Kodulehed
[383] - Andmebaasid II (ITI0207) (sügis 2022)
Esiletöstetud Kiirvalik
Lisainfo Kõige olulisemate tegevuste kiirvalik. Failide saatmiseks valige Vastamine alt sobiv ülesanne.
Üldist
Materjalid
LisainfoMaterjalide kataloogid.
Värvilised mummud tähistavad hinnangulist kataloogide lugemise vajadust. Roheline - suurim, kollane - keskmine, punane või mummuta - väikseim
Isiklik
Lisainfo Info ainult Sulle - teised kasutajad seda ei näe
Abi
Lisainfo Võimalus küsida õppejõult abi (nagu foorum, kus saab küsida küsimusi ja kommenteerida vastuseid)
Mitmesugust
Kiirvalik / Avaleht

Täna on teisipäev 25.06.2024.
Esiletöstetud
Erki Eessaar:
Lehekülg on suletud

04.09.2023 SEE LEHEKÜLG ON SULETUD! KOGU SELLEL LEHEKÜLJEL OLEV INFORMATSIOON ON MITTEAKTUAALNE!

KUI OLETE SIIA REGISTREERUNUD, SIIS JUURDEPÄÄS TOIMIB ENDISELT.

Aine uus kodulehekülg koos aktuaalse informatsiooniga asub https://maurus.ttu.ee/385

  Esiletöstetud Kuidas moodustub hinne? Mis roll on lisapunktidel?

  Esiletöstetud Kas Teil on pakkuda magistritöö (bakalaureusetöö) teemasid?

  Tutvu igal juhul!
  Palun vaadake
  oma hariduse huvides
  võimalikult palju materjale,
  kuid selle materjaliga
  peab tutvuma!
  Milliseid linke läheb õppetöös igapäevaselt vaja, sh iseseisva töö projekti tegemisel?

  Tutvu igal juhul!
  Palun vaadake
  oma hariduse huvides
  võimalikult palju materjale,
  kuid selle materjaliga
  peab tutvuma!
  Kuidas valmistuda õppeaines toimuvateks testideks (vahetestid ja lõpptest)?

  Millisel viisil saab esitada soove selle kohta, kuidas muuta andmebaaside õppeaine koduleht Mauruses paremini kasutatavaks ja materjalid kergemini ülesleitavaks?

  Erki Eessaar:
  Aine materjalide alternatiivne esitlus

  09.01.2023 Sageli on soovitud, et andmebaaside koduleht oleks Moodles või näeks välja nagu Moodles. Lisasin kodulehele alajaotuse Kiirvalik => Nagu Moodles, kus aine sisu esitus on tehtud täpselt selline nagu see võiks olla Moodles. Võtsin eeskujuks ühe kõrgelt hinnatud õppeaine Moodle kodulehe.

  Kui Teil oleks hetk aega, siis ma oleksin väga tänulik, kui seda korra vaatate ja vastate seejärel anonüümselt paarile küsimusele SIIN. Tänan juba ette kõiki vastajaid!

   Erki Eessaar:
   SQLi enesekontroll ja panustamine teadustöösse

   23.12.2022 Hollandis Eindhoveni Tehnikaülikoolis tehakse teadustööd SQLi õppimise ja õpetamise kohta (mille üheks näiteks on see teadusartikkel). Ühe uurimissuunana pakub teadlastele huvi, millised on SQLi õppurite väärarusaamad SQLiga seoses ja kui sagedasti neid esineb. Seoses sellega oleksid nad väga tänulikud, kui tuleks uusi osalisi nende korraldatud uuringusse. Osalemine seisneb vastamises 25-le SQL lausete kohta käivale küsimusele, mida saab teha SIIN. Iga küsimuse juures palutakse ka kirja panna oma vastuse põhjendus.

   Kõigile küsimustele vastamise ning vastuste salvestamise järel näeb infot selle kohta, millistele küsimustele vastati õigesti ja millistele valesti. Küsimustik on avatud vastamiseks kuni jaanuari keskpaigani.

   Osad küsimused on päris peamurdmist pakkuvad ning küsimustikule vastamine võiks minu arvates olla huvitav ja hariv vahepala, mis on ka hea enesekontrolli võimalus. Vastasin ka ise ja panin tähele, et mõne küsimuse juures on õige vastus vaieldav, sest erinevates süsteemides käituks üks ja sama päring erinevalt. Julgustan Teid proovima ja vaadake siis, kas märkate ka mõnda sellist küsimust.

    Erki Eessaar:
    Konsultatsioon projekti osas

    14.12.2022 Lisaks praktikumidele on soovijatel võimalus veel projekti kohta küsida reedel 16.12.2022 kell 15:00 MS Teamsis toimuval kohtumisel. Kui soovite osaleda, siis registreerige palun Kiirvalik=>Üritused oma soov, et teaksin Teid oodata.

     Erki Eessaar:
     Koskstiilis arenduse populaarsusest

     14.12.2022 Huvitav infokild 16th "State of Agile" (2022) küsitluse (üle 3000 IT ja ärivaldkonnast pärit vastaja üle maailma) tulemustest. Selle kohaselt kasutati 24% vastanute organisatsioonides (vähemalt mõne projekti puhul) puhast koskstiilis arendust ja 50% vastanute organisatsioonides kasutati (vähemalt mõne projekti puhul) hübriidset metoodikat, mille osaks võis olla ka mõne arenduse osa koskstiilis läbimine.

      Erki Eessaar:
      Vabatahtlik vahetest kuueteistkümnendal õppenädalal

      02.12.2022 Kuueteistkümnendal õppenädalal (14.12.2022-16.12.2022) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 5-7 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 5, teema 6 ja teema 7), praktikumi slaidid andmekäitluskeele lausete täitmise kohta, loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

      Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla.

      Neljapäeval 15.12.2022 kell 10:00 praktikumi ei toimu ja siis testi teha ei saa. Palun registreerige mõnele teisele ajale. Palun andke teada, kui ükski pakutud aegadest ei sobi!

      Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

      Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

      Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

      Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

      Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

       

       Erki Eessaar:
       Ühekordne muudatus tunniplaanis 16. õppenädalal

       28.11.2022 Neljapäeval 15. detsembril 2022 kell 10:00 praktikumi ei toimu.

        Erki Eessaar:
        Teise vahetesti tulemused ja harjutamine kolmandaks vahetestiks

        28.11.2022 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda teise vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

        SIIN aga saate harjutada kolmandaks vabatahtlikuks vahetestiks. Test ise toimub 16-ndal õppenädalal (14. detsember - 16. detsember 2022). Samuti saab seal juba harjutada eksamiks.

         Erki Eessaar:
         Eksam

         26.11.2022 SIIN dokumendis on kirjas informatsioon eksami kohta.

         SIIN on kordamisküsimused.

         SIIN saab eksamiks harjutada (alates 28.11.2022).

         SIIN saab eksamiks registreeruda.

          Erki Eessaar:
          Iseseisva töö esitamine

          26.11.2022 Iseseisva töö esitamise tähtaeg on 16. detsember 2022 kell 23:59:59. Esitamine toimub õppekeskkonna kaudu (menüüst valik Kiirvalik=>Vastamine). Enne failide saatmist lugege palun ülesandest, mis kujul tuleb vastused saata. Tööd saab esitada ka hiljem, kuid siis kaotab hilinemise eest juba punkte (vaadake SIIT slaide 80, 100 ja 101).

          Iseseisva töö personaalset ettenäitamist (nagu oli aines "Andmebaasid I") ei toimu. Ülesande 9 lk 2 on kirjas, millisel juhul on vaja oma projekti andmebaasirakendust MS Teamsi kaudu ette näidata. Mingil ajal peale töö esitamist saate minult meilile minu poolt täidetud hindamismudeli faili.

          Meenutan, et hindamismudelis (kataloog Aine korraldus) on lehekülg Lisapunktid, kus on kirjas võimalused saada projekti eest rohkem punkte, tehes selleks projekti nõutust mahukamaks. Julgustan Teid neid proovima neid ülesandeid lahendada, sest nii võite enda jaoks avastada andmebaasisüsteemi uusi ja huvitavaid võimalusi.

          Praeguseks on kataloogi Projekt/Töö praktikumis(samm-sammuline juhend) välja pandud kõik ülesanded, mis kokku moodustavad projekti tegemise juhendi.

          NB! Kui tegite andmebaasirakenduse pgApex vahendis, siis tuleb rakenduse lähtekoodi asemel esitada andmebaasi pgapex3 loogiline varukoopia (st mitte varukoopia andmebaasist, kus on Teie loodud andmebaasiobjektid).

           Erki Eessaar:
           Praktikum 14ndal õppenädalal

           26.11.2022 Selleks, et töö 14nda õppenädala praktikumis kulgeks võimalikult ladusalt, palun Teil enne tundi tulekut vaadata läbi ülesande 10 üheksa esimest lehekülge.

            Erki Eessaar:
            Praktikum 13. õppenädalal

            11.11.2022  13. õppenädala (23.11.2022-25.11.2022) praktikumid erinevad eelmiste ja järgnevate nädalate praktikumidest. Peale vahetesti räägin tahvli ees ja näitan asju ette (ülesande 9 põhjal) ning loodan, et teete kaasa. Jutt puudutab muidugi otseselt projekti. Sellel nädalal praktikumis aktiivsuspunkti ei saa.

            Selleks, et saaksite praktikumis kaasa töötada ning hiljem saadud infot oma projekti juures rakendada, palun Teil (kes teete projekti PostgreSQLis) oma arvutisse panna PostgreSQL ODBC draiver ja luua andmeühenduse spetsifikatsioon vastavalt SIIN toodud juhendile. Selleks, et kõik töötaks nagu vaja, valige palun kõige viimane versioon (hetkel psqlodbc_13_02_0000). Draiveri versiooni valik sõltub sellest, kas kasutate 32 või 64-bitist Office't. Kui olete installeerinud mõne varasema draiveri versiooni, siis võtke see palun maha ja pange peale nimetatud versioon.

            Kui katsetate seda ühendust väljaspool ülikooli arvutivõrku, siis tuleb eelnevalt luua eduVPN ühendus.

             Erki Eessaar:
             Uus raamat raamatukogus

             11.11.2022 Tallinna Tehnikaülikooli raamatukokku on saabunud kaks eksemplari raamatust:

             Giles, J., 2012. The Nimble Elephant. Agile Delivery of Data Models Using a Pattern-based Approach, Technics Publication, LLC. 238 p.

             Üks eksemplar on juba laenutatav. Selles raamatus kirjutatakse, kuidas luua andmemudeleid agiilsel viisil kasutades selleks erinevaid mustreid ja taaskasutatavaid andmemudeleid. Sellele raamatule viidati teemas 1, kus slaidil 191 toodud integratsiooni muster pärineb sellest raamatust. SIIN saate tutvuda sisukorraga.

              Erki Eessaar:
              Vabatahtlik vahetest 13. õppenädalal

              11.11.2022   13. õppenädalal (23.11.2022-25.11.2022) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 3-4 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 3 ja teema 4), loengute lindistused ja kordamisküsimused eksamiks.

              Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla.

              Reedel 25.11.2022 kell 12:00 praktikumi ei toimu ja siis testi teha ei saa. Selle kompenseerimiseks on mul välja pakkuda kaks uut testi tegemise aega. Palun andke teada, kui ükski pakutud aegadest ei sobi!

              Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

              Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

              Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

              Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

              Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

               

               Erki Eessaar:
               Ühekordse muudatused tunniplaanis 13. õppenädalal

               11.11.2022  Reedel 25.11.2022 kell 12:00 praktikumi ei toimu. Selle asemel toimuvad täiendavad praktikumid:
               • neljapäeval 24.11.2022 kell 14:00-15:30 ruumis ICT-405,
               • reedel 25.11.2022 kell 16:00-17:30 ruumis ICT-402.
               Reedel 25.11.2022 kell 14:00-15:00 ei toimu vastuvõtuaega.
               Selle asemel on vastuvõtuaeg kolmapäeval 23.11.2022 kell 14:00-15:00.

               Kõik ülejäänud nädala praktikumid ja vastuvõtuajad toimuvad ja kui asenduseks pakutud ajad ei sobi, siis võib osaleda ka nendes. Palun vabandust mistahes probleemide pärast, mida see muudatus Teile tekitab!

                Erki Eessaar:
                Tagasiside küsitluse tulemused

                30.10.2022 SIIN on 24. oktoobrist 2022 kuni 29. oktoobrini 2022 toimunud tagasiside küsitluse tulemuste kokkuvõte. Tagasiside küsitlus on endiselt aktiivne ja sinna saab oma mõtteid kirja panna.

                 Erki Eessaar:
                 Iseseisva töö ülesanded

                 30.10.2022 Nüüd on kataloogis Projekt/Töö praktikumis (samm-sammuline juhend) ning vastavate õppenädalate all väljas kõik iseseisva töö tegemise ülesanded.

                 Tuletan meelde, et nii nende ülesannete dokumentides kui ka näiteprojekti dokumendis on järjehoidjad, mis võimaldavad dokumendis erinevate alajaotuste vahel mugavalt ringi liikuda (lugege juhendit SIIT).

                  Erki Eessaar:
                  Tagasiside küsitlus

                  24.10.2022 Olen juba palju aastaid küsinud semestri keskel üliõpilaste anonüümset tagasisidet õppaine kohta kasutades "Mudaste kaartide" meetodit. Vastaja saab vabas vormis tekstina kirja panna, mis talle aine/korralduse/õppekeskkonna/õppejõu ... juures ei meeldi või meeldib. Tagasiside on oodatud ja õppejõule kasulik. Olen sealt saanud mitmeid õppetöö parema korraldamise ideid, mida juba jooksval semestril või vähemalt järgmistel semestritel rakendada.

                  Tagasisidele andmiseks vajutage palun SIIA lingile.

                  Koostan tagasiside alusel ka ülevaate, mis ilmub kursuse kodulehele kataloogi Aine korraldus. Arvestan ülevaates tagasisidega, mis on antud hiljemalt laupäeval 29. oktoobril 2022 kell 23:59. Tagasiside andmise võimalus selle vormi kaudu jääb avatuks ka peale selle tähtaja möödumist.

                  Väga on ka oodatud konkreetsed ettepanekud õppeaine kodulehe ja materjalide parandamiseks. Seda võib kirjutada mudaste kaartide tagasisidesse või SIIN olevale eraldi anonüümsele vormile. Ka see vorm jääb peale 29. oktoobrit avatuks.

                  Tänan juba ette vastuste ning vastamisele pühendatud aja eest!

                   Erki Eessaar:
                   Esimese vahetesti tulemused ja harjutamine teiseks vahetestiks

                   24.10.2022 Meenutan, et SIIT saate vaadata enda esimese vabatahtliku vahetesti õigesti/valesti vastatud küsimusi.

                   SIIN aga saate harjutada teiseks vabatahtlikuks vahetestiks. See test hõlmab loengu teemasid teema 3 ja teema 4. Test ise toimub 13-ndal õppenädalal (23.11.2022 - 25.11.2022).

                    Erki Eessaar:
                    pgAdmin

                    24.10.2022 Teatavasti panin apex2.ttu.ee serverisse PostgreSQL 15.  Kui kasutada pgAdmin programmi vanemat versiooni koos uuema PostgreSQL versiooniga, siis on loogilise varukoopia tegemisel tulemuseks selline viga.

                    Nüüd on välja tulnud pgAdmin'i uus versioon, mille võiksite installeerida.

                    Juhin tähelepanu, et loogilist varukoopiat saab teha nii käsurealt (video), pgAdminis (video) kui ka phpPgAdminis (video).

                    Peaksite oma tööd regulaarselt varundama!

                    Oma iseseisva töö andmebaasi varukoopias sisalduvad INSERT laused tuleb lõpuks ka iseseisva töö dokumenti lisada.

                     Erki Eessaar:
                     PostgreSQL 15

                     23.10.2022

                     2022. aasta oktoobri keskel tuli välja PostgreSQL 15. See on nüüd ka apex2.ttu.ee serveris.

                     Üheks oluliseks täienduseks andmebaasi programmeerijale on MERGE lause lisandumine, mis võimaldab ühte lausesse kombineerida INSERT, UPDATE ja DELETE lause. Seda lauset kirjeldab ka SQL standard. Oracles on see lause ammu olemas.

                     Näiteks, kui ülesandeks on lisada tabelisse Salary töötajad (tabelist Emp), kes on seal registreerimata ja uuendada (tabeli Emp põhjal) nende töötajate palku, kes seal on registreeritud, siis kui enne tuli PostgreSQLis kasutada sellist lauset

                     INSERT INTO Salary (employee_id, sal)
                     SELECT empno, sal
                     FROM Emp
                     ON CONFLICT (employee_id) DO UPDATE
                     SET sal = EXCLUDED.sal;

                     , saab nüüd ka nii.

                     MERGE INTO Salary S
                     USING Emp E
                     ON (E.empno=S.employee_id)
                     WHEN MATCHED THEN UPDATE SET sal = E.sal
                     WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (employee_id, sal)
                     VALUES (E.empno, E.sal);

                     PostgreSQLi MERGE lause realisatsiooni probleemiks on, et kui samaaegselt MERGE lausega toimub INSERT lauseid, siis MERGE ei pruugi seda märgata, teeb ka ise INSERT ja tulemuseks unikaalsuse viga. ON CONFLICT kasutamise korral on tagatud, et toimub kas INSERT või UPDATE ja unikaalsuse viga ei teki.

                     Veel ühte MERGE lause näidet näete hindamissüsteemi kirjeldusest funktsioonist f_registreeri_tulemus_ver2.

                      Erki Eessaar:
                      Isikunime osade pikkustest

                      15.10.2022 Uurisin, millised võivad olla isikunimede pikkused ja milliseid soovitusi antakse isikunime või selle osade veergude väljapikkuste kohta. Kirjutasin sellest siin.

                      Peale järgimõtlemist leian nüüd, et üliharva esinevate ülipikkade isikunimede korral võib võtta seisukoha, et registreeritakse nime lühivorm. Liiga suur väljapikkus (nt eesnimi VARCHAR(1500)), mida praktikas ei lähe ilmselt kunagi vaja, tekitab asjatuid turvariske (keegi registreerib nimena ründeskripti) ja probleeme kasutajaliideses. Seega palun Teil oma projekti kontseptuaalse andmemudeli jaotusesse "2.2.1.3 Atribuutide definitsioonid" lisada nii atribuudile eesnimi kui perenimi piirangu: Võib olla kuni 50 märki pikk.

                      Palun arvestage sellega ka tabelite disainimisel.

                       Erki Eessaar:
                       Vabatahtlik vahetest kaheksandal õppenädalal

                       07.10.2022 Kaheksandal õppenädalal (19.10.2022-21.10.2022) on praktikumide alguses võimalik teha vabatahtlikku vahetesti loengu teemade 1-2 kohta. Ettevalmistamiseks on teemade slaidid (teema 1 ja teema 2), loengute lindistused, kordamisküsimused eksamiks ning SQL lausete näited PostgreSQL ja Oracle kohta.

                       Testil osalemiseks on kohustuslik registreerida. Registreerimine toimub Mauruse kaudu: Kiirvalik => Üritused (nagu kevadel SQL kontrolltööle; kommentaari välja pole vaja midagi kirjutada). Testi tegemiseks tuleb klassi füüsiliselt kohale tulla.

                       Testil osalemiseks peab olema kaasas isikut tõendav dokument (raamatukogu- krediit- jms kaardid ei sobi ja nendega testi teha ei saa; autojuhiluba sobib).

                       Test toimub elektrooniliselt, Mauruse testikeskkonnas. Kasutada võib arvutiklassi arvutit või oma arvutit. Osade arvutiklassi töökohtade puhul saate kasutada oma arvutit koos püsiühendusega.

                       Soovitan arvutiklassi arvutit või siis pakutavat püsiühendust, sest mõnikord juhtub, et WiFi ühendus katkeb just salvestamise hetkel ja siis jäävad vastused salvestamata. Küsimustele vastamiseks materjale kasutada ei või. Testis on 12 juhuslikult valitud küsimust, vastamiseks on aega 15 minutit. Küsimused on valikvastustega ning ainult üks vastuse variant on õige. Tulemuse saate teada kohe. Enda vastuseid ja nende õigsust saate vaadata SIIT, peale seda, kui reedel on nädala viimane test ära olnud (sinna ilmub siis link vastusele). Nädala jooksul saab testi teha maksimaalselt ühe korra. Kui Te ei soovi testi teha, siis peate tundi tulema 20 minutit peale algust.

                       Kokkuleppel õppejõuga võib testi teha varem. Kui olete väljapakutud aegadel haiguskahtlusega või haige, siis hoidke enda ja teiste tervist ja ärge testi tegema tulge. Registreerige enda puudumine Kiirvalik => Üritused (seal on selleks otstarbeks eraldi teadmiste kontrolli aeg) - siis saate peale tervenemist testi järgi teha. Testi saab järgi teha ainult tervislikest põhjustest tulenevalt ja ainult siis, kui oma puudumisest koheselt teada annate.

                       Meenutan, et SIIN saate selleks testiks piiramatu arv kordi harjutada. Harjutamise testide tulemusi ei võeta hindamisel mitte mingil viisil arvesse - seega võite julgelt eksida. Harjutamise testi omadused (kestus; küsimuste arv; küsimuste hulk, millest küsimused valitakse) on täpselt samad kui hinnataval testil.

                        Erki Eessaar:
                        Lõputöö teema

                        04.10.2022 Mul on pakkuda lõputöö teema, mis sobib nii bakalaureuse- kui magistritööks ning mida saab teha üksinda või rühmatööna.

                         Erki Eessaar:
                         Virtuaalne töölaud VDI-Andmebaasid

                         01.10.2022 Horizoni virtuaalne töölaud VDI-Andmebaasid, mis vahepeal ei töötanud, on nüüd täiesti uuesti ülesehitatud ja jälle töökorras. Sealt kaudu on kasutatav kogu andmebaaside kursusteks kasutaja arvutis vajalik tarkvara (sh CASE vahendid Enterprise Architect ja Rational Rose).

                          Erki Eessaar:
                          Jooksvad tulemused

                          01.10.2022  Kiirvalik=>Hinneteleht on jooksvate tulemuste aruanne. Uuendan seda iga nädala lõpus. Kui olen seal teinud vigu, siis andke palun teada.

                           Erki Eessaar:
                           Töö praktikumides alates viiendast õppenädalast

                           23.09.2022 Alates viiendast õppenädalast algab praktikumides töö projektiga, võttes aluseks ülesanded (alates ülesandest 2), mille SIIA järk-järgult välja panen (kokku on ülesandeid 12, neli ülesannet on juba välja pandud).

                           Kindlasti peab kaasatöötamiseks olema käepärast sisendprojekt. Töö hakkab käima CASE vahendi failiga, kuid ka dokumendis ja prototüübis on olulist sisendinfot. Kui Teil ei ole veel Enterprise Architecti (12), siis installeerige see palun. Kui EA on olemas, kuid litsents on aegunud, siis laenutage see uuesti (väljaspool ülikooli võrku - sulge EA, looge eduVPN ühendus, käivitage administraatori õigustes bat fail, avage EA). Kes ei saa tehnilistel põhjustel endale EAd installeerida, siis lugege palun, mis on alternatiivid.

                           Palun leppige rühma siseselt kokku, kus ja kuidas hakkate faile jagama. Kõigil tasuks projekti meeldetuletuseks sirvida. Need, kes valisid sisendprojekti kodulehelt, peaksid kiirema stardi huvides kindlasti sellega eelnevalt tutvuma.

                           Olen terve praktikumi Teie käsutuses - vastan küsimustele, annan nõu, vaatan tehtud tööd. Aktiivsuspunkti saamiseks peab olema mingil viisil tõendatud, et terve tunni töötasite. Kui olete klassis füüsiliselt kohal või töötate üle MS Teamsi kaasa tunnis füüsiliselt kohalolevate rühmakaaslastega, siis saan Teid jälgida ja otsustada, kas on piisavalt alust punkti saamiseks.

                           Kui tegijate rühm osaleb ainult virtuaalselt üle MS Teamsi, siis tuleb tunni lõpuks (oma arvuti ekraani jagades) ette näidata tehtud töö. Kui progress on olemas, siis punkti saavad need projekti osalised, kes on MS Teamsis kohal.

                           Üle MS Teamsi osalejatel peab olema veebikaamera sisselülitatud!

                            Erki Eessaar:
                            Ühekordne vastuvõtuaja muutus

                            23.09.2022 Reedel 30. septemberil 2022 toimub vastuvõtuaeg erandkorras kell 16:00-17:00.

                             Erki Eessaar:
                             Oracle Apex väljapool ülikooli

                             16.09.2022 Nüüd pääseb Oracle Apex veebipõhisele arenduskeskkonnale (http://apex.ttu.ee:8000/apex/apex_login) ja selles loodud rakendustele Eesti piires ligi nii, et eelnevalt ei pea looma eduVPN ühendust. Semestri alguses see nii ei olnud ja siis see link ei töötanud.

                              Erki Eessaar:
                              Raamat otsib head kodu

                              09.09.2022 Kirjutasin kunagi raamatu "Andmebaaside projekteerimine" (rohelised kaaned), mis käsitleb põhiliselt "Andmebaasid I" teemasid (teemad, mille tundmine on käesoleva kursuse vaikimisi eelduseks). Kuna see on projekteerimise põhimõtetest, mitte konkreetsest tarkvarast, siis pole see oma aktuaalsust kaotanud.

                              Seoses ülikooli raamatupoe sulgemisega jäi osa eksemplare müümata ja selle asemel, et need utiliseerimisele saata, saan need tasuta laiali jagada. Kui keegi on sellise füüsilise raamatu eksemplari saamisest huvitatud, siis registreeruge palun SIIN. Valida on nelja kättesaamise aja vahel, mis on kolmandal õppenädalal minu praktikumide ajal. Registreeruge palun ajale, millal soovite raamatu kätte saada.

                              Registreerimisel võib kommentaari välja tühjaks jätta.

                              Kui keegi soovib raamatut hiljem, siis saatke mulle palun kiri ja lepime kokku aja, millal saan selle üle anda.