr 52, 32-bit versioon Web-HIPRE appleti jaoks (vajab ka 32-bitist javat)
http://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/win32/en-US/

How do I enable Java in my web browser?
https://java.com/en/download/help/enable_browser.xml

PriEsT Priority Estimation Tool
https://en.wikipedia.org/wiki/PriEsT
https://sourceforge.net/projects/priority/
R pakett ConsRank, Kemeny-Snell kaugusmaatriksi arvutamiseks
https://cran.r-project.org/web/packages/ConsRank/index.html

R pakett 'prefmode' paariseelistuste analüüsiks
http://cran.r-project.org/web/packages/prefmod/index.html

R statistilise analüüsi tarkvara
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
Kui on soov, saab kasutajaliidesena kasutada RStudiot mis tuleb eraldi.
TransparentChoice / MakeItRational
https://www.transparentchoice.com/ahp-software
AHP hierarhiline mudel, nagu Web-HIPRE. Lisaks näib et saab anda kas otse kaalusid või koostada kriteeriumi suhtes subjektiivse hindamise skaala (tööta valiku näide). On ka grupiotsustus.
Web-HIPRE Java applet AHP mudelite koostamiseks
http://www.hipre.hut.fi/

Web-HIPRE Java appleti jaoks: Firefox 52.9.0 ESR 32-bit (SDK versioon ei vaja installimist)
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/52.9.0esr/
Täiendavalt on vaja Control Panel - Java alt lisada usaldusväärsete aadresside sekka aadress http://hipre.aalto.fi/
YAAHP tarkvara, mudel võib sisaldada ka hägusat loogikat
http://www.ahp.tools/#

Sisukord
Vanad õpikeskkonnad
Sisukord
Videod (2004.a.)
Saaty skaala, Saaty võrdlusmaatriks (vastab umbes 2010.a. 5.nädala sisule)
http://media.ttu.ee/IDN5120/Loeng3.wmv

Sisukord
Web-HIPRE
Sisukord